Noorden van Nederland profiteert van Europa

Verslag | door Tim Cardol
28 mei 2018 | In Nieuwspoort lieten kennisinstellingen en bedrijven uit Noord-Nederland wat de toegevoegde waarde van Europese fondsen is voor de economie. “Kennisinstellingen zijn onontbeerlijk voor Noord-Nederland,” zegt Commissaris van de Koning in Drenthe, Jetta Klijnsma. “De economie trekt aan en dus kijken ondernemers verlangend naar het onderwijs.”
De vlaggen van de drie noordelijke provincies in Nieuwspoort

Jetta Klijnsma is als voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord Nederland Het SNN is een samenwerkingsverband in Noord-Nederland. Zij zetten zich dagelijks in om het Noorden nog mooier te maken. Ze verstrekken subsidies, faciliteren de noordelijke samenwerking en behartigen de noordelijke belangen in Den Haag en Brussel. de gastvrouw bij het evenement ‘Noord in Nieuwspoort.’ In Den Haag zijn ondernemers, onderwijsbestuurders en Kamerleden samengekomen om te laten zien wat de Europese structuurfondsen waar men in het Noorden van het land gebruik van maakt, betekenen voor de regio.

Volgens Klijnsma staan Groningen, Friesland en Drenthe voor grote uitdagingen de komende jaren. “Nu de gaskraan dicht gaat heeft dat grote gevolgen voor de NAM en Gasunie. Daar werken heel veel hoogopgeleide mensen dus als die hoofdkantoren zouden verdwijnen heeft het Noorden echt een probleem.”

Gelukkig wordt er hard gewerkt om de organisaties aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid rond energievoorziening, constateert Klijnsma. En daar spelen kennisinstellingen een belangrijke rol. “We zijn echt bezig om het energievraagstuk te kantelen. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar nieuwe vormen van energie. Met name op het gebied van waterstof gebeurt heel veel.” Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor EnTranCe de Center of Expertise van de Hanzehogeschool dat veel onderzoek doet samen met bedrijven in de regio op het gebied van hernieuwbare energie.

Festivals als proeftuin

De middag in Nieuwspoort staat in het teken van de subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Deze subsidies zijn bedoeld om het mkb te ondersteunen en innovatie en onderzoek in de regio te stimuleren. Daar profiteren veel partijen in het noorden van Nederland van. Een voorbeeld daarvan is Innofest, een project dat eind 2017 de European Enterprise Promotion Awards heeft gewonnen.

In Nieuwspoort vertelt directeur Anna van Nunen over het idee achter Innofest. “Innovaties mislukken negen van de tien keer. Dat komt vaak omdat er onvoldoende getest wordt of iets ook echt werkt. Een festival is een perfecte plek om te testen, omdat het in feite een soort tijdelijke minimaatschappij is. Er is geen riolering, het heeft een eigen energiegrid. Er zijn dus heel veel logistieke uitdagingen waarmee je kunt experimenteren.” Zo wordt er op festivals onder meer getest met het in kaart brengen van bezoekersstromen, het recyclen van afvalwater en het door bezoekers zelf laten monitoren van hun energieverbruik.

Jetta Klijnsma en Alfred Wellink

Online hulp bij huiswerk

Twee oud-studenten van de RUG en de Hanzehogeschool laten in Nieuwspoort een app zien waarmee leerlingen door universitair studenten worden geholpen bij hun huiswerk. Inmiddels maken ruim 140.000 middelbare scholieren van de app gebruik die zelfs door docenten in de klas wordt gebruikt. “We zijn inmiddels zelfs door de Inspectie van het Onderwijs goedgekeurd als hulpmiddel en hebben een samenwerking met het Noorderpoort in Groningen en Assen,” vertelt initiatiefnemer Kim van der Esch. “Onze tweehonderd coaches zijn allemaal universitaire studenten die zowel een vakdidactische als pedagogische assessment bij ons doen, voor ze aan de slag kunnen.”

Ook de app van Van der Esch ontving in 2017 een Europese subsidie om het project verder uit te werken. “We willen hier laten zien dat we met hulp van de Europese middelen hele mooie dingen doen,” vertelt Klijnsma. “We zijn alleen soms wat te bescheiden als het gaat om het tonen daarvan.” En dat is onterecht, vindt Klijnsma die daarbij grappend wijst op de Lonely Planet die Friesland onlangs uitwees als een van de beste vakantiebestemmingen en FC Emmen dat voor het eerst in de geschiedenis promoveerde naar de Eredivisie.

Het SNN is een samenwerkingsverband in Noord-Nederland. Zij zetten zich dagelijks in om het Noorden nog mooier te maken. Ze verstrekken subsidies, faciliteren de noordelijke samenwerking en behartigen de noordelijke belangen in Den Haag en Brussel.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK