NWO opent call voor statushouders

Nieuws | de redactie
3 mei 2018 | NWO zet binnenkort een call uit waarbij onderzoekers een hoogopgeleide statushouder een jaar in dienst kunnen nemen op een lopend project. “Wat mij betreft zou het programma een succes zijn als deze onderzoekers hierdoor echt ingebed raken binnen de Nederlandse wetenschap,” zegt een van de initiatiefnemers Behnam Taebi (TU Delft).
Foto: Arpinghe

NWO lanceert deze maand een nieuwe pilotprogramma Vluchtelingen in de wetenschap. Het betreft een open call, over alle domeinen van NWO en ZonMw, waarbij onderzoekers met een lopend project een statushouder een jaar in dienst kunnen nemen. Voor de totale call is €750.000 beschikbaar, wat afhankelijk van de situatie zo’n 8 tot 15 plaatsen zou opleveren.

Werk op niveau

Het initiatief is tot stand gekomen in een werkgroep van NWO, De Jonge Akademie (DJA), KNAW en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Ethicus Behnam Taebi (TU Delft) sprak mee over het plan vanuit DJA en vertelt over de aanleiding. “Dit is een project dat al twee jaar gaande is.” Hij vertelt dat op initiatief van oud-voorzitter van DJA Rianne Letschert al een project was gestart om gevluchte onderzoekers toegang te bieden tot de Nederlandse instellingen: Science Buddy.

In het plan van de Science Buddy draaide het vooral om het verschaffen van toegang tot bibliotheken en congressen, maar duidelijk smaakte dit naar meer. “Het idee van het toegang bieden tot de gemeenschap is goed ontvangen, en er was veel animo voor.” Dat was volgens Taebi genoeg reden voor de verschillende partijen om te onderzoeken of er niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld een echte aanstelling binnen een vakgroep.

Deze pilot heeft voor Taebi ook persoonlijke betekenis. In het verleden werkte hij een tijd als tolk bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst als tolk. “Ik heb destijds zo veel architecten, ingenieurs en artsen gezien die werk hadden ver onder hun opleidingsniveau.” Hij vindt dat een gemiste kans, niet in de laatste plaats voor de samenleving. “De verantwoordelijkheid moet in twee richtingen werken. Deze mensen willen heel graag een bijdrage leveren aan de samenleving. Het is mooi als ze die verantwoordelijkheid voelen, maar je moet ze er wel toe in staat stellen een bijdrage te leveren.”

Wennen aan academische cultuur

Op de vraag waarom het eigenlijk nodig is om wetenschappers, die toch al vaak in een internationale omgeving opereren, te laten ‘integreren’ in de Nederlandse academie heeft Taebi een helder antwoord. “Deze mensen komen vaak uit een hele andere academische tradities. Tradities die bijvoorbeeld veel minder onderzoeksgeoriënteerd zijn dan wij hier in Nederland gewend zijn.” Daar heeft een onderzoeker volgens hem enige hulp en ondersteuning bij nodig om dit verschil te overbruggen.

De screening van de kandidaten vindt onder andere plaats op basis van de vraag of een onderzoeker een bijdrage kan leveren aan het project waar deze via de call aan verbonden wordt. “Het is ook echt belangrijk hoe iemand ingebed wordt in de instelling,” licht Taebi verder toe, “het liefst zie je dan ook een plan voor wat er na dat jaar gedaan zal worden om iemand verder op weg te helpen.”

Wetenschappers uit alle landen, zo lang ze een zogenaamde Vluchtelingen III status hebben, zijn in deze call uitgenodigd zich aan te melden. Met deze pilot haalt NWO volgens Taebi barrières weg voor wetenschappers die met liefde een bijdrage leveren aan de academie.


Het indienen van een voorstel is mogelijk van 17 mei tot en met 13 september 2018. Op 2 juni vindt er aan de Universiteit Utrecht een informatiemiddag plaats.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK