OCW houdt vast aan doelmatigheidskorting van €183 mln.

Hoekstra komt OCW wel tegemoet met €200 mln. vanwege tegenvallers

Nieuws | de redactie
28 mei 2018 | OCW houdt vast aan de doelmatigheidskorting. Dat blijkt uit de voorjaarsnota, het tussentijdse overzicht van het lopende begrotingsjaar. Daaruit blijkt ook dat de tekorten op de begroting van OCW, net als voorgaande jaren alleen maar blijven toenemen.
(foto: Pexels)

Door de toegenomen studentenaantallen is men in het hoger onderwijs meer geld kwijt en er zijn tegenvallers bij de uitstaande studieschulden van studenten die kwijtgescholden moeten worden. Dit betekent dat alles bij elkaar vanuit de Rijksbegroting €200 mln. moet worden bijgeplust op de post OCW.

Te hoog rendement

Zoals ook in voorgaande jaren blijkt de referentieraming die het aantal verwachte studenten in kaart brengt niet te kloppen. De studentenaantallen zijn ook dit jaar hoger dan verwacht, zo meldt de regering. “Uit de referentieraming 2018 blijkt dat het verwachte aantal leerlingen en studenten hoger uitvalt dan de in de OCW-begroting 2018 verwerkte aantallen. Hierachter gaan verschillende bewegingen schuil. Het grootste effect wordt veroorzaakt door hogere studentenaantallen in het hbo en wetenschappelijk onderwijs dan eerder geraamd.”

Ook studeren er meer studenten af dan verwacht en die vallen nog onder de oudere prestatiebeurs. Na het afstuderen worden deze beurzen omgezet in een gift, dit zorgt voor extra uitgaven. Dit jaar gaat dat om een fors bedrag van €83 miljoen en de twee daarop volgende jaren nog om €26 miljoen en €30 miljoen.

Dat de referentieraming niet aansluit bij de daadwerkelijke studentenaantallen, is al een aantal jaren het geval. Dit is ook de oorzaak dat de tekorten al meerdere jaren oplopen op de begroting van OCW. Deze onverwachte toename van de studentenaantallen is vooral het gevolg van de internationale studenten die in Nederland komen studeren. De referentieraming lijkt deze niet goed te kunnen voorspellen.

Universiteiten blijven groeien en hbo stagneert

Het huidige kabinet heeft deze eerdere tekorten al deels gecompenseerd, maar houdt nu ook in de voorjaarsnota vast aan het resterende gat dat gevuld moet worden door de doelmatigheidskorting van €183 mln. Deze korting loopt op van €20 mln. in 2018 naar €183 mln. in 2022. Dit ondanks eerdere verwoede pogingen van de D66-fractie in de Eerste Kamer houdt dit kabinet toch vast aan de bezuiniging op het onderwijs.

Deze minister heeft al een half jaar na haar aantreden een gat op haar begroting van €200 mln. Dit moet een tegenvaller zijn voor haar partij. Paul van Meenen haalde tijdens de eerste begrotingsbehandeling van deze minister nog hard uit naar zijn PvdA-collega, Kirsten van den Hul. Omdat haar PvdA-minister in het vorig kabinet volgens Van Meenen een ‘gapend gat’ had achtergelaten op de OCW-begroting. Deze D66-minister zit nog geen half jaar op haar post en onder haar verantwoordelijkheid is er al een gat opgebouwd van €200 mln.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK