OCW moet regie nemen in bestrijding lerarentekort

Nieuws | door Tim Cardol
28 mei 2018 | Het Ministerie van OCW moet een taskforce opzetten om het lerarentekort aan te pakken. Dat adviseert de Onderwijsraad in een brief aan beide ministers. “Er zijn omvangrijke tekorten aan leraren en de verwachting is dat deze sterk zullen toenemen.”
(foto: Wokandapix)

De Onderwijsraad noemt het opvallend dat het lerarentekort geen plek had in het regeerakkoord dat vorig jaar werd gesloten. Bovendien is het volgens de raad zonde dat er geen centrale regie wordt gevoerd om het probleem aan te pakken. Een landelijke taskforce moet worden ingesteld om een impuls te geven aan het oplossen van de lerarentekorten.

Het is volgens de Onderwijsraad aan OCW om daarin het voortouw te nemen. “Een dergelijk stimulerend en activeren beleidsinstrument heeft zijn diensten bewezen bij het aan het werk helpen en houden van 55-plussers en bij de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Ook een vergelijking met de landelijke aanpak in de zorgsector is op zijn plaats.”

Een door OCW aangevoerde taskforce moet er voor gaan zorgen dat er een einde komt aan de versnippering van maatregelen. Het is belangrijk dat “de voorgestelde taskforce een integrale en coherente aanpak kiest. Daarnaast dienen de reeds genomen maatregelen geëvalueerd te worden op hun impact.”

Volgens de Onderwijsraad moet OCW de regie voren in de taskforce, maar is het ook zaak om andere ministeries bij de plannen te betrekken. Opvallend is daarbij dat de raad ook een rol ziet weggelegd voor het ministerie van Algemene Zaken. “Met het instellen van een taskforce en een regierol voor de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap neemt de centrale overheid haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijsstelsel.”

Kwaliteit onder druk

In de brief aan het ministerie schetst de Onderwijsraad de huidige problematiek en de maatregelen die nu door OCW al worden genomen. Zo is de verwachting dat in 2027 het tekort in het primair onderwijs is opgelopen tot 11.000 fte. Een reeks maatregelen van OCW zoals bevordering van de zij-instroom en verbetering van het carrièreperspectief blijken niet afdoende en zetten volgens de Onderwijsraad de kwaliteit onder druk.

Met name over de maatregelen rond het bevorderen van de zij-instroom in het onderwijs, is veel discussie geweest in de Tweede Kamer. Met name SP-Kamerlid Peter Kwint waakt voor erosie van de kwaliteit. “Ik zie de urgentie om mensen aan de lerarenopleiding te binden. Maar het is een vak, ik zie echt grote problemen als je allerlei hybride vormen gaat bedenken, waarbij mensen een middagje of een dag op een school meelopen.”

Brief Onderwijsraad lerarentekort

“Ondanks de vele maatregelen zijn de tekorten nog steeds nijpend en kunnen de kwantitatieve tekorten leiden tot kwalitatieve lerarentekorten, bijvoorbeeld zodra het nodig wordt om deels of geheel onbevoegden en minder bekwamen in te zetten. De Onderwijsraad vindt dat maatregelen gericht op het opheffen van de tekorten niet mogen leiden tot concessies aan de kwaliteitseisen die aan leraren gesteld worden of aan de centrale positie van de leraar.”

De Onderwijsraad constateert dat de lerarentekorten verschillende oorzaken kent. Het imago van het leraarschap daalt, de ervaren werkdruk is hoog en de relatief lage salarissen maken het docentschap onaantrekkelijk. “Leraren in het primair onderwijs hadden in 2015 een 14 procent lager gemiddeld bruto uurloon dan vergelijkbare werknemers in de marktsector. […] Ook in internationaal perspectief zijn in Nederland de lerarensalarissen relatief laag.”

Er moet daarom gekeken worden naar de kwalificatiestructuur in het onderwijs, schrijft te Onderwijsraad. “De organisatie van de kwalificatiestructuur beperkt bijvoorbeeld de loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden van leraren. Daarnaast gaan de maatregelen om de tekorten terug te dringen uit van de huidige kwalificatiestructuur.” De Onderwijsraad komt binnenkort op aanvraag van de Tweede Kamer met een nieuw perspectief op het leraarschap.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK