Rutte III schrapt OCW-bezuiniging van 183 miljoen

Nieuws | de redactie
9 mei 2018 | Na veel protesten en chagrijn uit het onderwijs heeft Wopke Hoekstra de het gat van €183 miljoen op de begroting teruggedraaid. De vraag is echter of hiermee de voorgenomen doelmatigheidskorting van tafel is.
Wopke Hoekstra

Het kabinet Rutte III begon met een oplopend tekort op de onderwijsbegroting dat zij van de regering Rutte II hadden geërfd. Door de toegenomen leerlingen en studentenaantallen als gevolg van een hogere instroom van internationale studenten en onder andere door de vluchtelingenstroom uit 2015 en 2016. Waardoor er meer leerlingen instroomden in het onderwijs en daardoor kwam het vorige kabinet met een tekort komen te zitten dat opliep naar een half miljard.

Dit bedrag is onder druk van Lodewijk Asscher vorig jaar al gehalveerd bij Prinsjesdag. Met deze bezuiniging zou er tot 2021 geen geld geïnvesteerd worden in het onderwijs, ondanks de gelden die vrijvallen door de invoering van het leenstelsel. Toch bleef er een gat in de begroting bestaan en dit zou opgevangen worden door een doelmatigheidskorting van oplopend €183 mln. Het kabinet heeft vandaag besloten om deze bezuiniging te schrappen en Wopke Hoekstra legt €200 mln. bij uit de Rijksbegroting.

Met actievoerders om tafel

Vanuit het veld en de politiek was er veel kritiek op deze bezuiniging. Zo is er onlangs nog een protest aangekondigd door #woinactie om deze korting van tafel te krijgen. Gisteren heeft een afvaardiging van #woinactie en de Jonge Akademie nog met minister Van Engelshoven om tafel gezeten om haar te overtuigen om niet te bezuinigen op het wetenschappelijk onderwijs.

In dit gesprek gaf de minister aan dat de zogenaamde ‘doelmatigheidskorting’ onderdeel was van het regeerakkoord. Zij erkende wel voor het eerst dat het om een bezuiniging ging maar gaf naar verluidt aan er niets tegen te kunnen doen. Nog geen etmaal later laat de regering weten dat het gat van €200 miljoen in de begroting bij de voorjaarsnota wordt bijgeplust door collega Wopke Hoekstra van financiën.

Geen doelmatigheidskorting?

Vanuit de Eerste Kamer heeft de coalitiepartij D66, bij monde van Thom de Graaf. Hoekstra al eerder vriendelijk doch streng verzocht om deze bezuiniging te schrappen. Een PvdA-motie in de Senaat tegen de bezuiniging haalde een meerderheid maar begin dit jaar hield Wopke Hoekstra nog voet bij stuk en gaf hij de Senaat te verstaan vast te houden aan de bezuiniging.

Nu blijkt dus dat er binnen de ministerraad een akkoord is bereikt voor de voorjaarsnota die over een paar weken naar de Kamer wordt gestuurd. Daarmee is echter nog niet bevestigd dat de doelmatigheidskorting, zoals geformuleerd in het regeerakkoord, daadwerkelijk van tafel is. In de berichtgeving van de NOS wordt gesproken van een “gat , omdat er veel meer leerlingen en studenten naar school en de universiteit gaan.”

Update:

Inmiddels is duidelijk geworden dat het dichten van het gat op de begroting deels een vestzak-broekzakoperatie is en dat Wopke Hoekstra €60 mln. heeft bijgeplust. De overige tekorten moet elders gezocht worden op de begroting van OCW. Ook is duidelijk geworden dat de VVD en het CDA niet veel voelden voor het dichten van financiële gaten, maar dat dit wel de voorkeur genoot van de CU en D66. Beide partijen leveren ook een minister op het department.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK