Wat levert de update van het studiefinancieringssysteem van DUO op?

Nieuws | de redactie
14 mei 2018 | Er werd met enige scepsis gekeken naar ‘blackout’ van een maand die DUO nodig had voor het omzetten van het studiefinancieringssysteem, maar het is gelukt. Wat is er nu eigenlijk anders na de omschakeling?
Foto: Screenshot van de nieuwe openingspagina van mijnDUO.

Het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) is klaar om via “formele decharge” te worden afgesloten, zo bericht minister Van Engelshoven vandaag aan de Kamer. Na een periode van een maand waarin de dienst zeer beperkt bereikbaar was, is het studiefinancieringssysteem nu klaar voor de toekomst. “Het kan nu weer twintig jaar mee,” aldus Hans Schutte, directeur van DUO.

Een rustige maand april

DUO had de overstap naar eigen zeggen goed voorbereid en de belanghebbende partijen uitvoerig geïnformeerd. Dat dit succes heeft gehad blijkt uit het geringe aantal aanvragen dat DUO in de maand april heeft gekregen voor hulp. “In totaal heeft DUO in de maand april 54 verzoeken ontvangen van klanten die spoed hadden, waarvan er 34 zijn toegekend. Het ging hier veelal om klanten die in financiële problemen dreigden te raken. DUO heeft hierin maximale coulance betracht” schrijft de minister aan de Kamer.

Studenten en terugbetalers hebben massaal hun interacties met DUO opgespaard, zo bleek na heropening van de digitale poort. “Op de eerste dag hadden we gelijk 40.000 mutaties, en dat is een stuk meer dan normaal” vertelt Schutte. Dat PVS uiteindelijk twee keer zo duur is uitgevallen als voortijds begroot ontkent Schutte niet. Het project werd uiteindelijk voor rond de €150 miljoen opgeleverd, maar daar zet Schutte wel wat tegenover. “Op termijn besparen we wel €13 miljoen per jaar, dus het resulteert in een positieve business case.”

DUO is een echte ICT-organisatie geworden.

In totaal is het beheer van het hele studiefinancieringssysteem, waar gegevens van 4,8 miljoen ‘klanten’ in staan en sinds vorige week €20 miljard aan lening uitstaat, bepaald geen sinecure. “Het is toch de helft van de organisatie die zich daarmee bezighoudt,” zegt Schutte, wat inhoudt dat meer dan 1000 werknemers specifiek met die taak belast zijn, “dat kost alles bij elkaar zo’n €80-90 miljoen om draaiende te houden.”

Klantvriendelijkheid

Een van de belangrijkste doelstellingen van PVS was dat Mijn DUO een stuk gebruiksvriendelijker zou worden. Nadere inspectie van het nieuwe systeem leert dat de site, op een paar kleine foutjes na, inderdaad een hele verademing is ten opzichte van voorheen. DUO brengt op de persoonlijke pagina een hoop informatie bij elkaar waaronder diplomagegevens, de openstaande schuld maar ook de mogelijkheid tot het aanmelden voor een lerarenbeurs of levenlanglerenkrediet.

Een andere mogelijkheid, die ook genoemd wordt in de rapportage van de minister, is de mogelijkheid om (extra) af te lossen via iDeal, en een overzicht van de tot nu toe afgeloste bedragen. Ook kan een afgestudeerde middels een paar handelingen een gewaarmerkte kopie van een diploma opvragen vanuit het diplomaregister, een handeling waar voorheen voor moest worden aangeklopt bij de instelling.

Daarnaast wil Schutte nog een ander voordeel benadrukken. “Dit nieuwe systeem heeft niet alleen voordelen voor studenten, het is door deze nieuwe infrastructuur ook een stuk makkelijker om nieuwe wet- en regelgeving door te voeren.” Binnenkort moet DUO de halvering van het collegegeld doorvoeren, waarschijnlijk wordt dat de echte vuurdoop van het systeem.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK