Jozias van Aartsen begrijpt UvA-voorzitter volledig

Nieuws | door Frans van Heest
22 juni 2018 | De plaatsvervangend burgemeester van Amsterdam, Jozias van Aartsen steunt UvA-voorzitter Geert ten Dam ten volste, omdat zij het universiteitsterrein liet ontruimen door de politie na afloop van een demonstratie tegen Haagse bezuinigingen.

Twee weken geleden was er in Amsterdam een eruptie van protest en politie-inzet na afloop van een demonstratie tegen de doelmatigheidskorting van €40 miljoen op het hoger onderwijs. Na afloop van de demonstratie die eindigde op de UvA-campus in de Amsterdamse binnenstad besloten een aantal studenten een tentenkamp op te zetten. De UvA wilde dit niet en heeft om 10 uur in de avond de politie het tentenkamp laten ontruimen.

Daags na deze actie was het GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil die Kamervragen stelde en zelfs vroeg om een debat met de minister Van Engelshoven over deze ontruiming. “Afgelopen vrijdagavond zijn studenten die geweldloos demonstreerden op een grasveldje met geweld van dat grasveldje verjaagd. Ze werden aan hun haren getrokken, ze kregen pepperspray in hun ogen en ze werden met knuppels geslagen”, zei hij toen in de Kamer. Een meerderheid kreeg hij niet voor dit debat, wel wordt er een dertigledendebat ingepland. Özdil – zelf van Turkse komaf – was zo geschrokken van de beelden van de ontruiming dat hij al eerder de vergelijking met Erdoğan had gemaakt. De Turkse president liet ook menigmaal demonstraties in zijn land hardhandig beëindigen door de politie.

Baal als een stekker

De UvA-voorzitter Geert ten Dam reageerde de dag erna ook op deze ontruiming en zei dat zij ‘baalt als een stekker’ van deze situatie, maar dat zij niet anders kon omdat ze niet kon instaan voor de veiligheid. Terloops gispte zij ook nog de minister, omdat die volledig voorbijging aan de hoge financiële nood op de UvA en de immense werkdruk die dat met zich meebrengt. Zij deelde daarom wel de zorgen van de studenten.

Deze week werden er in de Amsterdamse gemeenteraad vragen gesteld aan de plaatsvervangende burgemeester, Jozias van Aartsen. De lokale afdeling van GroenLinks vroeg zich af of deze ontruiming van de politie wel proportioneel was. Ook wilde zij weten wat de rol van de burgemeester was en de rol van het College van Bestuur van de UvA.

Collegevoorzitter wil geen nachtelijke verblijven

De burgemeester gaf aan dat hij zelf die avond niet in Amsterdam was maar in Chicago zat, maar hij kon op basis van politieverslagen wel een feitenrelaas geven. “Een tachtigtal studenten hebben die avond met tenten duidelijk gemaakt dat zij die nacht zouden willen verblijven op de campus. Er is eerder door de collegevoorzitter al gezegd dat zij dit soort nachtelijk verblijf liever niet heeft. Dit speelde ook al in januari toen was er een mogelijke situatie die hiertoe zou kunnen leiden.”

De plaatsvervangend burgemeester gaf aan dat er daarom melding is gedaan bij de politie van lokaalvredebreuk. “Uiteraard was er reden om te demonstreren. Er was ook een goede demonstratieoptocht geweest, waar naar ik begreep ongeveer 380 man aan hebben deelgenomen. Ongeveer een dertigtal wilde niet weg, toen is er een beroep gedaan op de politie om studenten te verwijderen. Toen is er nog een behoorlijke groep vertrokken en er bleven een aantal over die absoluut niet weg wilden en in elkaar haakten. Toen heeft de politie wel opgetreden. Het verhaal dat er honden zijn ingezet is niet zo. Er was wel een koppel agenten met een of twee honden aanwezig, die zijn niet ingezet. Er is ook geen sprake geweest van traangas zoals ik ergens hoorde. Uiteindelijk was er een viertal dat zich is blijven verzetten en toen heeft de politie wel het bekende geweld gebruikt, om er voor te zorgen dat ze ook echt vertrokken. Ik heb het idee dat dit proportioneel is geweest.”

Begrijp het optreden van de voorzitter volledig

De burgemeester sprak de hoop uit dat dit in het vervolg niet meer zou gebeuren. “Ik hoop dat men in een vervolg ook weet: een nachtelijk verblijf gaan we niet doen. Ik begrijp daarom het optreden van de collegevoorzitter ook volledig. Daar zijn ook eerder tussen gemeente, de universiteit en de politiek afspraken over gemaakt.”

Van Aartsen benadrukte daarom dat hij ten volle begrip had voor deze situatie. “Ik begrijp heel goed dat de voorzitter van de Universiteit van Amsterdam heeft gezegd: ‘ik wil niet een nachtelijke toestand op die plek.’ Bovendien was er de volgende dag een alumnidag. Zelfs als die er niet geweest zou zijn, dan ben ik er haast wel van overtuigd dat de politie ook opgetreden zou hebben.”

Vrij heldere brief aan de minister

Van Aartsen contact heeft contact gehad met de voorzitter van de UvA en zij heeft te kennen gegeven dat zij juist het doel van de demonstranten deelt. “Zij is zeer bereid – en men weet dat ook – om met de studenten in discussie te gaan over de verlangens die zij hebben. Daarom was er ook een zekere teleurstelling aan haar kant. Zij heeft een vrij heldere brief aan de minister geschreven die overeenkomt met datgene waar de studenten mee zitten. Ik weet zeker dat de collegevoorzitter samen met de wetenschappelijke staf die hierbij betrokken is dit in goede banen zal leiden.”

D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig was tevreden met dit antwoord en gaf aan dat deze uitleg een ander licht werpt op de zaak. “Deze beantwoording laat toch wel even een ander licht schijnt op wat korte filmbeelden die rondgingen.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK