Kwint en Westerveld bijten zich vast in stoomcursussen voor leraren

Nieuws | door Frans van Heest
21 juni 2018 | De Kamer gelooft niet dat een student 240 studiepunten in 1 jaar kan halen en daarmee een volwaardig diploma van de lerarenopleiding. Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GL) willen al langer dat minister Slob hiertegen gaat optreden, maar die houdt de boot af.

Gisteren werd in de Kamer gedebatteerd over het cao-akkoord in het primair onderwijs. De Kamer feliciteerde de grassroots organisatie van PO in Actie uitgebreid met het onderhandelingsresultaat. De Kamer was vol lof over Po in Actie, deze organisatie van leraren had meer voor elkaar gekregen, dan de traditionele vakbonden ooit voor elkaar hebben gekregen. Er komt een forse loonsverhoging voor leerkrachten in het primair onderwijs. Maar er waren ook kanttekeningen. Zo kwam de Onderwijsraad onlangs met een alarmerende boodschap aan het adres van het kabinet dat er snel en ingrijpend actie nodig is om het lerarentekort het hoofd te bieden.

Onderwijs is in gevaar

Kirsten van den Hul (PvdA) was de eerste die dit indringende briefadvies van de Onderwijsraad memoreerde. “De cijfers liegen er niet om: in 2022 wordt een tekort verwacht van ruim 4.100 fte en in 2027 van 11.000 fte. De conclusie van de Onderwijsraad is duidelijk: de continuïteit en de kwaliteit van ons onderwijs zijn in gevaar.”

Ook SP-Kamerlid Kwint benadrukte de urgentie van het rapport van het officiële adviesorgaan van de Kamer. “Ook de Onderwijsraad luidt de noodklok. Ik daag iedereen hier uit die het rapport gelezen heeft: noem mij een moment dat de Onderwijsraad feller aan de bel getrokken heeft dan deze keer. Ik heb het nog nagekeken: de Onderwijsraad bestaat echt al 99 jaar. De vraag aan de coalitie en het kabinet is dan eigenlijk een hele simpele: gelooft u de analyse van de Onderwijsraad? Deelt u de conclusie dat wat er nu gebeurt, goed is en een vooruitgang is, maar dat het niet genoeg is om het grote probleem van het naderende lerarentekort te keren?

Kwint ging verder in op Kamervragen die eerder zijn gesteld over private Rotterdamse aanbieders die in 1 jaar een hbo-lerarenopleiding aanbieden van 240 ECT. Beide ministers van onderwijs hebben eerder schriftelijke vragen beantwoord dat deze opleiding binnen de wet handelt en speciaal is ingericht voor studenten die al in het bezit zijn van een hbo-diploma in een ander domein dan het onderwijs.

Rotterdam gelooft er ook niet in

Ook buiten de Kamer maakt men zich zorgen over deze lerarenopleiding. Ron Bormans, voorzitter van de Hogeschool Rotterdam en die als oud-portefeuillehouder lerarenopleidingen van de Vereniging Hogescholen verantwoordelijk was voor de opwaardering van de lerarenopleidingen, reageerde ook bezorgd over deze opleiding.

Kwint wilde weten of deze opleiding past in het betoog van de Onderwijsraad om de status van het beroep van leraar te verhogen. “De status hangt natuurlijk samen met de beloning maar ook met andere zaken. Het slechtste wat je dan kunt doen, is morrelen aan de eisen. Samen met collega Westerveld heb ik aan de bel getrokken over een eenjarige lerarenopleiding. Volgens ons is het een onmogelijke taak. Het beroep van leraar is te ingewikkeld om zomaar in één jaar even te leren. Deelt de minister onze mening dat de strijd voor de status van het beroep van leraar zich slecht laat combineren met dit soort stoomcursussen en voorbereidingen op een leven voor de klas?”

De minister ‘voor’ onderwijs Arie Slob wilde niet op deze vraag ingaan en en vond dat dit niet paste in dit debat over een nieuw cao-akkoord. “Nu een discussie aangaan over wie wel of niet onderdeel mag zijn van zij-instroom, of die mensen in het onderwijs een plek gaan krijgen en wat de waarde is van de opleiding die ze gehad hebben, vind ik voor dit moment echt wat te ver gaan. Ik heb de schriftelijke vragen uitgebreid beantwoord. Dat kan dan wat mij betreft meegenomen worden bij de aanpak van het lerarentekort.”

17 uur per dag studeren

Westerveld reageerde verbaasd dat de minister deze vraag naast zich neerlegde. “Ik heb daar toch wel wat moeite mee. Samen met de heer Kwint heb ik twee keer vragen gesteld over de eenjarige lerarenopleiding. Er zijn gewoon een paar vragen blijven liggen, bijvoorbeeld de vraag: mag dat überhaupt, die 240 studiepunten in één jaar? Ik heb de minister al laten weten dat het volgens mij gewoon niet mag om 240 studiepunten in 13 maanden te vragen. Via een korte berekening komt dat uit op 17 uur studeren per dag, zonder vakanties en zonder weekenden.”

De minister beloofde hier nog verder op terug te komen volgende week als de staat van het onderwijs van de Onderwijsinspectie wordt besproken in de Tweede Kamer.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK