OCW-subsidie voor doorstroom mbo-hbo in het domein economie

Nieuws | door Frans van Heest
24 juli 2018 | In het kader van gelijke kansen heeft het ministerie subsidie beschikbaar gesteld voor een betere doorstroom mbo-hbo. Besloten is om het geld gericht in te zetten voor het domein economie, omdat daar de problemen met de doorstroom het grootst zijn.
Foto: Sebastiaan ter Burg

Het geld is afkomstig uit de subsidie van de ‘Gelijke Kansen Alliantie’ van de vorige minister Jet Bussemaker. Aanleiding om de subsidieregeling specifiek in te zetten voor dit domein komt door de hoge uitval.

Een lichte daling

De afgelopen jaren zijn verschillende generieke maatregelen genomen om de doorstroom naar het hbo te verbeteren. Daarbij moet gedacht worden aan onder andere het stimuleren van regionale samenwerking tussen onderwijssectoren, de nadere vooropleidingseisen mbo-hbo en de invoering van het keuzedeel doorstroom hbo. Dat heeft geresulteerd in een lichte daling van de uitval (36%) ten opzichte van het studiejaar 2016–2017 (38%) Die nadere vooropleidingseisen blijken overigens nauwelijks effect te hebben gesorteerd, zo heeft ResearchNed onlangs aangetoond.

Recente cijfers van de jaarlijkse Monitor Beleidsmaatregelen laten zien dat de doorstroom in het domein economie niet goed gaat, zo staat vermeld in de subsidieregeling. “Wanneer wordt gekeken naar de uitval binnen sectoren, dan valt op dat één domein – economie – ver boven het landelijk gemiddelde scoort wat betreft uitval. Uit de Monitor Beleidsmaatregelen 2017–2018 blijkt dat hbo-studenten die afkomstig zijn uit de mbo-sectoren landbouw, techniek, zorg en welzijn in circa 30% van de gevallen uitvallen. Voor de mbo-sector economie gaat het om 44%.”

Wat het nog eens extra verontrustend maakt is dat het ook niet lijkt uit te maken wat precies de vervolgopleiding is in het hbo, mbo-studenten economie presteren gemiddeld altijd slechter in het hbo. “Opvallend is dat de verwante doorstroom mbo-economie naar hbo-economie ook geen garantie voor succes biedt: 44% van deze studenten valt uit of switcht. Over de gehele linie presteren hbo-studenten met een economische mbo-achtergrond slechter op het hbo; het maakt niet uit in welke hbo-sector zij instromen. Dit is zorgelijk, omdat juist economie in het mbo en het hbo de meeste studenten kent én de meeste studenten heeft die doorstromen naar het hbo.”

Zeer dikke stroom van studenten

De subsidie van OCW wordt daarom specifiek ingezet bij economie omdat in dit domein de meeste winst te behalen valt. “Van alle mbo-studenten die uitvallen op het hbo, komt 50% uit de mbo-economie sector. Van alle mbo-studenten kiest circa 40% voor het hbo. Van de mbo-economiestudenten kiest meer dan 70% voor een economie hbo-studie. Er is hier dan ook sprake van een zeer dikke stroom van studenten, die een groot effect heeft op het uitvalcijfer. Dat maakt een specifieke aanpak gericht de sector economie wenselijk maar bovenal noodzakelijk.”

Mbo- en hbo-instellingen kunnen deze subsidie gebruiken om dit hardnekkige doorstroomprobleem aan te pakken, maar ook moet er kennis gedeeld worden, zo staat in de voorwaarden van de subsidieregeling. “Doel van deze regeling is om kennis op te doen over de wijze waarop de uitval in deze sector (en breder) kan worden teruggedrongen. Het is van belang dat deze kennis wordt gedeeld zodat andere economische opleidingen daarvan kunnen leren en zo ook de doorstroom in deze sector kunnen verbeteren. Het verspreiden van deze kennis is van groot belang en daarom wordt daar op verschillende manieren op ingezet.”

In totaal is er ruim €7,3 miljoen beschikbaar gesteld. OCW gaat er vanuit dat er zo’n 49 aanvragen binnenkomen met een gemiddelde subsidie van €150.000 en een maximum van €200.000. Subsidieaanvragen voor activiteiten die uitsluitend zijn gericht op studenten in opleidingen uit de mbo-domeinen economie en administratie en handel en ondernemerschap en de hbo-sector economie krijgen voorrang bij de toekenning van subsidie. Tot en met 15 september kan de subsidie worden aangevraagd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK