Terugblik met de Tip 5 van 2017

Nieuws | door Esther Baar
4 juli 2018 | In een kort interview reflecteren we met Yvonne Rouwhorst, Iliass El Hadioui, Harry van der Molen, en Tariq Sewbaransingh uit de ScienceGuide Tip 5 van 2017 op het afgelopen jaar. Wat hebben ze bereikt en waar zijn ze trots op?
Foto: Wikimedia Commons

Elk jaar stelt ScienceGuide aan het einde van het schooljaar naast de Top 10 (die terugblikt) ook een Tip 5 op (die vooruit kijkt): een aanbeveling van vijf veelbelovende gezichten uit het hoger onderwijs. Inmiddels zijn we een jaar verder en zochten we een paar van deze mensen op om te kijken hoe hun jaar is verlopen en wat ze hebben bereikt. We doen dit in de aanloop naar de samenstelling en verkiezing van de nieuwe Top 10 en Tip 5 voor volgend academisch jaar. Heb jij al een idee voor wie er in een van deze lijsten thuis hoort? We horen het graag van je via het contactformulier.

Yvonne Rouwhorst bij de prijsuitreiking van de LSVb-ScienceGuide scriptieprijs – Foto: ScienceGuide

Yvonne Rouwhorst

Yvonne Rouwhorst is haar jaar begonnen met een aanstelling als secretaris van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht bij Hogeschool iPabo. “Nadat ik onder andere bij ISO, SURF en de commissie Slob had meegedacht over beleidswijzigingen en nieuwe initiatieven in het onderwijs, was dit wel even een reality check. Het lijkt soms alsof er iedere dag een wetswijziging, nieuw beleid of verantwoordingsvragen op mijn bureau terecht komen. Zeker in een kleine instelling is de praktische haalbaarheid hiervan complex, terwijl wij juist bij uitstek voldoen aan de breed gedragen wens van profilering in het hoger onderwijs.”

Op dit moment houdt Rouwhorst zich bezig met de totstandkoming van de plannen op de hogeschool en werkt ze in nauwe afstemming met studenten en het werkveld om de ambities voor de toekomst te schetsen. “Persoonlijk ben ik trots op de stap naar het werken op een hogeschool als bestuurssecretaris, maar natuurlijk ook op wat ik uit mijn studententijd nog opleverde.”

Vorig jaar ronde Rouwhorst haar scriptie onderzoek af naar selectie in het hoger onderwijs. Hier liep ze tegen het een en ander aan. “Het grootse was dat hetgeen wat met beleid beoogd wordt door allerlei omstandigheden in de praktijk heel anders kan uitpakken.” Nadat ze met haar onderzoek de LSVb-Scriptieprijs won mocht Rouwhorst bij minister van Engelshoven op bezoek komen om over haar bevindingen te praten: “Een goed en open gesprek! Mijn scriptiebegeleider en ik hebben ook al presentaties op het ministerie en bij de Vereniging Hogescholen en de universiteiten mogen geven. We hebben het maar omgedoopt tot ‘de roadshow’.”

Iliass El Hadioui – Foto: Roy Borghouts

Illiass El Hadioui

Voor Iliass el Hadioui was ‘17|’18 een bewogen jaar. In september begon hij als onderzoeker aan de VU in Amsterdam, wat hij nu samen doet met een docentfunctie aan de Erasmus Universiteit. “Ik vind het prachtig om het docentschap te kunnen combineren met het onderzoeksleiderschap. Het is daardoor wel een jaar van transitie geweest waarin ik veel heb mogen leren.”

Waar hij het meest trots op is, is dat het programma van de Transformatieve school dit jaar een ‘persoons-onafhankelijk’ programma is geworden. “Ik geloof heel erg in de kracht van een persoons-onafhankelijk programma. Daarom ben ik blij dat we het afgelopen jaar op meerdere locaties succesvol het programma hebben kunnen organiseren.”

In november gaf El Hadioui de keynote bij het symposium Taal Centraal dat de Hogeschool Rotterdam en ScienceGuide samen organiseerden. Hij stelde daar dat docenten meertaligheid moeten omarmen maar wel oog moeten blijven hebben voor de eigen context. “Als wij overgaan tot het bagatelliseren van de straattaal, dan zou de situatie kunnen ontstaan dat we over 20 jaar achteromkijken en denken: wat hebben we eigenlijk met z’n allen gedaan?”

Op het thema van kansenongelijkheid zit dan ook zijn grootste teleurstelling van dit jaar. Twee rapportages, die van de Inspectie van het Onderwijs en de Monitor Beleidsmaatregelen baren hem zorgen. “Het is schrikbarend om dit voor de derde keer te moeten lezen. En vergis je niet, deze kansenongelijkheid heeft verregaande gevolgen voor het maatschappelijk weefsel.”

Wat betreft het ingrijpen op deze problematiek constateert hij dat er een soort patstelling is ontstaan. “Als wij nu besluiten om het huidige systeem op een aantal punten diep te hervormen, dan raakt dit direct de belangen van de upper-middle class.” Volgens El Hadioui zit het Nederlands onderwijssysteem zo in elkaar dat nu de onderkant en de bovenkant goed bediend worden. “Er bestaat dus een sterke wil om niet te sleutelen aan het systeem omdat het voor veel mensen wel werkt – het is een wicked problem.”

Foto: LSVb

Tariq Sewbaransingh

De start van het jaar ging voor Tariq Sewbaransingh anders dan gedacht: “Het was beetje gek omdat het kabinet demissionair was en de kabinetsformatie zo lang duurde.” Toen er nog geen kabinet was probeerden Sewbaransingh en zijn medebestuursleden zelf nieuws te te creëren, bijvoorbeeld rondom de huisvestingsproblematiek. “Toen de minister er eenmaal was ging het allemaal vrij vlot. We moesten uit het akkoord van de kwaliteitsafspraken zien te komen en er kwamen in een keer allemaal wetsvoorstellen. Wel was het tof om te zien dat de actiebereidheid het afgelopen jaar hoger was, we zagen steeds meer studenten en wetenschappers die van zich lieten horen.”

De grote inspanning die de kwaliteitsafspraken Sewbaransingh kostte is dan ook hetgeen waar hij het meest trots op is. “Hier waren we als LSVb het meest kritisch op. We waren er helemaal nooit op uit om een akkoord te sluiten. Uiteindelijk kwam er een systeem uit wat dusdanig dichtbij lag wat we belangrijk vonden dat we er wel aan mee durfden te doen. Nu is het heel belangrijk dat er bij de evaluatie ook goed wordt gekeken of het werkt zoals bedoeld.”

Toch blijft Sewbaransingh het jammer vinden dat er niet meer aandacht is besteed aan diversiteit en inclusiviteit. “Volgens mij ben ik de eerste LSVb-voorzitter geweest met een migratieachtergrond. Het thema gaat mij daarom ook persoonlijker aan. Vrijwel alle gesprekspartners op Zihni Özdil na waren wit en zo merkte ik dat het belang van dit thema toch minder vaak werd gevoeld.”

Volgens hem lag er een mooie kans voor de minister om dit punt aan te kaarten in de internationaliseringvisie. “Er wordt veel meer gedaan om een student Beijing dan uit de Bijlmer hier thuis te laten voelen. Uiteindelijk is dit thema helemaal geschrapt uit de visie omdat men het te moeilijk vond. Hogescholen zijn er wel wat beter in, maar mijn hoop blijft dat mensen dit thema volgend jaar weer gaan oppakken.”

Harry van der Molen

Ook Harry van der Molen had een apart jaar dankzij de lange kabinetsformatie en de nieuwe bewindspersonen op onderwijs. “Als beginnend kamerlid zat ik meteen aan de onderhandelingstafel om over onderwijs afspraken te maken. Dan kun je al vrij snel veel regelen waar het onderwijs en wij als CDA gedurende deze kabinetsperiode mee vooruit kunnen. Inmiddels heeft alles zo z’n plek gevonden. Ik ook.”

Van der Molen heeft zich bezig gehouden met twee grote thema’s. “Allereerst het onderwerp internationalisering. De wal keert op dat vlak inmiddels het schip. Met name op het gebied van verengelsing en de gegarandeerde toegang voor Nederlandse studenten tot studies staan nu maatregelen op stapel die een jaar geleden ondenkbaar waren.” Het stevigste debat afgelopen ging over de voorinvesteringen van de studievoorschotmiddelen. “Ik stond als coalitiegenoot even niet aan de kant van de Minister, maar kreeg wel een meerderheid in de Kamer. Daar kijk ik positief op terug.”

Wel heeft hij het afgelopen jaar gemerkt dat het steeds lastiger wordt om vast te houden aan het plan dat voorligt. “Wat me steeds meer opvalt is dat overleggen of debatten in de Kamer steeds meer gaan over wat er die dag in de krant heeft gestaan. Natuurlijk kun je als Kamerlid niet met je vingers in de oren je werk doen. Maar we hebben ook een klus te klaren en dat is het controleren van het kabinet.”

Heb jij al een idee een Tip of Top voor volgend jaar? Laat het ons nu alvast weten via het contactformulier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK