Welke voorzitter gaat Veerman reactiveren voor de Vereniging Hogescholen?

Nieuws | door Frans van Heest
17 juli 2018 | Wie gaat er vormgeven aan de verdere uitwerking van Rapport Veerman voor het hbo? Dit wordt een belangrijke opdracht voor de opvolger van Thom de Graaf, als voorzitter van de Vereniging Hogescholen.
Thom de Graaf in de Eerste Kamer

Het rapport ‘Differentieren in Drievoud’  uit 2010 is nog steeds springlevend binnen het hbo. Zo blijkt uit de recent gepubliceerde vacature voor een nieuwe voorzitter van de Vereniging Hogescholen (VH). Het in hbo en wo geroutineerde headhunter kantoor Vanderkruijs gaat voor de VH en opzoek naar een nieuwe voorzitter. Uit de profielschets wordt duidelijk dat men iemand zoekt die het rapport Veerman verder kan uitwerken binnen het hbo, bovendien moet de beoogd voorzitter een onbetwiste passie hebben voor de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs.

In de vacaturetekst wordt uitgebreid stilgestaan bij het Rapport Veerman uit 2011, ‘Differentiëren in drievoud.’ Dit rapport stuurde aan op meer differentiatie tussen instellingen. “Er is sprake van een toegenomen differentiatie tussen hogescholen. Door de reactivering van de Veerman agenda in de sectorakkoorden van hogescholen en universiteiten zal deze ontwikkeling de komende tijd alleen maar versterkt en verder zichtbaar worden.”

Onderscheid tussen hbo en wo is onhoudbaar

Van de nieuwe voorzitter wordt dan ook gevraagd om het rapport Veerman nieuw leven in te blazen. Zo moet de nieuwe voorzitter: “Een balans vinden tussen het sturing geven aan het proces van erkennen en herkennen van voortgaande differentiatie, mede als gevolg van de reactivering van de Veerman agenda, en het zoeken naar en definiëren van een gedeelde basis van waaruit verder gebouwd kan worden.”

Buitengewoon belangrijk rapport

Een aantal weken geleden ging de huidige voorzitter, Thom de Graaf ook nog in op het rapport Veerman en gaf toen een beschouwing waar het hbo nu bijna tien jaar later staat. Dat was op een bijeenkomst over de impact van het hbo-onderzoek voor de regio. “Acht jaar geleden werd een heldere koers voor het hoger onderwijsstelsel uitgestippeld, in het rapport waar we nu nog steeds over spreken. Dat was het rapport ‘Differentiëren in drievoud’ van de Commissie Veerman. Ik zie bij enkelen nog een lichte blik van herkenning, maar het was een buitengewoon belangrijk rapport. In dat rapport zei de commissie onder leiding van oud-minister Cees Veerman dat universiteiten en hogescholen zich meer van elkaar dienden te onderscheiden en meer profiel moesten krijgen ook ten opzichte van elkaar, zonder in platte concurrentie te vervallen.”

Volgens De Graaf stelde toen dat hogescholen hier beter in geslaagd zijn dan de universiteiten. “Daarom was het verstandig voor instellingen om een eigen profiel te kiezen dat hen ook aantrekkelijk maakt in de keuzes voor studenten en ook in wat voor soort onderzoek er wordt gedaan dat aansluit op de behoeften in de regio. Ik kan niet zeggen dat alle aanbevelingen van het rapport zijn uitgevoerd. Als je naar de algemene universiteiten kijkt dan moet je soms zeggen: wat zijn nu precies de verschillen? Bij de grote regionale hogescholen is het basispakket best wel vergelijkbaar, toch zie je dat die profilering binnen het hbo wel wortel heeft geschoten.”

Relatief rustige periode voor het hbo

De Vereniging Hogescholen stelt verder in de vacature enigszins tevreden vast dat het hbo zich momenteel in rustig vaarwater begeeft. “Het langere termijnperspectief voor hogescholen is dat van kennisinstellingen die met onderwijs en onderzoek dienstbaar zijn aan de (regionale) samenleving en de innovatie van de beroepspraktijk. Op dit moment bevindt de sector zich in een relatief rustige periode. Er is een sectorakkoord gesloten met OCW dat in belangrijke mate tegemoetkomt aan de wensen en verlangens binnen de Vereniging.”

Van de nieuwe voorzitter wordt verwacht dat hij een reeks van uiteenlopende expertises en persoonskenmerken heeft. En moet een: “Onbetwiste passie hebben voor de kwaliteit van hoger beroepsonderwijs en praktijkgericht onderzoek en een visie gebaseerd op een doorleefde kennis van en ervaring in het hoger onderwijs en het afnemende beroepenveld. Bovendien moet de nieuwe voorzitter gezagsvol naar de wereld van universiteiten en andere Kennisorganisaties kunnen opereren. En niet onbelangrijk, de voorzitter moet ook de weg in het Haagse weten, “in de relevante (politieke) netwerken met als doel een goede positionering van het hoger beroepsonderwijs.”

Geen verwarring rondom nevenfuncties

De aanstelling is voor vier jaar en kan gecombineerd worden met een andere functie als deze maar niet tot vragen leidt bij de buitenwacht. “De functie van voorzitter Vereniging Hogescholen is een hoofdfunctie. Wel biedt de functie de mogelijkheid tot het hebben van nevenfuncties, mits deze passen bij een integer bestuur en in de publicitaire beeldvorming niet tot verwarring leiden met de verantwoordelijkheden in en van de hoofdfunctie.”

Al eerder hoorde ScienceGuide van Een hbo-bestuurder uit de randstad dat men in de sector wel hoopt dat het deze keer een vrouw is. Daarnaast is er maar beperkt enthousiasme over weer een politicus, bovendien moet het wel echt iemand uit de sector zelf zijn.

De sollicitatiecommissie wil in september de gesprekken voeren en half oktober moet bekend worden wie de opvolger wordt van Thom de Graaf

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK