LNVH en de Radboud gaan intimidatie in de academie onderzoeken

Nieuws | door Frans van Heest
5 september 2018 | Stelen van onderzoeksdata, oneigenlijke naamsvermelding op artikelen of geen promotie kunnen maken binnen de wetenschap. Het LNVH gaat samen met de Radboud Universiteit onderzoek doen naar ‘Scientific Harassment’. Hoe vaak komt het voor en hoe groot is het probleem aan Nederlandse universiteiten?

Samen met de Radboud Universiteit gaat het Landelijke Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) onderzoek doen naar intimidatie binnen de academie. Het LNVH zegt in een verklaring dat zij al jarenlang klachten binnenkrijgen van wetenschappers wiens onderzoeksdata gestolen wordt. Ook krijgen ze klachten dat er onterecht namen verschijnen van auteurs op wetenschappelijke publicaties. Daarnaast zijn er klachten van onderzoekers die achtergesteld worden bij het toekennen van functies binnen de wetenschap of van onderzoekstaken. Anderzijds kan het zijn dat onderzoekers domweg door de werkomgeving negatief worden beïnvloed en dat onderzoeksprocessen worden gedwarsboomd.

Niet te verwarren met seksuele intimidatie

Het Landelijke Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren noemt dit type van obstructie door collega’s Scientific Harassment. Hierbij noteert het netwerk wel dat dit niet verward moet worden met Sexual Harassment. Het LNVH wil meer inzicht krijgen in dit concept en in hoeverre het speelt binnen de Nederlandse universiteiten. Daarom gaan Marieke van den Brink, hoogleraar Gender en Diversity aan de Radboud Universiteit, en onderzoekers Yvonne Benschop en Marijke Naezer hier onderzoek naar doen.

Eerder dit jaar publiceerde Van den Brink een onderzoek naar de neoliberale universiteit. Uit dat onderzoek bleek dat door de eenzijdige focus van universiteiten op internationalisering en excellentie er veel goede wetenschappers uitgeselecteerd worden. Tevens bleek uit haar onderzoek dat vrouwen hier meer last van hebben dan mannen. Het begrip excellentie creëert sekseongelijkheid en sluit vrouwen uit. Dit onderzoek werd mede uitgevoerd door Yvonne Benschop, die ook zal meewerken aan het nieuwe onderzoek van de Radboud en LNVH.

Concrete ervaringen uit de wetenschap

In het onderzoek van het LNVH staat de positie van vrouwen in de wetenschap centraal. De onderzoekers van de Radboud Universiteit willen concrete ervaringen verzamelen. Op die manier proberen de onderzoekers een beter inzicht te krijgen van de intimidatie binnen de wetenschap. Bij voorkeur wordt dan ook aan vrouwelijke wetenschappers gevraagd om hun ervaringen te delen.

De functie binnen de wetenschap maakt niet uit. Promovendi, onderzoeker, docent, universitair docent, universitair hoofddocent, of hoogleraar, iedereen mag reageren. Het LNVH vermeldt daar ook expliciet bij dat het niet uitmaakt hoelang geleden de intimidatie geleden heeft plaatsgevonden. Ook kunnen er over een of meerdere ervaringen worden gerapporteerd. Het is belangrijk dat de onderzoeker vermeldt wat zijn of haar achtergrond is, o.a. professionele functie, geslacht, leeftijd, wetenschappelijke discipline en culturele achtergrond. Ook wordt gevraagd naar de functie van de personen die hebben geïntimideerd.

Het LNVH en de Radboud Universiteit zeggen dat zij volledige anonimiteit garanderen. Pas na expliciete toestemming en volledig geanonimiseerd en dus niet herleidbaar zullen de resultaten worden gepubliceerd. Ook kunnen onderzoekers in plaats van een schriftelijke reactie een interview geven. De verzamelde gegevens zullen vooral gebruikt worden om de verschijningsvormen van academische intimidatie in kaart te brengen.

Tot 31 oktober kunnen onderzoekers reageren bij de Radboud Universiteit.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK