Mbo’er in Rotterdam krijgt steun bij doorstroom naar hbo

Nieuws | door Tim Cardol
27 september 2018 | Mbo- en hbo-instellingen in Rotterdam werken samen om de doorstroom van studenten naar het hbo succesvoller te laten verlopen. Ongeveer 750 mbo-studenten lopen zes weken lang mee bij opleidingen van Inholland en Hogeschool Rotterdam om hen vast te laten wennen aan de mogelijke overstap.
Anky Romeijnders en Fahtiga Haddad Foto: Petra Groeneboom

In totaal 2000 studenten zijn dit jaar actief in het initiatief van Albeda, Zadkine, Inholland, Hogeschool Rotterdam en STC Group De onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, logistiek, transport, havens en procesindustrie in Rotterdam. . Eerder dit jaar stelde OCW geld beschikbaar voor plannen om de doorstroom van hbo naar wo te bespoedigen in het kader van de Gelijke Kansen Agenda die nog door de vorige minister werd gepresenteerd.

Begeleiding en keuzeoriëntatie

Het programma van de Rotterdamse onderwijsinstellingen richt zich op een betere voorbereiding op het hbo, bewustere studiekeuze en intensievere studiebegeleiding. “We zorgen ervoor dat studenten al in het mbo duidelijkheid krijgen over de vaardigheden waar ze nog aan moeten werken om te slagen in het hbo,” legt projectleider Fahtiga Haddad uit. “Je kunt daarbij denken aan organisatievaardigheden planning, maar ook aan het lezen van stukken. Dat leer je in het mbo echt op een andere manier.”

Het hele programma is opgebouwd uit meerdere onderdelen. In het mbo kunnen studenten in jaar twee een ontwikkelassessment doen, waarmee zij inzichtelijk krijgen aan welke hbo-vaardigheden ze nog moeten werken. In het derde jaar kunnen zij een keuzedeel ‘studeren in het hbo’ volgen, waarmee zij inzicht kunnen krijgen of het hbo goed bij hen past. Na aanmelding bij een hbo-instelling volgt een studiekeuzecheck, waarbij motivatie centraal staat. In het eerste jaar op het hbo krijgen de studenten vervolgens extra begeleiding en zijn er extra mogelijkheden om te werken aan hbo-vaardigheden en bepaalde vakken, zoals rekenen en economie.

Penvoerder van het project is het Albeda College. Het is ingezet omdat de deelnemende partijen constateerden dat doorstromers – met name in het economisch domein – erg vaak vroegtijdig uitvallen in het hbo. “En dat terwijl het juist zo belangrijk is het onderwijs toegankelijk te houden voor iedereen,” zegt Anky Romeijnders, collegelid van Albeda. “Met dit doorstroomprogramma verwachten we de eerste stappen in de goede richting te zetten.”

Leren van ouderejaars

Een groot deel van de in het programma deelnemende studenten heeft vorig jaar al meegelopen en zet nu de eerste stappen in het hbo. “Voor hen is het belangrijk dat ze goede begeleiding krijgen,” vertelt Haddad. “We maken daarom veel gebruik van peer-coaches, dat zijn ouderejaarsstudenten. Je merkt dat studenten toch vaak meer aannemen van hun generatiegenoten.”

Hoewel een deel van de begeleiding door medestudenten wordt gedaan, vergt het in goede banen leiden van het hele doorstroomprogramma veel ondersteuning. Zowel de onderwijsinstellingen als het ministerie van OCW hebben daarom extra geld beschikbaar gesteld. Begin dit jaar maakte directeur-generaal Marcelis Boereboom al bekend dat de Gelijke Kansen Alliantie vooral op lokaal niveau vorm zal moeten krijgen.

De samenwerking in Rotterdam is daar een uitvloeisel van. Volgens Haddad is het nog niet eerder voorgekomen dat op zo’n grote schaal door mbo- en hbo-instellingen wordt samengewerkt om het vraagstuk van doorstroom aan te pakken. “Er zijn wel andere hogescholen en mbo-instellingen die vergelijkbare dingen doen, maar niet zoals hier met alle instellingen in Rotterdam.”

Om te kijken of de inspanningen in Rotterdam ook daadwerkelijk het gewenste effect hebben, gaan lectoren van Inholland en Hogeschool Rotterdam onderzoeken wat het rendement van de plannen gaat zijn. “Rutger Kappe van Inholland en Ellen Klatter van Hogeschool Rotterdam houden zich daar mee bezig,” zegt Haddad. “Het is na het eerste jaar nog te vroeg om iets over resultaten te zeggen, maar als we straks een paar jaar achter de rug hebben, kunnen we gaan kijken of het echt werkt.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK