OCW erkent werkdruk en wil in gesprek met universiteiten

Nieuws | de redactie
25 september 2018 | In de week dat academici door het hele land actievoeren, reageert OCW in een Kamerbrief op de discussie over de werkdruk in het hoger onderwijs. “Ik erken dat de druk aan universiteiten hoog is. En wil hier ook samen met de universiteiten naar kijken om dit aan te pakken.”
Ingrid van Engelshoven, Foto: Frank Jansen

Op veel universiteiten in Nederland worden deze week buitencolleges gegeven en zogeheten overwerk-ins georganiseerd. #Woinactie wil met de acties aandacht vragen voor de financiële situatie op universiteiten en de grote werkdruk voor academici. De actieweek duurt de hele week en actievoerders eisen onder meer dat de huidige bezuinigingen van tafel gaan en er structureel €1,15 miljard bij komt voor het wetenschappelijk onderwijs.

OCW positief over voorinvesteringen

Bij de start van het academisch jaar presenteerde de VSNU een zogeheten knelpuntenanalyse waarin onder meer wordt geconstateerd dat de achterblijven onderwijs- en onderzoeksbekostiging universiteiten onder druk zet. In een reactie daarop zegt minister Van Engelshoven die analyse te delen.

Ons bekostigingsmodel is een verdeelmodel

Het voornemen van de universiteitenkoepel om geld voor te investeren, kan daarbij op steun van OCW rekenen. “Ik wil de universiteiten ook zeker die ruimte geven en zal hier ook met de Inspectie over in gesprek gaan. Gezamenlijk zullen we kijken naar wat hierin verantwoorde risico’s in financieel beheer zijn en moeten we voorkomen dat vanwege onnodige restricties middelen niet voldoende worden geactiveerd.” De universiteiten lijken daarmee al een eind op weg te zijn, maar de Inspectie van het Onderwijs moet uiteindelijk bepalen wat de mogelijkheden zijn.

Een belangrijk bezwaar van actiegroep #WOinactie is het grote aantal tijdelijke contracten op de universiteit. OCW wil in gesprek met CvB’s, RvT’s en de Inspectie om te kijken wat er aan de ‘budgettaire cyclus’ kan veranderen. Samen met aanpassingen in de subsidievoorwaarden van NWO zou dit moeten gaan helpen om het aantal tijdelijke contracten terug te dringen.

NWO kondigde vorig jaar in de meerjarenstrategie al aan een grotere rol te willen gaan spelen in het beleid van universiteiten, ook op het gebied van het personeel. Dat wil men onder meer gaan doen door vooraf garanties te vragen omtrent aanstellingen van personeel, en voor de subsidieprogramma’s maatregelen te nemen die de aanvraagdruk verlagen en de honoreringskansen te verhogen.

Kasschuif op de begroting

Minister Van Engelshoven kondigde in de brief aan de Kamer aan dat komend jaar de eerste middelen die het invoeren van het leenstelsel gaan opbrengen zullen terugvloeien naar het onderwijs. “Over de inzet van deze middelen zijn de universiteiten en hogescholen met hun medezeggenschap afspraken aan het maken. Als er gedragen voorstellen komen voor de versnelde inzet van deze middelen zal ik mij ervoor inzetten om de voorstellen te faciliteren met behulp van een kasschuif op mijn begroting, met respect voor de bestaande budgettaire kaders.”

Hoger onderwijs moet bloeden voor het eigen succes

OCW is tevens bezig met een verkenning naar hoe een betere balans gevonden kan worden tussen kwaliteitsborging en administratieve lasten in het hele hoger onderwijs. De uitkomst daarvan moet in 2019 onderdeel gaan uitmaken van onlangs met Vereniging Hogescholen en de VSNU gesloten sectorakkoorden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK