Wie schreef dit jaar de beste scriptie over het hoger onderwijs?

Aankondiging | de redactie
26 september 2018 | Voor het tweede jaar op rij reikt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) de Hoger Onderwijs Scriptieprijs uit voor de meest originele en relevante scriptie op het gebied van het hoger onderwijs. Studenten uit hbo en wo kunnen meedingen naar de prijs voor de beste bachelor- of masterscriptie.

Elk jaar schrijven talloze studenten een afstudeerscriptie waarin het hoger onderwijs als onderzoeksobject figureert. “De scripties leveren vaak uitgebreide en waardevolle analyses op,” zegt LSVb-vicevoorzitter Carline van Breugel. “Doordat studenten zich zo verdiepen en experts worden op een onderwerp hebben ze waardevolle ideeën over het verbeteren van het onderwijs. Het is zonde als deze geen podium krijgen.”

Waardevolle inzendingen

Vorig jaar werd de scriptieprijs gewonnen door student Yvonne Rouwhorst van de Universiteit Utrecht. Zij deed onderzoek naar de beweegredenen van opleidingen om decentrale selectie in te voeren, en naar de criteria die ze daarbij gebruikten. Na het winnen van de prijs mocht zij onder andere haar bevindingen delen met minister Ingrid van Engelshoven. Ook werden Rouwhorst en haar voormalige begeleider meermaals uitgenodigd om over hun onderzoek te vertellen op hogescholen en universiteiten.

Selectie is niet eerlijker geworden door decentrale selectie

Ook de bevindingen van de andere genomineerden vonden hun weg terug naar het hoger onderwijs. Zo concludeerde Sies Overbeek (Van Hall Larenstein) in zijn scriptie dat het lectoraat te weinig herkenbaar was binnen zijn opleiding, en kreeg hij een baan aangeboden bij zijn hogeschool om dit te veranderen. Annelyne van de Winkel (VU) interviewde vrouwelijke universitair hoofddocenten over hun carrièreperspectief en deelde haar bevindingen in een opiniebijdrage.

Inzenden kan tot 5 november

Studenten uit alle vakgebieden, en hun begeleiders, worden aangemoedigd om hun scripties in te zenden. Dit mogen zowel scripties als stageverslagen zijn, zo lang het over het thema hoger onderwijs gaat. Dus heb jij bijvoorbeeld een scriptie over het psychische welzijn van studenten geschreven, begeleid je studenten in een onderzoeksproject over studiekeuze, of doe je onderwijskundig onderzoek naar de invloed van laptops op het leereffect? Geef jezelf of een ander op voor de scriptieprijs.

Inzendingen worden in overweging genomen als de scriptie:

  • Over het hoger onderwijs gaat, in binnen- of buitenland (Nederlands of Engels).
  • Afgerond is in het kalenderjaar 2018.
  • De student een bachelor- of masteropleiding volgt (of heeft gevolgd) op een hogeschool of universiteit.
  • Is beoordeeld met een voldoende.

Tijdens het VVD-LSVb onderwijscafé op 15 februari 2019 wordt de prijs uitgereikt. Daarnaast wordt de winnende scriptie als essay op ScienceGuide geplaatst en ontvangt de winnaar een tablet. De jury bestaat dit jaar uit Anka Mulder (Saxion), Johannes van der Vos (Inholland), Sicco de Knecht (ScienceGuide, juryvoorzitter) en Carline van Breugel (LSVb).

Studenten kunnen deelnemen door vóór 30 november 2018 hun scriptie te mailen naar scriptieprijs@lsvb.nl, vergezeld van het cijfer en een samenvatting van de scriptie.

Meer informatie over de scriptieprijs staat op http://www.lsvb.nl/scriptieprijs.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK