Duurzaamheid moet thema zijn in alle curricula

Verslag | door Tim Cardol
11 oktober 2018 | Welke bijdrage kunnen universiteiten leveren aan het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord? Duidelijk is dat er winst behaald kan worden in zowel het onderzoek, onderwijs als in de huisvesting van kennisinstellingen, zo blijkt op het VSNU-café in Den Haag.
Appy Sluijs, Michel Leenders en Timo Kos Foto: Rene de Gilde

Appy Sluijs (Universiteit Utrecht) is paleoklimatoloog. Dat betekent dat hij aan de hand van historische vergelijkingen onderzoekt wat de invloed is van een temperatuurstijging van 1,5 of 2 graden. “Momenteel stoten we jaarlijks vier keer het gewicht van die komeet waar we enkele jaren geleden zo’n lander opzetten aan CO2 uit. Als we iets willen doen aan de temperatuurstijging moet daar echt iets aan gebeuren.”

Op een achtbaan door het heelal

Volgens Sluijs ligt er een mogelijkheid voor universiteit om hier een leidende rol te nemen. “We hebben publiek mandaat, we hebben de kans om nieuwe curricula te ontwikkelen waar aandacht voor klimaatverandering een belangrijke rol in speelt en we kunnen onze ruimtes gebruiken als een living lab om te experimenteren.”

Forse investeringen

Dat gebeurt op veel plekken, laat ook Michel Leenders zien. Leenders is verantwoordelijk voor het vastgoed van de Universiteit Leiden. Hij ziet hoe universiteiten momenteel op veel plekken investeren in energieneutrale gebouwen op basis van hergebruikte materialen. “Als we vijf keer zo snel stappen zetten als de voorgaande jaren, dan is het volgens mij mogelijk de klimaatdoelen te behalen, maar dan moeten we ook echt nu aan de slag.”

Dat betekent dat het aardgas eruit moet en er dus op zoek moet worden gegaan naar nieuwe warmte- en elektriciteitsnetwerken. Een forse investering, die zich volgens Leenders op de lange termijn uitbetaalt. Toch worden er tijdens het VSNU-café vragen gesteld of die forse investeringen niet ten koste gaan van het bijvoorbeeld het aanpakken van de werkdruk in het onderwijs. Leenders stelt niettemin dat het een duurzame investering betreft die zich op de lange termijn zal terugbetalen.

Timo Kos is directeur Onderwijs en Studentenzaken van de TU Delft. Zijn universiteit heeft een breed aanbod aan online onderwijs en probeert dat nu te koppelen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Actie op het gebied van klimaatverandering is een van die doelen.

TU Delft opent internationale MOOC markt

“We hebben bijvoorbeeld een online cursus voor professionals op het gebied van energievriendelijk renoveren. De voorbeelden die deze professionals in de online cursus inbrengen, gebruiken we ook weer in ons campusonderwijs. Dat is een van de hybride vormen van onderwijs waar we nu mee werken.”

Nederland moet leiding nemen in duurzaamheid

Volgens Mariëtte Hamer – de SER organiseerde de Klimaattafels voor het vorige Klimaatakoord – zou duurzaamheid een integraal onderdeel van elke studie moeten zijn. Kos vertelt dat onder meer Harvard en het Britse Imperial College bezig zijn om de Sustainable Development Goals te koppelen aan online onderwijsplatform edX.

“Zij zijn bezig met een soort marktplaats waar studenten en docenten hun duurzame ideeën kunnen delen. Ik denk dat het goed is als Nederland op dat vlak ook een leidende rol neemt,” stelt Kos. Dit najaar moeten de plannen waar Harvard het initiatief in neemt duidelijker vorm gaan krijgen.

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK