Europese lessen voor honoursonderwijs

Verslag | door Tim Cardol
29 oktober 2018 | In het kader van een Erasmus Staff Week met het thema de dynamiek van talentontwikkeling komen zestien deelnemers uit acht verschillende landen (Litouwen, Italië, Polen, Roemenië, Hongarije, Italië, Oostenrijk en Duitsland) aan de Hanzehogeschool Groningen bijeen om te leren van en ervaringen uit te wisselen over talentontwikkeling in het hoger onderwijs.
Maarten Hogenstijn Foto: Rosan Bloem

Deelnemers nemen kennis van het honoursonderwijs (talentonderwijs) en –onderzoek aan de Hanze. Ze spreken met honoursstudenten en docenten en brengen een bezoek aan het herinneringscentrum Kamp Westerbork (waar vanuit het honoursonderwijs nauw mee wordt samengewerkt). Ook maken ze kennis met het Erasmus CoTalent project.

Verschillen in denken over excellentie

“Het is heel waardevol om te praten over talent met mensen uit zoveel verschillende landen,” zegt projectleider Maarten Hogenstijn. Het zogeheten CoTalent project is momenteel druk bezig om een aantal producten te ontwikkelen om docenten te helpen bij talentontwikkeling in het hoger onderwijs waaronder de ontwikkeling van hulpmiddelen voor het herkennen, stimuleren en begeleiden van talentvolle studenten. Hoe gaat zoiets in zijn werk?

Talent is een veelzijdig concept

“Je ziet dat er met name in Oost-Europa nog op een vrij klassieke manier naar het onderwijs gekeken wordt. Juist voor hen is het daarom heel interessant om te leren van hoe op andere plekken talentontwikkelingsprogramma’s vormgegeven worden. Het concept honoursonderwijs is in veel landen nog onbekend,” zegt Hogenstijn. “Tegelijkertijd gebeurt er in veel landen wel iets rond talentontwikkeling. Daar kunnen we in Nederland weer van leren, bijvoorbeeld over hoe je het beste bedrijven kan betrekken bij het onderwijs dat je aanbiedt.”

Pieter Veenstra (teamleider Hanze Honours College) die bij het project betrokken is, constateert ook dat er grote verschillen tussen de landen zijn. “Je ziet wel echt dat de politieke situatie in landen een rol speelt in het onderwijs. Voor ons is ‘global citizenship’ als doelstelling in het onderwijs heel logisch, maar dat is niet overal. Wat dat betreft denk ik wel dat de Europese Unie een belangrijke rol kan spelen, als katalysator. Jonge mensen staan daar wel voor open.”

Volgens Veenstra is het belangrijk dat hoger onderwijsinstellingen daarom de internationale samenwerking blijven zoeken. “Wij werken bijvoorbeeld samen met een universiteit in Klaipėda, een kustplaats in Litouwen. Ik denk dat contacten met andere landen voor het onderwijs nog belangrijker worden, omdat er een hele grote dynamiek is nu. Landen gaan ontwikkelingen missen.”

Hoe om te gaan met talentvolle studenten?

Bij de bijeenkomst in Groningen gaan de deelnemers onder meer aan de slag met de zogeheten MeTalent Mirror, een instrument voor docenten om hun eigen visie op talentontwikkeling te toetsen. Een van de aspecten die daarbij aan bod komen is het identificeren van bepaalde stereotypen bij docenten en hun reacties ten aanzien van talentontwikkeling.

“Docenten reageren heel verschillend op verschillende soorten studenten en groepsdynamieken,” klinkt het tijdens de workshop op de Hanzehogeschool. Als voorbeeld wordt een student gegeven die bij een groepsopdracht aan de docent aangeeft liever in z’n eentje aan de slag te gaan. Er zijn docenten die in zo’n geval toch de student willen overtuigen om samen te werken. En er zijn docenten die de student z’n zin geven en er zijn docenten die het verzoek van de student weigeren, maar vervolgens actief aan de slag gaan met de groep. Iedere benadering heeft zo z’n eigen effect op de ontwikkeling van studenten.

In juni 2020 moet het eindresultaat van CoTalent gepresenteerd gaan worden, vertelt Sylvia Erlings die vanuit de Hogeschool Rotterdam bij het project betrokken is en het ontwikkelen van de MeTalent Mirror leidt. De eerste presentatie van het project aan de buitenwereld is in november in Kopenhagen. “We zijn nu overal input aan het verzamelen. Deze workshop vandaag heeft ook als doel zoveel mogelijk informatie te verkrijgen waarmee we onze hulpmiddelen kunnen verrijken.“


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK