Hogescholen bundelen kennis schuldhulpverlening in gezamenlijke opleiding

Nieuws | de redactie
16 oktober 2018 | Vier hogescholen en vijf lectoraten beginnen samen een beroepsopleiding schuldhulpverlening. “Er ligt een hele duidelijke vraag vanuit de sector, en met deze steun kunnen we min of meer direct aan de slag.” Volgens programmamanager leven lang leren Radboud Dam (HvA) was de cofinanciering vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het zetje dat nodig was om tot dit traject te komen.

Vier hogescholen en vijf lectoraten starten dit voorjaar samen een opleiding schuldhulpverlening. De beroepsopleiding van 30 EC wordt ontwikkeld door een consortium van drie hogescholen: de Hogeschool van Amsterdam, de Hanzehogeschool en Saxion. Daarnaast werkt het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht mee aan deze opleiding.

De wens om een dergelijk programma aan te bieden was er al langer, vertelt Radboud Dam, programmamanager leven lang leren van de HvA, die penvoerder is van het project. “Al langere tijd hebben wij de intentie om samen praktijkvraagstukken vanuit deze sector op te pakken, en een regio-overstijgend aanbod te creëren. Ook vanuit de branche zelf is er een duidelijke wens om vakmensen verder te bekwamen in deze lastige problematiek.”

De schuldhulpverlening is een complex en interdisciplinair veld waar onder meer psychologische en juridische kennis moeten worden gecombineerd. De insteek van het programma is primair om deelnemers met de nieuwste inzichten uit verschillende velden in aanraking te laten komen. “Er is grote behoefte aan meer senior vakmensen in dit veld, die professioneel leider kunnen zijn binnen hun gebied.” Geen manager, zo benadrukt Dam, maar iemand die zich binnen het primaire proces ontwikkelt en collega’s verder helpt.

Schouders Eronder

Hogescholen wisselden al langer ervaringen en inzichten met elkaar uit op het gebied van schulden. Het landelijke programma Schouders Eronder, een stimuleringsfonds gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, schept nu de gunstige omstandigheden om een dergelijk programma van de grond te krijgen. Zo wordt de ontwikkeling van het programma betaald vanuit het fonds, en kunnen deelnemers tegen een sterk gereduceerd tarief meedoen.

Er blijft nog wel een deel financiering over voor de werkgever. “We kijken ook of we de werkgevers nog verder tegemoet kunnen treden in de financiering,” licht Dam toe, “zodat het programma voor een schappelijk bedrag te volgen is.” Het consortium is in de eerste plaats op zoek gegaan naar een vorm die zo interessant mogelijk is voor de branche zelf. “Dat zit hem niet zo zeer in het aanbieden van deeltijd, maar vooral in contractsamenwerkingen met de markt.”

Voorzien in behoeftes

Waar het aanbieden van een 30 EC programma op masterniveau zich op het eerste gezicht uitzonderlijk goed zou laten lenen voor een van de pilots flexibilisering van OCW heeft het consortium hier van afgezien. “Wij hebben het willen organiseren zonder al te veel bureaucratische verantwoordingsmechanismen, waar de pilots toch wel mee omringd zijn.” Het is voor een dergelijk initiatief niet per se gemakkelijk om binnen de regels te vallen.

“Vraagfinanciering valt bijvoorbeeld al af voor dit initiatief omdat het geen diploma traject is.” Op termijn wil het consortium wel groeien richting een volwaardige master voegt hij er aan toe. “Dan wordt het wel interessant om te overwegen ons daaronder te scharen.”

Het experiment leeruitkomsten is gelukt

De doelstelling van het programma ligt dan ook voornamelijk in het verder bekwamen van vakmensen, niet om naar een nieuwe bevoegdheid of diploma toe te werken. Wat dat betreft merkt Dam op dat het ministerie en de koepel een wel heel smalle definitie hanteren van leven lang leren. “Deze discussie wordt te veel geframed vanuit flexibilisering. Het gaat er volgens mij veel meer om dat we kijken naar hoe er in de praktijk geleerd wordt, en aan welke behoeftes een hogeschool iets bij kan dragen. Dat is volgens mij precies wat wij hier doen.”

Betrokkenen bij beroepsopleiding schuldhulpverlening – Foto: Schouders Eronder.

“Er ligt een hele duidelijke vraag vanuit de sector, en met deze steun kunnen we min of meer direct aan de slag.” De opleiding moet vanaf het voorjaar 2019 gaan lopen met als standplaats de Hogeschool Utrecht. “Dat ligt centraal en dat past bij het karakter van de samenwerking.” Dam legt uit dat de voorkeur ligt in het samen aanbieden op een locatie. Als blijkt dat er meer interesse is dan de nu beoogde 15 man instroom, dan zijn meerdere locaties mogelijk.

“De aangesloten lectoraten hebben zich voor langere tijd gecommitteerd aan dit project. Zij kunnen de bron van vernieuwing van het onderwijs zijn.” Dam gelooft ook sterk in de wisselwerking de andere kant op. “Tegelijkertijd leren de lectoraten van de professionals die op deze opleiding afkomen.” Daarnaast hebben de leden van het consortium afgesproken dat de inzichten en het onderzoek die in de samenwerking worden opgedaan, ook hun weg weer kunnen vinden naar de bachelor opleidingen van de verschillende instellingen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK