Instellingen mogen zich alsnog inschrijven voor experiment flexstuderen

Nieuws | door Esther Baar
15 oktober 2018 | Minister Ingrid van Engelshoven heeft een voorstel tot uitbreiding ingediend dat het mogelijk maakt voor instellingen om zich tussentijds aan te melden voor het experiment flexstuderen. De ministerraad heeft daar nu mee ingestemd. Van 1 januari tot 1 maart 2019 krijgen instellingen opnieuw de kans om zich aan te melden voor het experiment waar studenten betalen per studiepunt.
Studenten in werkgroep

Volgens de huidige experimenteer-AMvB Een AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. De meeste AMvB's berusten op een formele wet. Wanneer dat niet het geval, spreekt men van een 'zelfstandige' AMvB. De regering moet over een ontwerp-AMvB eerst advies van de Raad van State inwinnen. , een algemene maatregel van bestuur waarin wettelijke regels worden uitgewerkt, mochten instellingen zich tot 1 maart 2017 aanmelden om deel te nemen aan het experiment flexstuderen. Er zijn op dit moment twee hogescholen en twee universiteiten die meedoen aan het experiment, waarbij studenten niet het totale collegegeld in een keer overmaken, maar betalen per studiepunt. Het experiment heeft als doel de keuzevrijheid en kansen op zelfontplooiing van studenten meer centraal te stellen in het hoger onderwijs.

Oorspronkelijk zouden de niet-deelnemende instellingen de resultaten van het experiment af moeten wachten. Dit vanwege de beperkte duur en omvang van het experiment en het belang van volledige deelname van instellingen voor de evaluatie. Uit overleg met het onderzoeksbureau is inmiddels gesteld dat het toelaten van nieuwe instellingen de informatievergaring niet in de weg staat. De incidentele kosten die de evaluatie met zich meebrengt zullen hierom iets hoger zijn.

Meer interesse 

Kamerlid Judith Tielen (VVD) was degene die bij de Minister informeerde naar de mogelijkheid om het experiment op te stellen, en om de AMvB te wijzigen. Aanleiding was een persbericht van de Hogeschool Windesheim, waarin de hogeschool schreef dat “er andere instellingen zijn die alsnog aan het experiment mee willen doen.” Ook het ISO en de LSVb steunden in dit persbericht de wens om het experiment uit te breiden.

Behalve de verruiming verandert er niks aan de inhoud van de experimenteer-AMvB. Een communicatietraject samen met de koepels moet ervoor zorgen dat de instellingen bijtijds op de hoogte zijn.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK