Online onderwijs blijft mensenwerk

Verslag | door Tim Cardol
4 oktober 2018 | Wie grote groepen online onderwijs wil bieden loopt onherroepelijk tegen het vraagstuk van beoordeling en becijfering aan. Inmiddels zijn er vele aanbieders van ‘peer assessment’ en ‘peer grading’ op de markt, maar de dagelijkse onderwijspraktijk blijkt weerbarstig.

In het Muntgebouw in Utrecht zijn beleidsmedewerkers en docenten van hogescholen en universiteiten op initiatief van SURF samengekomen om in discussie te gaan over hoe de praktijk van online onderwijs verbeterd kan worden. Aanleiding vormt de stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs die sinds 2015 ondersteuning biedt aan dergelijke projecten in het hoger onderwijs.

Online onderwijs heeft bestuurlijke steun nodig

Marieke de Wit is projectmanager onderwijsinnovatie met ICT bij SURF. Zij trapt het symposium af door te vertellen dat er door SURF jaarlijks een aantal aspecten uitgelicht worden binnen de stimuleringsregeling. “Deze periode hebben we onder meer extra aandacht voor het vraagstuk rond peer assessment en peer grading.

Omgaan met massa

Omdat het aantal deelnemers aan online onderwijsmodules vaak veel groter is dan bij regulier onderwijs ontstaan er planningsproblemen. Voor docenten is het de vraag hoe ze het beoordelen en becijferen van de vele verschillende studenten het best kunnen organiseren. Ook daar kunnen online hulpmiddelen uitkomst bieden, zo blijkt in Utrecht waar verschillende private aanbieders laten zien wat zij te bieden hebben.

In Utrecht vinden die aanbieders een kritisch publiek. Jeroen Fransen zette samen met oud-OCW-minister Jo Ritzen Revisely op, een programma dat zowel formatief als summatief ingezet kan worden om studenten elkaars werk te laten beoordelen. Studenten kunnen elkaar zelfs van een cijfer voorzien. Daarbij kan een docent ook vooraf enige sturing aanbrengen door studenten te laten weten op welke aspecten zij moeten letten als zij het werk van hun medestudenten nakijken.

Een belangrijk vraagstuk waar nieuwe toepassingen nog mee te maken hebben, is in hoeverre het geïmplementeerd kan worden in reeds bestaande systemen op onderwijsinstellingen. Op vragen over privacy en het importeren van gegevens worden op de door SURF georganiseerde dag, wordt niet overal even bevredigend antwoord gegeven.

Peer feedback

Een ander punt van zorg blijft dat ondanks de digitalisering, peer assessment nog altijd mensenwerk blijft. “Scholieren ervaren het beoordelen van hun klasgenoten vaak nog als last,” vertelt een docent die gebruik maakt van PeerScholar in zijn onderwijs. “Vijf keer feedback geven is behoorlijk intensief, dus je ziet dat scholieren er op een gegeven moment doorheen klikken om er maar klaar mee te zijn. Het krijgt dus pas meerwaarde als een student doorheeft dat het beoordelen ook onderdeel van het leren is.”

‘Peer feedback’ was in 2017 het thema van de pijler online onderwijs van de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs die door SURF wordt begeleid. Dat betekent dat de projecten die worden gehonoreerd zich vaak met dit onderdeel van het onderwijs bezighouden. Voor het komende jaar is SURF nog op zoek naar een nieuw thema om de projecten in het kader van de stimuleringsregeling aan op te hangen.

 

 

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK