Versobering 30%-regeling voor buitenlandse kenniswerkers wordt uitgesteld

Nieuws | door Frans van Heest
15 oktober 2018 | Het kabinet heeft vandaag definitief besloten om de dividendbelasting niet af te schaffen. Het geld dat daarmee is vrijgespeeld wordt onder andere besteed om de 30%-regeling toch niet per volgend jaar af te schaffen, deze maatregel wordt nu met twee jaar uitgesteld.

De 30%-regeling is een fiscale stimuleringsmaatregel om buitenlandse kenniswerkers aan te trekken. Bedrijven en kennisinstellingen kunnen daarmee buitenlandse werknemers tot 30% van hun salaris belastingvrij uitkeren.Aanvankelijk was het plan van de regering om deze regeling te versoberen van 8 naar 5 jaar. Het kabinet ziet nu af van het plan om deze fiscale regeling per 1 januari 2019 te versoberen. De regeling wordt nu op 2021 van kracht, zodat kenniswerkers zich op deze verandering kunnen voorbereiden, zo schrijft de regering in een brief aan de Kamer.

15% tot 20% minder nettoloon

Universiteiten zijn grootverbruiker van de 30%-regeling, zo werd eerder duidelijk uit een evaluatie van deze fiscale regeling. De VSNU heeft zich altijd verzet tegen de versobering, omdat het voor buitenlandse onderzoekers daarmee minder aantrekkelijk  wordt om in Nederland te komen werken. Door de geplande versobering zou het netto-inkomen van deze werknemers teruglopen met 15% tot 20%. Het plan was om de versobering in te laten gaan vanaf januari 2019.

Einde fiscaal voordeel ‘schaars’ talent

Vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer wilden deze maatregel versoberen, zo stond in de verkiezingsprogramma’s. Zeker de linkse partijen en ook de PVV waren bijzonder opgetogen dat deze maatregel zou worden versoberd door het kabinet. Eigenlijk wilden zij een algehele afschaffing, omdat deze maatregel ongelijkheid in de hand zou werken tussen Nederlandse en buitenlandse werknemers. Deze hoeven voor hetzelfde werk over de eerste 30% van hun inkomen geen belasting hoeven te betalen. De enige partij die de versobering niet in hun verkiezingsprogramma had opgenomen was de VVD.

Het versoberen van de maatregel kon dan ook op brede steun rekenen in de Kamer. Nu de dividendbelasting niet wordt afgeschaft, is hier verandering in gekomen. De VVD wilde dat het vrijgevallen geld van de dividendbelasting alsnog gebruikt zou worden voor het stimuleren van het vestigingsklimaat. De coalitiepartijen D66, VVD, CDA en CU hebben daarom nu besloten om de 30%-regeling de komende twee jaar nog niet te versoberen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK