Vlaanderen wil Nederlandse diergeneeskundestudenten weren

Nieuws | door Frans van Heest
4 oktober 2018 | Door de numerus fixus op de Utrechtse diergeneeskunde-opleiding zoeken Nederlandse studenten al jaren hun heil in Vlaanderen. Daar moet een einde aan komen vindt het Vlaamse Parlement. Zij wil een inperking van de instroom van Nederlandse studenten, zo werd duidelijk bij een debat in het Parlement in Brussel.
Diergeneeskunde

Koen Daniëls is een actief Kamerlid van de Vlaams Nationalisten (N-VA) in de commissie onderwijs van het Vlaamse Parlement. Hij maakt zich al langer zorgen over de ongelijke wederkerigheid tussen Nederland en Vlaanderen op het gebied van onderwijs.

In het verleden is er veel chagrijn geweest tussen beide landen, bijvoorbeeld toen Nederland eigenstandig fors bezuinigde op de gezamenlijk gefinancierde TaalUnie en op Nederlands taalonderwijs in het buitenland. Ook heeft het Vlaams nationalistische Kamerlid zich al vaker kritisch uitgelaten over onevenwichtigheid tussen het aantal Nederlandse studenten dat in Vlaanderen studeert en het aantal Vlamingen in Nederland, er studeren relatief gezien een stuk meer Nederlanders in Vlaanderen dan andersom.

Universiteit Utrecht hanteert een fixus van 225 studenten

Daniëls heeft nu het voorstel gedaan dat er een inperking komt van buitenlandse studenten bij de opleiding diergeneeskunde, in het bijzonder wordt het aantal Nederlandse studenten teruggeschroefd. Het N-VA Kamerlid stoort zich eraan dat de Nederlandse opleiding diergeneeskunde een numerus fixus hanteert en dat daardoor de instroom van Nederlandse studenten in de relatief dure opleidingen in Vlaanderen zo hoog is. 30% van de studenten die diergeneeskunde in Vlaanderen komt uit Nederland. In Nederland biedt alleen de UU diergeneeskunde aan, met een instroombeperking van 225 studenten.

De reden dat Daniëls met dit voorstel komt is omdat de Waalse regering in België heeft afgesproken dat in de zorg, geneeskunde- en diergeneeskundeopleidingen in het hbo en wo nog maar 20% van de studenten afkomstig mag zijn uit het buitenland. Het doel van deze maatregel is volgens het N-VA Kamerlid om ‘overbevolking’ in de opleiding tegen te gaan en om te voorkomen dat te veel afgestudeerden teruggaan naar het land van herkomst.

Met als gevolg een tekort aan artsen en zorgprofessionals in Wallonië zelf. Daarom is de Franstalige gemeenschap met een loting gestart voor buitenlandse studenten die een opleidingen in de gezondheidszorg aan een hogeschool of universiteiten willen volgen. Afgelopen jaar zijn er van de ruim 3000 aanmeldingen uiteindelijk 1000 buitenlandse studenten toegelaten.

Nederlanders die niet in de opleiding geraken

Daniëls wil dat de Vlaamse regering het Waalse voorbeeld gaat  volgen voor de opleiding diergeneeskunde. Deze opleiding kan gevolgd worden aan de UGent en aan de Universiteit Antwerpen. Volgens het Parlementslid komen hier veel Nederlandse studenten omdat er in eigen land een numerus fixus is ingesteld.

“De opleiding diergeneeskunde die wordt gekenmerkt door studenten die in andere landen niet in de opleiding geraken, zoals in Nederland, omdat daar een numerus fixus is vastgelegd. Wij zijn een van de weinige deelstaten waarin bij die opleiding zonder enige beperking kan volgen.” Zo stelde Daniëls vanochtend in het Vlaamse Parlement.

Hij wilde van Hilde Crevits, de christendemocratische minister van onderwijs weten of zij ook dat Waalse lotingbeleid voor buitenlandse studenten in Vlaanderen wil invoeren. Crevits wilde hier nog niet in meegaan, zo gaf zij aan. “Ik kan mij moeilijk uitspreken over regelgeving binnen de Franse Gemeenschap.”

Wel moest de minister erkennen dat het studiesucces van de buitenlandse studenten, veelal bestaande uit Nederlanders niet hoog ligt bij diergeneeskunde. “Het aandeel Nederlandse studenten schommelt rond de 30% met een uitschieter in het academiejaar ‘15|’16. In het academiejaar ‘17|’18 zien we dat een verhoogde instroom in de opleiding te wijten is aan een groter aantal – opnieuw – Nederlandse studenten. Het schommelt een beetje. Maar we zien nu weer dat er een iets groter aantal is. Het studierendement van de niet-Belgische studenten ligt trouwens nóg lager dan dat van Belgische studenten.”

Waarom zouden we hier niet loten?

Koen Daniëls was niet helemaal gelukkig met dit antwoord van de minister en vroeg zich af waarom de minister niet wil loten bij buitenlandse studenten. “U zegt dat u geen uitspraken doet over de Franse Gemeenschap. Maar ik denk dat we alle mogelijke initiatieven ter zake moeten meenemen. Het zou ook wijs zijn om te kijken wat de gevolgen zijn van de aanpak bij de Franse Gemeenschap, of die alle toetsen doorstaat. Minister, mijn vraag is dan ook: waarom zouden we het ook niet in Vlaanderen overwegen?”

Ook zou wat betreft de N-VA daarom rekening gehouden moeten worden met de numerus fixus bij diergeneeskunde in Utrecht. “Andere landen zeggen: ‘Wij zetten een numerus fixus.’ Het gevolg is dat de studenten – ik kan het hen niet kwalijk nemen – op zoek gaan naar een andere opleiding. Voor Nederland is het nog gemakkelijk, want Vlaanderen is voor hen ook een ander land, vlakbij, waar ze dan wel de opleiding kunnen volgen waar die maatregelen er niet zijn.”

Een ook vaak gehoord argument in Nederland vindt in deze discussie in Vlaanderen ook opgang, wordt die internationale instroom niet betaald door de belastingbetaler. Zo wordt de verantwoordelijkheid wel doorgeschoven. Want die opleiding is een vrij dure opleiding. Eigenlijk zijn wij met Vlaams belastinggeld de Nederlandse dierenartsen aan het opleiden, wat toch wel een aberratie is in het systeem.”

Ga met Van Engelshoven om tafel

De N-VA deed dan ook de oproep om aan de minister om haar collega van Engelshoven dit te bespreken. Ik denk dat het wijs zou zijn om mijn suggestie mee te nemen om met uw Nederlandse collega nog eens te kijken wat de Franse Gemeenschap heeft gedaan om een lottrekking te doen onder de buitenlandse studenten. Dat behelst geen zware, grote proeven.”

Het is niet ondenkbaar dat de aankomende periode er een wat stringenter beleid komt voor Nederlandse studenten die in Vlaanderen willen gaan studeren. Al is het niet onder deze minister die aan het eind van haar termijn zit dan wel onder de volgens de Vlaamse minister van onderwijs. De Vlaams Nationalisten die in de peilingen voor de verkiezingen van volgend jaar juni de grootste partij zijn, hebben hier al op gezinspeeld. Bart de Wever, de leider van de partij heeft al gezegd dat bij een nieuw kabinet, de N-VA de minister van onderwijs wil leveren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK