De menselijke kant van digitale veiligheid

Interview | door Tim Cardol
2 november 2018 | Richard Delger is sinds begin 2018 de directeur van de Thorbecke Academie. Onder de vlag van NHL én Stenden richt het instituut zich specifiek op de digitale uitdagingen waar het openbaar bestuur onder valt.
Richard Delger Foto: NHL Stenden

“Als het gaat om cyberveiligheid dan zie je dat er natuurlijk vraag is naar technisch geschoolden, maar ook aan de menskant van het vraagstuk is behoefte aan expertise,” zegt Delger. Dat is waar de Thorbecke Academie samen met het werkveld professionals voor wil opleiden.

“We zijn nu bezig met het opzetten van een expertisecentrum waarin vrijwel de hele onderwijskolom is meegenomen. Samen met ROC Friese Poort zijn we een practoraat aan het opzetten en willen we een associate degree starten en in september volgend jaar gaan we ook van start met een professionele master op het gebied van cyberveiligheid.”

Juridische hulp bij burenruzies

Voor Delger is het van belang dat meer nog dan nu het geval is, de verbinding wordt aangegaan met het werkveld. “Ons nieuwe onderwijsconcept Design Based Education, biedt daar veel ruimte toe. Daarin staat het centraal dat studenten aan de slag gaan met kwesties die hen worden aangereikt door het werkveld. Dat kan de politie zijn, maar ook lokale overheden over het bedrijfsleven.”

Een voorbeeld daarvan is de opleiding HBO-Rechten waar studenten een loket gaan openen in een achterstandswijk in Leeuwarden waar buurtbewoners met juridische vragen langs kunnen komen als ze bijvoorbeeld verzeild waren geraakt in een burenruzie. “Het is de bedoeling om in samenwerking met de lokale overheid, zorg en hulpverlenende instanties te gaan samenwerken. Studenten helpen daar bewoners die bijvoorbeeld de taalvaardigheden missen voor het invullen van formulieren. Dan lever je dus een hele concrete bijdrage.”

Delger verwacht dat een dergelijk initiatief in de toekomst nog verder uitgewerkt kan worden en zelfs over de verschillende onderwijsdisciplines heen getild kan worden. “Ik kan me voorstellen dat dit ook heel interessant is voor zorg en welzijn,” zegt de onderwijsdirecteur. “Het voordeel is dat je ook wat minder gebonden bent aan de school als plek waar het onderwijs plaatsvindt.”

Blij met behoud van eigen naam

De nieuwe vorm van onderwijs vraagt wel wat van de docenten, ziet Delger. “De student staat steeds meer zelf aan het roer van zijn eigen ontwikkeling. De docent is daarin vooral medeproducent.” Die verandering vergt wel wat van de collega’s, maar “docenten zijn heel erg bereid het nieuwe onderwijsconcept te omarmen,” aldus de Thorbecke-directeur.

Er is dus veel aan het veranderen, maar Delger is niettemin blij dat binnen de fusie van NHL en Stenden de Thorbecke Academie de eigen naam heeft kunnen behouden. “We hebben een sterke traditie als instituut waar studenten terecht kunnen op het gebied van veiligheid, recht en bestuur. Vanuit die traditie willen we verder werken.”

Die verdere ontwikkeling zit hem volgens Delger dus vooral in het ontwikkelen van zogeheten ‘cross-overs’ naar andere vakgebieden. “Het Waddengebied is bijvoorbeeld een razend interessant onderzoeksgebied. Niet alleen biologisch, maar ook juridisch of voor European Studies is de casuïstiek heel boeiend, omdat de Wadden als natuurgebied zo complex zijn. Die integratie van verschillende gebieden is al groot, maar zal in de toekomst naar mijn verwachting alleen maar groter worden.”

Ook het thema cyberveiligheid waar de Thorbecke Academie zich de voorbije jaren meer en meer op is gaan richten, is in zekere zin zo’n cross-over. De opleiding Integrale Veiligheid kent bijvoorbeeld een steeds duidelijker ICT-component, omdat online dreiging een steeds grotere rol speelt.

Digitale veiligheid vraagt meer dan enkel techneuten

“Als je kijkt naar die zaak met de Russen die in Den Haag het OPCW hadden proberen te hacken,” legt Delger uit. “Dat wordt uiteindelijk opgespoord, omdat er sprake is van domme, menselijke fouten. Dat heeft niet direct met ICT te maken.” Niettemin gaat het in de kern wel om cyberdreiging en zullen professionals ook op dit vlak kennis moeten hebben.

Het is die menselijke kant waar Delger zich met de opleiding Integrale Veiligheid zich dus specifiek op wil richten. “Het onderwerp cyberveiligheid gaat ons niet meer verlaten. Het gaat denk ik een steeds grotere rol spelen. Dan kunnen wij er bij NHL Stenden maar het best voor zorgen dat jonge mensen er klaar voor zijn.”

Uitleggen wat dat is want weet iedereen dat? Een practoraat is een expertiseplatform, geleid door een practor. De kern van een practoraat is te definiëren als volgt: het ontwikkelen, verkennen van nieuwe beroepspraktijken ingebed in het onderwijs door praktijkgericht onderzoek, waarbij een (kwalitatieve) meerwaarde ontstaat voor het werkveld (de beroepspraktijk), de studenten (beter beroepsbekwaam en beter beroepsperspectief) en de docenten (professionalisering binnen het vakgebied) waardoor de uiteindelijke kwaliteit van het onderwijs verbetert.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK