CDA en VVD willen in weerwil van minister meer studentpromovendi

Nieuws | door Frans van Heest
21 december 2018 | Coalitiepartijen VVD en CDA willen dat het experiment met studentpromovendi weer verder wordt uitgebreid. Minister Van Engelshoven heeft halverwege het experiment aangegeven dat er geen nieuwe ronde komt om studentpromovendi aan te stellen, terwijl dit wel onderdeel was van de voorwaarden van het experiment.
Academiegebouw RUG

Kamerleden Judith Tielen (VVD) en Harry van der Molen (CDA) willen van de minister weten waarom zij hiermee is gestopt. Juist nu blijkt dat de promotiestudenten tevreden zijn, zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek van de RUG zeggen CDA en VVD. Afgelopen september stuurde de minister nog een brief aan de Kamer waarin zij aangaf dat de Universiteit Groningen maar ook andere universiteiten niet in aanmerking komen voor een tweede aanvraagronde van het experiment met promotiestudenten.

Het aanvankelijke doel was 2000 studentpromovendi

De minister heeft dit besloten nadat GroenLinks afgelopen zomer een reeks kritische vragen stelde over deze nieuwe manier van promoveren aan Nederlandse universiteiten. De RUG is hofleverancier bij het experiment met promotiestudenten. Een experiment waarbij de promovendus niet meer in dienst is van de universiteit, maar op basis van een beurs een promotie kan uitvoeren. Daarbij ontvangt de promovendus ook onderwijs aan de RUG. In totaal doen er nu bijna 600 studenten mee met dit experiment. Het was de bedoeling om dit uit te breiden tot 850 studentpromovendi. De Erasmus Universiteit heeft 10 studentpromovendi. Het experiment had aanvankelijk als doel om 2000 studentpromovendi aan te stellen aan Nederlandse universiteiten.

Het Promovendi Netwerk Nederland heeft zich altijd verzet tegen dit experiment omdat het de arbeidsvoorwaarden van promovendi zou schaden. Promotiestudenten zijn niet in loondienst bij de universiteit, maar krijgen een beurs. Voor de universiteit scheelt dat 40% aan (loon)kosten, zo liet de RUG eerder aan de minister weten.

Zihni Özdil (Groenlinks) was van mening dat gestopt moest worden met het experiment en dat er geen nieuwe aanvraagronde zou moeten komen. De minister heeft destijds toegezegd dat er geen nieuwe aanvraagronde komt, wat betekent dat de RUG het experiment niet kan uitbreiden. Het CDA en de VVD willen nu dat de minister dit besluit herziet, zo laten ze in Kamervragen weten.

Waarom nog geen evaluatie?

Het CDA en de VVD stellen dat het experiment moet worden voortgezet. Daarnaast willen beide partijen weten waarom er, drie jaar nadat het experiment van start is gegaan, nog steeds geen tussenevaluatie is gehouden. In de afspraken over het experiment is namelijk opgenomen dat al na twee jaar na de start het experiment een evaluatie zou plaatsvinden.

Van der Molen en Tielen wijzen op een eigen tussenevaluatie van de RUG. Daaruit blijkt dat de studentpromovendi tevreden zijn. Ze zijn tevreden over hun rechtspositie, over de begeleiding die zij krijgen en over hun inbedding in de onderzoeksgroep. De vraag aan de minister is dan ook waarom er zonder eigen tussenevaluatie nu al besloten is om geen nieuwe aanvraagronde mogelijk te maken. “Waarom heeft u nog voordat de eerste tussenevaluatie met betrekking tot het experiment promotieonderwijs is begonnen, besloten om geen nieuwe aanvraagronde voor universiteiten open te stellen?”

Bovendien willen de christendemocraten en de liberalen weten of door dit besluit van de minister masterstudenten niet gedupeerd worden die willen promoveren. “Wat zijn de gevolgen voor het aantal beschikbare promotieplaatsen voor geïnteresseerde masterstudenten, als er geen gebruik wordt gemaakt van het openstellen van een nieuwe aanvraagronde? En hoe duidt de minister deze gevolgen?”

Tot slot vragen de twee partijen aan de minister waarom het experiment niet wordt voortgezet. “Bent u bereid alsnog een nieuwe aanvraagronde open te stellen, bijvoorbeeld als er uit de tussenevaluatie blijkt dat er geen ernstige nadelige effecten op het onderzoeksklimaat aan de universiteit zijn? Zo nee, waarom niet.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK