Flexibilisering vraagt onderwijskundig leiderschap

Leven lang ontwikkelen vergt een ander type docentschap. Hoe ziet dat eruit?