Volatiele arbeidsmarkt vraagt ander onderwijs

Verslag | de redactie
18 december 2018 | “Leven lang ontwikkelen staat weer op de politieke agenda.” Dat constateert Anja Oskamp bij haar afscheid als rector van de Open Universiteit. Zij stelt dat initiële kennis niet langer voldoende is voor een arbeidsloopbaan van vijftig jaar.
Foto: Marcel van Hoorn

In haar afscheidsinterview op ScienceGuide ging Oskamp al uitgebreid in op het vraagstuk rond leven lang ontwikkelen (LLO) en hoe het stelsel van hoger onderwijs ingericht moet worden op de steeds veranderende arbeidsmarkt.

Hoe veelomvattend moet bijscholing zijn?

In het theater van Heerlen benadrukte Oskamp die boodschap nog maar eens. Zij stelde daarbij eveneens de vraag waar academische bijscholingsprogramma’s aan moeten voldoen. “Waar zit de ondergrens om een programma een academische graad toe te kennen?” Volgens de scheidend rector moeten juist programma’s voor mensen die in een latere levensfase nog hun focus willen verleggen zowel didactisch als inhoudelijk anders ingericht worden.

Daar moet wel ruimte voor zijn. Oskamp stelt dat het herzien van het stelsel van hoger onderwijs politieke keuzes vraagt. “Op dit moment is het kiezen voor bijscholing, een keuze voor het individu. Daarmee laten we talent liggen, omdat we het laten afhangen van het doorzettingsvermogen van de student in kwestie.”

Anja Oskamp wordt bij de Open Universiteit opgevolgd door Theo Bastiaens. De onderwijskundige was vicepresident van de FernUniversität in Hagen. Bastiaens stelde bij de rectoraatsoverdracht geraakt te zijn door het vertrouwen dat de Raad van Toezicht in hem heeft gesteld.

Altijd al onderwijsinnovatie beleden

De nieuwe rector kondigde aan het werk van Oskamp op het gebied van passend LLO-aanbod te willen voortzetten. “We willen ons onderwijs blijven aanpassen aan de veranderende behoeften van de student We willen zorgen voor flexibel en motiverende werkvormen teneinde breed inzetbare mensen op te leiden. Dat is geen eenvoudige opgave, maar we hebben altijd al onderwijsinnovatie beleden.”

Bastiaens kondigde daarbij tevens aan de banden te willen aanhalen met de regio waar de OU historisch is geworteld. “We zijn onlosmakelijk verbonden met de regio Zuid-Limburg. Die banden willen we verduurzamen.” De Open Universiteit viert in 2019 het zevende lustrum en zal zich daarbij nadrukkelijk richten op de regio waar de instelling ooit is ontstaan.

Focus op team science

De kersvers rector van de Open Universiteit vroeg ten slotte aandacht voor de plannen van de verschillende koepels en financieringsorganisaties in het wetenschappelijk onderwijs om anders te gaan kijken naar het waarderen en belonen van wetenschappelijk personeel.

“Er is te weinig aandacht voor excellente groepen. Ik ben blij dat er nu meer gekeken gaat worden naar ‘team science’. Juist de groepsprestatie is belangrijk en ik denk dat het goed is dat er nu meer focus komt op het gezamenlijk de mouwen opstropen wat de vele collega’s hier al doen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK