Minister wil decentrale selectie tegen het licht houden

Nieuws | door Frans van Heest
30 januari 2019 | De minister maakt zich zorgen over decentrale selectie, omdat het vooral ‘brave witte meisjes’ selecteert. Van Engelshoven wil dat decentrale selectie nog eens kritisch wordt bezien als dit het effect is.

In antwoord op Kamervragen van de PvdA naar aanleiding van een nieuwsbericht van ScienceGuide heeft de minister laten weten dat zij decentrale selectie tegen het licht wil houden. Uit onderzoek van ResearchNed bij universiteiten bleek dat opleidingen zelf ook niet altijd tevreden zijn met de uitkomsten van decentrale selectie, waarbij onder andere geselecteerd wordt op cijfers en motivatiebrieven. Uit het onderzoek van ResearchNed bleek dat de studentenpopulatie wel erg homogeen wordt bij opleidingen die werken met decentrale selectie. Zoals een geïnterviewde het zei in het onderzoek: ‘we selecteren de brave witte meisjes.‘

Dilemma voor selecterende opleidingen

Voor de PvdA was het onderzoek reden om Kamervragen te stellen. De PvdA maakt zich zorgen over decentrale selectie omdat blijkt dat de kansenongelijkheid toeneemt. Studenten met een niet-westerse achtergrond zijn ondervertegenwoordigd bij de opleidingen die werken met decentrale selectie. Ook groepen uit lagere sociaaleconomische groepen schrijven zich minder in voor opleidingen met selectiecriteria.

De opleidingen zien zichzelf dan ook voor een dilemma geplaatst stelt de minister: als zij kiezen voor selectiecriteria die een voorspellende waarde hebben voor studiesucces, dan komt de kansengelijkheid in het geding. Bovendien worstelen de opleidingen bij decentrale selectie met de vraag in hoeverre het groeipotentieel van student kan worden gemeten in de selectieprocedure.

De minister maakt zich net als de PvdA zorgen dat de diversiteit van de studentenpopulatie onder druk komt te staan door decentrale selectie. De onderzoekers van ResearchNed hebben namelijk geconstateerd dat er steeds meer bedrijfjes ontstaan die studenten voorbereiden op de selectieprocedure. Dit komt de diversiteit van de studentenpopulatie niet ten goede.

Minister wil in gesprek met de onderwijskoepels

In antwoord op de Kamervragen van de PvdA laat minister Van Engelshoven nu weten dat zij dit rapport van ResearchNed met zorg tot zich heeft genomen. “Ik neem de bevindingen uit het rapport dan ook serieus. Als decentrale selectie tot een minder diverse samenstelling van de studentenpopulatie leidt, dan vind ik dat het instrument kritisch moet worden bezien.”

De minister geeft aan dat zij niet abrupt wil stoppen met decentrale selectie maar dat zij in haar Strategische Agenda Hoger Onderwijs die eind dit jaar moet uitkomen stil zal staan bij dit onderwerp. “Ik wil in de Strategische Agenda voor het Hoger Onderwijs en Onderzoek die de Tweede Kamer eind 2019 ontvangt bezien hoe deze ongewenste effecten van decentrale selectie kunnen worden weggenomen.”

De minister laat weten dat zij hierover in gesprek wil met studenten, de Vereniging Hogescholen en de VSNU. “Ook blijf ik de effecten van decentrale selectie monitoren door het verrichten van onderzoek. Daarnaast investeren universiteiten en hogescholen in kennisdeling en kennisontwikkeling. De leergang ‘effectief en inclusief toelatingsbeleid’ van de VSNU en de studiedagen van de Vereniging Hogescholen zijn daar goede voorbeelden van.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK