NHTV vangt ook bot bij Raad van State

Nieuws | de redactie
25 januari 2019 | NHTV – inmiddels Breda University of Applied Sciences – heeft ook bij de Raad van State nul op het rekest gekregen in een rechtszaak over de bekostiging van drie opleidingen op universitair niveau.
Het nieuwe gebouw van de Breda University – Foto: BUas

In 2016 tekende de Brabantse hogeschool beroep aan tegen de rijksbijdrage hoger onderwijs van OCW. NHTV vond het bedrag te laag om hun opleiding op universitair niveau te kunnen verzorgen. Hogescholen krijgen, ook als ze opleidingen op wo-niveau verzorgen – geen flexibele onderwijsbekostiging. Breda University of Applied Sciences verzorgt drie masters en ook bachelors op wo-niveau.

NHTV verliest rechtszaak om bekostiging onderzoek

De rechter besloot in 2017 al het bezwaar van de hogeschool niet gegrond te verklaren. Het aanbieden van de wo-bachelors had namelijk geen gevolgen voor de onderzoeksbekostiging. Die uitspraak noopte NHTV ertoe zich te wenden tot de Raad van State. Ook daar kreeg de hogeschool echter nul op het rekest.

Takenscheiding

Belangrijke overweging in het besluit van de Raad van State is – net als in de eerdere uitspraak van de rechter – gestoeld op de wijziging van de Wet op het Hoger Onderwijs in 2004 waarin nog altijd een duidelijke takenscheiding tussen het hbo en wo is opgenomen.

Die scheiding houdt in dat “universiteiten die hbo-opleidingen verzorgen wel een onderwijsdeel hbo ontvangen, maar geen deel ontwerp en ontwikkeling hbo. Hogescholen die wo-opleidingen verzorgen ontvangen op vergelijkbare wijze wel een onderwijsdeel wo, maar geen onderzoekdeel wo. De gedachte hierachter is dat ook na de wetswijziging de wettelijke kerntaak van universiteiten het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek blijft, en de kerntaak van hogescholen het verzorgen van hoger beroepsonderwijs.”

NHTV laat weten dat zij ondanks de uitspraak van de Raad van State wel verder zullen gaan met het aanbieden van wo-aanbod in Breda. “Ons wetenschappelijk onderwijs vraagt om wetenschappelijk onderzoek en dat blijven wij doen,” laat een woordvoerder weten.

We hebben meer dan ooit vitale universiteiten en hogescholen nodig

Ondertussen klinkt er in het hoger onderwijs steeds sterker discussie over de scheiding tussen hbo en wo in het binair stelsel. Bovenstaande uitspraak van de Raad van State laat echter weinig ruimte om op het punt van bekostiging de schotten tussen beide te verwijderen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK