Veel belangstelling voor studeren en reservist zijn

Nieuws | door Frans van Heest
22 januari 2019 | Defensie gaat met de VSNU en Vereniging Hogescholen in gesprek om meer aandacht te vragen voor de combinatie studeren en reservist zijn in de krijgsmacht. Zeker nu blijkt dat er bij wo-studenten veel enthousiasme is voor het Defensity College.
Defensity College student Ingeborg Dijkstra

Afgelopen najaar schreef defensiewoordvoerder Albert van den Bosch (VVD) een initiatiefnota waarin hij de oproep deed om meer studenten te rekruteren als reservist. De slagvaardigheid van de krijgsmacht moet vergroot worden en daarom moet defensie meer gaan samenwerken met hogescholen en universiteiten om daar studenten te rekruteren om reservist te worden.

Start-up fase Defensity College achter de rug

Inmiddels heeft staatssecretaris van Defensie Barbara Visser gereageerd op het voorstel van haar partijgenoot Van Den Bosch. Zij laat weten dat Defensie al een Defensity College heeft en dat daar veel meer aanmeldingen dan plaatsen voor zijn. Op het Defensity College krijgen wo-studenten een bijbaan bij Defensie aangeboden. Het initiatief is in 2016 van start gegaan. Deelnemende studenten worden aangesteld als reservist en kunnen praktijkervaring opdoen. Zo kunnen deze jongeren kennis maken met en mogelijk geïnteresseerd raken in een loopbaan bij Defensie.

Geen dienstplicht maar intrinsieke motivatie voor defensie

“De start-up fase van Defensity College is achter de rug,” schrijft de staatssecretaris nu aan de Kamer. “Het programma is begonnen voor studenten in Delft en Leiden, maar inmiddels zijn dertien Nederlandse universiteiten aangesloten en zijn bijna alle studierichtingen vertegenwoordigd. In de eerste twee jaar hebben circa 900 studenten gesolliciteerd. De huidige capaciteit van Defensity College is ingericht op 150 ‘werk’-studenten in totaal; per jaar worden ongeveer 75 werkstudenten toegelaten.”

Al eerder sprak ScienceGuide met de oprichters van het Defensity College. Erik Noordam, luitenant-ter-zee der 2e klasse, vertelde toen waarom dit initiatief is gestart. “Je ziet sinds de opschorting van de dienstplicht in 1996 dat defensie steeds verder af is gaan staan van de maatschappij. Onze missies zijn ver weg en zijn vaak wat abstracter. Veiligheid is een concept waar we allemaal aan meewerken. En het principe van de werkstudent maakt de afstand kleiner en stimuleert gesprekken over defensie op kleine schaal.”

Het succes van Defensity College brengt de staatssecretaris er nu toe te onderzoeken of ook in het hbo een dergelijk programma mogelijk is. “Daarnaast wordt bekeken hoe de lessons learned van Defensity College kunnen worden toegepast op een vergelijkbaar Hoger Beroeps Onderwijs (HBO)-programma.”

Een moeilijke combinatie

De kritiek in de initiatiefnota van Van den Bosch dat studeren en reservist zijn moeilijk te combineren is, is volgens Visser terecht. “In de initiatiefnota wordt gesteld dat veel reservisten die studeren moeite hebben met het combineren van de verplichtingen van het reservist-zijn met hun opleiding. Ik wil vooropstellen dat in overleg met de commandant of leidinggevende altijd een maatwerkoplossing wordt gezocht die voor beide partijen werkbaar is. Defensie is het echter eens met de initiatiefnemer dat het combineren van het reservist-zijn met de verplichtingen van de studie, aantrekkelijker en eenvoudiger gemaakt kan worden.”

Defensie gaat daarom met OCW, de VSNU en VH in gesprek om reservisten meer onder de aandacht te brengen. “Bij hogescholen en universiteiten is men bovendien niet altijd op de hoogte van wat het reservist-zijn inhoudt en wat het van de student vraagt. Defensie zal daarom in 2019 in overleg gaan met het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en/of de organen waarin hogescholen en universiteiten zijn verenigd om samen te verkennen hoe een meer structurele samenwerking vorm kan krijgen en hoe het combineren van het reservist-zijn met studeren makkelijker kan worden gemaakt.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK