Zorgen en lof bij de presentatie van de Wetenschapsbrief

De VSNU wil in 2019 een ‘aanval’ doen op de manier van waarderen en belonen van onderzoekers binnen de universiteit.