Driekwart van de lenende hbo-studenten maakt zich zorgen over studieschuld

Nieuws | door Frans van Heest
6 februari 2019 | Een derde van de hbo-studenten die leent bij DUO is onwetend over de hoogte van eigen studieschuld. Dat blijkt uit onderzoek van het lectoraat Schulden en incasso van de Hogeschool Utrecht.
Studentenprotest tegen de renteverhoging – Foto: ScienceGuide

Het lectoraat schulden en incasso van de Hogeschool Utrecht heeft een onderzoek gedaan naar de financiële situatie van hbo-studenten. Het onderzoek is uitgevoerd onder 4901 studenten van Hogeschool Saxion, de Hanzehogeschool, Hogeschool Rotterdam, de Haagse Hogeschool en de Hogeschool Utrecht.

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de onderzochte studenten een lening heeft bij DUO. Ruim een kwart (28%) van deze groep maakt zich vaak zorgen over de eigen studieschuld. En 49% van de lenende studenten heeft soms zorgen over de studieschuld. Een derde van de studenten die lenen is niet op de hoogte van de eigen opgebouwde studieschuld.

Incassobureaus en betalingsregelingen

Twee op de tien studenten (21%) geeft aan moeilijk rond te komen en 39% geeft aan niet makkelijk, maar ook niet moeilijk rond te komen. Moeilijk rondkomen heeft vooral te maken met de hoge studiekosten en de beperkte inkomsten.

Moeilijk rondkomen wil niet direct zeggen dat er ook sprake is van financiële problemen. Uit dit onderzoek blijkt dat 43% van de studenten ten minste één van de volgende gebeurtenissen heeft meegemaakt: in de afgelopen drie maanden een brief ontvangen van een incassobureau of deurwaarder, een betalingsregeling getroffen voor een openstaande rekening, geen geld meer kunnen opnemen en/of ooit een betalingsregeling getroffen met de hogeschool. Zo gaf 21% van de studenten aan dat zij in de afgelopen drie maanden ten minste één keer niet konden pinnen.

Een directe relatie tussen geldzorgen en studievertraging hebben de onderzoekers niet gevonden. Maar studenten geven wel aan dat zij door de geldzorgen lagere cijfers halen omdat ze meer moeten werken om de opleiding te kunnen betalen. Mindere concentratie hebben vanwege geldzorgen, nadenken om te stoppen met de opleiding en lagere cijfers halen vanwege de geldzorgen.

Studieprestaties onder druk door geldzorgen

Van de hbo-studenten die aangeven dat ze heel moeilijk kunnen rondkomen zegt 47% dat ze lagere cijfers halen als gevolg van de geldzorgen. De helft van deze groep denkt er wel eens over na om te stoppen met de opleiding.

Uit dit onderzoek blijkt dat de helft van de onderzochte groep hbo-studenten geen financiële ondersteuning krijgt van de ouders (51%). De rest krijgt financiële ondersteuning door ouders of familie. Van alle studenten in de steekproef studeert 31% zonder lening of beurs van DUO. 29% ontvangt een basisbeurs en 26% een aanvullende beurs. 60% van de studenten heeft een lening of een collegegeldkrediet bij DUO, 14% heeft beide leningen.

Onwetendheid over hoogte studieschuld

34% van de lenende studenten weet niet hoe hoog de studieschuld is. Van de studenten die het wel weten is de gemiddelde studieschuld €15,261. Zeven procent van de studenten heeft een studieschuld van 7% of meer. Propedeusestudenten geven aan een gemiddelde schuld van €7160 te hebben, vierdejaars studenten hebben gemiddeld een schuld van €21.976. Deze groep heeft dus nog een basisbeurs gehad en zit nu al boven een studieschuld die hoger ligt dan de voorspelde studieschuld die studenten zouden hebben bij de afschaffing van de basisbeurs.

28% van de studenten met een lening ervaart vaak zorgen als gevolg van de schuld (dit is 13% van alle studenten in de steekproef), 49% ervaart dat soms (22% van alle studenten uit de steekproef), en een minderheid van 23% zegt hier geen last van te hebben (respectievelijk 11%). Studenten die weten hoe hoog hun studieschuld (ongeveer) is, of dit dat niet willen zeggen (32%, respectievelijk 28%) maken zich relatief vaker zorgen dan studenten die het niet weten (21%).

Ook blijkt uit dit onderzoek dat studenten met een openstaande rekening  een gemiddeldhogere studieschuld (€ 20.093, n=98) dan studenten die geen achterstallige rekeningen hebben (€ 14.818, n = 1.100).


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK