Hbo dankt groei instroom vooral aan Associate Degree

Nieuws | door Tim Cardol
6 februari 2019 | De instroom in het hbo is in 2018 met 3,4% toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Die groei hebben hogescholen te danken aan de Associate Degree en in mindere mate de opmars van het masteronderwijs.
CC-BY

Een factsheet over de instroomcijfers van de Vereniging Hogescholen laat zien dat in het collegejaar 2018-19 in totaal 110.307 studenten instroomden. Daarmee kwam het aantal studenten in het hbo op 456.633 studenten. Er werden in het studiejaar 2017-18 door hogescholen 76.405 diploma’s uitgereikt.

Factsheet instroom hbo

Wat opvalt is dat de toegenomen instroom vooral terug te zien is bij de Associate Degree. Het aantal inschrijven in dit type onderwijs is in 2018 met 31,6% toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Met name hogescholen die de voorbije jaren ingezet hebben op dit type onderwijs plukken daar de vruchten van. Zo zorgt Avans Academie voor Ad-opleidingen voor een forse extra instroom (11,0%) op deze hogeschool. De Hogeschool Rotterdam besloot enkele jaren eerder al tot een dergelijke bundeling, hetgeen zijn vruchten afwerpt in het aantal inschrijvingen.

Waar het bacheloronderwijs slechts een lichte stijging in het aantal inschrijvingen noteert, daar mag het masteronderwijs zich wel verheugen op een groeiende interesse. In 2018 schreven zich 5414 studenten in voor een master in het hbo. Daarmee groeit het aantal inschrijvingen hier met 16,7% ten opzichte van vorig jaar.

Avans grote stijger

Van de grotere hogescholen is de groei bij Avans het meest in het oog springend, maar ook Inholland ziet de instroom met 8,8% toenemen. De Hogeschool van Amsterdam is de enige van de grote hogescholen die een afname in de instroom laat zien. Er schreven zich in Amsterdam in 2018 861 studenten minder (-6,8%) in dan het voorgaande jaar.

Opvallend zijn de forse relatieve groeicijfers bij een aantal kleine monosectorale hogescholen. Zo ziet Viaa de instroom met 35,8% toenemen, hetgeen met name is toe te schrijven aan het aantal inschrijvingen voor de pabo. Ook de Marnix Academie (18,8%) en de Christelijke Hogeschool Ede (25,0%) laten forse groeicijfers zien.

De groei in het hbo laat zich het sterkst voelen in de sectoren kunst en gezondheidszorg. Alleen de sector agro en food laat een lichte daling van het aantal inschrijvingen zien. Dat is specifiek terug te zien in het groenonderwijs. Hogescholen als Aeres, maar vooral de HAS zien de instroom dalen. Voor laatstgenoemde is dat slecht nieuws. De hogeschool met vestigingen in Breda en Den Bosch lag vorig jaar nog onder een vergrootglas, vanwege financiële problemen.

Deeltijd in de lift

De opkomst van zowel het masteronderwijs als de Associate Degree heeft ook gevolgen voor de samenstelling van de studentenpopulatie in het hbo. Zo zijn er bij de pabo fors meer studenten bijgekomen van 30 jaar en ouder. Over het algemeen gezien is het aantal studenten dat in deeltijd is gaan studeren met 15,0% gegroeid ten opzichte van het voorgaande.

Volgens VH-voorzitter Maurice Limmen is dat laatste een bewijs dat de inspanningen van hogescholen op dit punt hun vruchten afwerpen. “Hogescholen bieden hun deeltijdonderwijs steeds flexibeler aan, zodat ieder in zijn eigen tempo, op zijn eigen niveau en met zijn eigen talent kan leren. Heel mooi om te zien dat dat aansluit bij de behoefte van onze studenten.”

Waar de universiteiten hun groei steeds meer danken aan de toename van het aantal internationale studenten dat zich inschrijft, daar lijkt dit in het hbo een minder sterke rol te spelen. 9% van de totale hbo-instroom bestaat uit internationale studenten. De groei van de internationale instroom is 4,3% ten opzichte van het vorige studiejaar.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK