Onderwijs cruciaal voor behalen duurzame ambities

Europese Commissie presenteert plannen Sustainable Development Goals

Nieuws | door Tim Cardol
5 februari 2019 | In 2015 werd bij de general assembly van de Verenigde Naties een duurzaamheidsagenda voor 2030 vastgesteld. Belangrijk onderdeel daarvan zijn de 17 Sustainable Development Goals (SDG). Voor veel hogescholen en universiteiten zijn die doelstellingen een belangrijk onderdeel geworden van hun strategie in binnen en buitenland.

Zo maakte Ban Ki-moon in september vorig jaar bekend dat in Groningen de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit samen met gemeente en provincie een Global Centre on Adaptation zullen gaan huisvesten in Groningen. Ook de Maastricht University heeft zich gecommitteerd aan de duurzaamheidsdoelen en wordt op onder meer de TU Delft en gekeken hoe deze doelen overal in Nederland onderdeel kan worden van de onderwijscurricula.

Duurzaamheid is niet alleen een bestuurlijk doel in het hoger onderwijs. Ook onderzoekers zelf onderstrepen het belang investeringen in duurzame energie en het terugdringen van het energieverbruik. In een Klimaatbrief roept een aantal van hen collega’s en universiteitsbestuurders ook op tot concrete actie op dit punt.

Investeren in onderwijs en onderzoek gewenst

De Europese Unie – een van de initiatiefnemers van de agenda – onderstreept het belang van onderwijs, onderzoek en innovatie voor het slagen van de doelen. De Europese Commissie heeft een zogeheten ‘reflection paper’ geschreven waarin wordt uitgewerkt hoe de SDG’s het beste kunnen worden bereikt. Forse investeringen in onderwijs en wetenschap maken onderdeel uit van die plannen.

Towards a sustainable Europe by 2030

“Onderwijs, training en leven lang leren zijn onmisbaar voor een bereiken van een duurzame cultuur,” wordt gesteld in het rapport. Eerder dit jaar kreeg de Commissie al het advies om een zo inclusief mogelijk leven lang leren beleid te ontwikkelen. Dat advies lijkt nu ter harte te worden genomen. “Het verbeteren van gelijke toegang tot inclusief, kwalitatief onderwijs en training in alle levensfases, moet daarom een voorname focus zijn.”

De Europese Commissie legt daarbij de nadruk op het ontwikkelen van ICT-vaardigheden en digitale competenties. “De EU is volledig toegewijd aan het ontwikkelen van capaciteit en expertise in voorname digitale technologieën zoals connectiviteit, ‘internet of things’, cybersecurity, blockchain en high-performance computing.”

R&D-ambities lidstaten te laag

Ook onderzoek en innovatie spelen volgens de Europese Commissie een belangrijke rol in het behalen van de doelstellingen. “Ze kunnen als middel dienen om de impact van veranderingen te analyseren en ervoor zorgen dat transities ook echt leiden tot een verbetering van ons welzijn.”

Het is voor de Europese Commissie daarom aanleiding de lidstaten nog maar eens te herinneren aan de ambitie om in 2020 drie procent van het bbp te investeren in R&D en innovatie. Zover zijn de meeste landen nog lang niet. Een overzicht van het Rathenau Instituut begin vorig jaar liet bijvoorbeeld al zien dat Nederland deze Europese ambities bij lange niet gaat halen, en de ambities uit de recente Wetenschapsbrief van minister Van Engelshoven scheppen geen uitzicht op meer.

Dat is zorgelijk, constateert de Europese Commissie, met name omdat China op dit punt zowel de Verenigde Staten als de EU volledig overvleugelt. In het rapport wordt er daarom voor gepleit om sterker in te zetten op verbindingen tussen onderzoekers en het bedrijfsleven.

“EU-onderzoek, ontwikkeling- en innovatiehubs, zijn van belang voor de ondersteuning van duurzame ontwikkelingen. Hier kunnen onderzoekers en bedrijfsleven elkaar ontmoeten, voorbeelden uitwisselen en innovatie aansporen.” De Europese Commissie stelt dat grote bedrijven vaak zelf onderzoek doen, maar dat het met name voor het MKB van belang is om zich te verbinden aan de wetenschappelijke wereld.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK