Verontwaardiging in de Kamer over diversiteitsbeleid UU

Nieuws | door Frans van Heest
7 februari 2019 | Gisteren verscheen er in de Telegraaf een artikel over het diversiteitsbeleid op de Universiteit Utrecht. Voor de PVV reden om een debat aan te vragen met minister Van Engelshoven. Steun voor direct een debat was er niet, maar het CDA en VVD hebben wel aangegeven dat zij hier binnenkort in een debat over toegankelijkheid nog wel op terugkomen.
Universiteit Utrecht – Foto: Steven Lek (CC SA 4.0)

De Universiteit Utrecht (UU) heeft geconstateerd dat de studentenpopulatie, net als op veel andere Randstedelijke universiteiten, slechts in beperkte mate een representatie is van de regionale bevolking. Zo zouden veel minder leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond kiezen voor een studie aan de universiteit dan op basis van de demografie van het vwo te verwachten zou zijn. De taksforce diversiteit van de UU heeft daarom een plan opgesteld waarbij ook studenten zijn geconsulteerd.

Inmiddels blijkt uit een eigen verklaring op de site van de Universiteit Utrecht van vanochtend dat de eerder gepresenteerde cijfers over niet-westerse migranten instroom op andere universiteiten niet volledig lijken te kloppen. Verwarring alom dus.

Een aantal voorstellen van de studenten was om een ramadanrooster in te voeren voor Islamitische studenten en gescheiden gebedsruimten voor mannen en vrouwen te introduceren. En zo zouden ook de genderneutrale toiletten die onlangs zijn geïntroduceerd weer moeten verdwijnen, want studenten met een islamitische achtergrond hechten juist aan gescheiden naar het toilet gaan. Op de social media en in de politiek was de verontwaardiging niet van de lucht.

Dat bleek ook bij de regeling van werkzaamheden in de Tweede Kamer waar altijd de Kameragenda wordt besproken voor de aankomende periode. Kamerleden kunnen daar voorstellen doen voor een Kamerdebat en het zal niemand verbazen de PVV ditmaal het initiatief nam om een debat aan te vragen.

Van het padje af

Michiel de Graaf, Kamerlid voor de PVV, refereerde aan het krantenartikel in de Telegraaf. “Vanmorgen werden we opgeschrikt door een groot bericht op pagina 1, 2 en 3 van De Telegraaf over het feit dat de Universiteit Utrecht nu echt, definitief — dat hopen we niet natuurlijk — van het padje is. Er moeten allerlei islamiseringsmaatregelen worden doorgevoerd om de inclusiviteit te vergroten, zo zegt men daar.”

De PVV vindt dat de diversiteitsofficers die de afgelopen jaren steeds meer geïntroduceerd worden op universiteiten vanuit de overheid bijgestuurd moeten worden.  “Dit is natuurlijk ooit begonnen met een integratiediscussie. Daar gaat het nog steeds over, maar die universiteit wil nu eigenlijk islamiseren om inclusiever te worden. Het is de totale gekte. Het is tijd dat de politiek al die maffe diversity officers een beetje bij gaat sturen.”

Daarom wilde de PVV een debat met de minister van integratie Wouter Koolmees en Minister Van Engelshoven die over universiteiten gaat. “Wij willen daar een debat over met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, want die gaat over dat soort integratiezaken, en, vanwege de universiteit, met de minister die over de universiteiten gaat.”

De stelligheid van de PVV klopt niet

Het Kamerlid Zihni Özdil (GroenLinks) vond dat de PVV te hoog van de toren blies en wees erop dat de berichtgeving van de Telegraaf incorrect was. Inmiddels is de UU ook zelf met een reactie gekomen. “De stelligheid waarmee de collega van de PVV het over gedane zaken heeft, klopt niet met de berichtgeving. Die is nog heel summier. Wat ons betreft steun voor een brief: even kijken hoe de vork in de steel zit. En dan, indien nodig, een debat.”

Frank Futselaar (SP) was niet zozeer boos op de UU integendeel maar eerder op de Telegraaf, hij zat dan ook niet wachten op een debat op dit punt. “Het was inderdaad een verontrustend bericht. Dan kijk je naar wat de universiteit er zelf over zegt en dan blijkt het bericht niet te kloppen. Dus misschien moeten we ons meer boos maken om het medium dan om de instelling. Geen steun voor een debat.”

Maar de VVD bij monde van Judith Tielen was het eens met de PVV. “Een bizar bericht, dat bij ons ook veel vragen opriep.” Bovendien gaf Thielen aan dat zij samen met Bente Becker, de woordvoerder integratie van de VVD al schriftelijke vragen heeft gesteld. “Mevrouw Becker en ik hebben dus ook maar vast vragen gesteld.”

Universiteit die zijn vingers wil branden aan de studentensamenstelling

De VVD kwam met het voorstel om deze discussie te voeren tijdens het debat over toegankelijkheid van het hoger onderwijs dat over twee weken. “Nu geen steun voor een debat. Wellicht kunnen we dit betrekken bij een AO over toegankelijkheid dat binnenkort wordt gevoerd.”

Ook de andere coalitiepartij, het CDA, had bedenkingen bij het diversiteitsbeleid aan de UU. Harry van de Molen uitte zijn zorgen over het bericht in de Telegraaf. “Een universiteit die zijn vingers wil branden aan wat de ideale samenstelling van een universiteit is: dat roept bij ons vragen op.”

Maar nu een plenair debat in de Kamer zag hij net als de VVD ook niet zitten, ook gezien de vele debatten die nog in de wachtrij staan. “Als we nu voor een debat kiezen, dan wordt dat debat volgens mij nummer 96 of 97 op de lijst. Dus ik zou het daar heel graag in het algemeen overleg toegankelijkheid hoger onderwijs over willen hebben. Maar de brief die gevraagd wordt, kan daar wel bij helpen. Dus geen steun voor het debat en ik wil het graag koppelen aan het AO dat al gepland staat.”

Aan de almaar groeiende agenda van het Algemeen Overleg toegankelijk hoger onderwijs wordt het diverstiteitsbeleid van de UU nu dus als nieuw punt toegevoegd. Vanochtend heeft de Kamer extra spreektijd aangevraagd voor dit overleg.

Er staan dan ook een reeks van onderwerpen op de agenda. Zoals het nogal beperkte effect van de halvering van het collegegeld, de brief over toegankelijkheid in het hoger onderwijs. Het bsa waar begin van dit collegejaar de gemoederen fel over opliepen, toen de minister een proefballonnetje opliet om het bsa te maximeren. Ook staat de recente discussie over de nadelige effecten van selectie op de agenda.

Frans van Heest : 

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK