Onderwijs is te belangrijk om over te laten aan modegrillen

Nieuws | door Frans van Heest
6 maart 2019 | Saxion doet niet aan modegrillen in het onderwijs, want zij vinden onderwijs te belangrijk voor een modetrend. Dat werd duidelijk tijdens de relatiebijeenkomst met het bedrijfsleven.

Hogeschool Saxion is bezig met het opstellen van een nieuw strategisch plan en wil daarvoor ideeën ophalen uit de beroepspraktijk. Bij de presentatie van het voorlopige plan kondigde de voorzitter van de hogeschool, Anka Mulder een nieuwe onderwijsvisie aan. “Wij willen de beste hogeschool van Nederland zijn en dan moet het afnemend beroepenveld ook kunnen zien dat zij een Saxion-alumnus in huis hebben.”

Wat zo’n strategisch plan precies behelst, werd aan de zaal van zo’n honderd toehoorders uit onder andere het regionale bedrijfsleven toegelicht door Mulder. “Wij zijn bezig als Saxion met ons nieuwe strategisch plan. Het is zo dat je als hoger onderwijsinstelling dat een keer in de vier jaar moet doen. Dat moet je ook met je studenten bespreken, met je werkveld, het klinkt allemaal als ‘moetjes’. Ik kan in ons geval zeggen dat het geen moetjes zijn, want Saxion vindt het namelijk heel erg belangrijk wat jullie ideeën en gedachten zijn als beroepenveld.”

Belang van de regio voor Saxion

Mulder benadrukte bij de presentatie ook het belang van de regio voor Saxion. “Wij zijn er niet alleen om onderzoek te doen en onderwijs te verzorgen voor onze studenten, maar wij zijn er ook voor u om samen onderzoek te doen, met bedrijven, verpleeghuizen of met gemeenten. Je kan van alles zeggen over een hogeschool en allerlei ambities hebben, maar wij zijn er vooral voor de regio Oost-Nederland. Zeventig procent van de studenten blijft ook in de regio als zij afgestudeerd zijn.”

In ruim een jaar als voorzitter heeft Mulder gemerkt dat ze in de regio van het land nog wel een beetje bescheiden zijn. “Dus toen dachten wij laten wij daar iets aan gaan doen. Laten wij maar meteen zeggen dat wij de beste hogeschool van Nederland willen worden. Daar hebben wij toen ook wel heel veel reacties op gehad. Op het moment dat je dat gaat definiëren wordt het ook lastig, maar het is een mindset. Wij willen gewoon ontzettend goed worden. Wat het in ieder geval is dat het een hogeschool is die mensen voorbereid op de toekomst.”

We zijn een beetje te bescheiden

In concept zijn er al een aantal lijnen uitgezet voor het strategische plan. “We gaan iets meer extern gericht zijn. Je moet echt laten zien aan de buitenwereld wat je doet.” Daarnaast gaat Saxion verder op de ingeslagen koers met het zwaartepunt Living Technology. “We zetten volop in op techniek. Dertig procent van de studenten volgt bij ons een opleiding in de techniek en dat is voor een brede hogeschool een zeer hoog percentage. Studenten die de opleiding economie of zorg volgen moeten ook in aanraking komen met techniek. Want bij Saxion zijn wij er van overtuigd dat in de toekomst er vrijwel geen baan meer is waar je geen techniek voor nodig hebt.”

Twente heeft behoefte aan internationale arbeidskrachten

Internationalisering in de regio was het volgende punt wat Mulder aansneed. Niet een ongevoelig punt, want toen Mulder laatst de oproep deed om meer internationale studenten aan te trekken werden er meteen Kamervragen gesteld door het CDA en de SP.

“Oost-Nederland wordt geconfronteerd met vergrijzing en dat in combinatie met een hoog aantal vacatures. Ik zag laatst ook in de Twentse Arbeidsmarkt monitor dat het aantal jongeren in Twente 100.000 was en dat is nu 75.000 dat is echt een enorm groot verschil. Daarom moeten we het talent aantrekken en behouden of ze nu uit de regio komen of uit het buitenland.”

Het probleem van de regio is dat er een groot tekort komt aan arbeidskrachten, daarom is internationalisering cruciaal volgens Mulder. “Wij kunnen als Saxion binnen een aantal jaar niet meer voldoende mensen afleveren voor deze regio. We moeten de uitval beperken en we moeten verstandig internationaliseren. We hebben al een een groot aantal studenten maar we zien dat die bijna allemaal weer weggaan. Dus we zouden met gemeentes, met bedrijven en culturele instellingen voorzieningen moeten treffen om een deel van deze studenten hier te houden, om de vacatures in te vullen.” 

Onderwijsvernieuwing laten toetsen door onderwijslectoren

Ook kondigde de voorzitter van Saxion aan dat er een nieuw onderwijsmodel komt dat gericht is op een stabiel studieklimaat voor studenten. “Wij willen een Saxion Onderwijsmodel ontwikkelen. Dat betekent niet dat alles hetzelfde moet worden. Wat wij wel belangrijk vinden is dat wij onderwijs verzorgen waarvan de potentiële studenten zeggen: ‘dat snap ik dat dat is wat je van Saxion kunt verwachten.’”

Daarnaast wilde de voorzitter van Saxion de zaal garanderen dat het nieuwe onderwijsmodel geen newspeak zal bevatten. “Ik zal ook vertellen wat het Saxion Onderwijsmodel niet is. Het is in ieder geval niet heel trending of heel modern. Wij doen niet aan modegrillen in het onderwijs, want wij vinden onderwijs te belangrijk voor een modetrend. Alles wat we doen laten we toetsen door onze lectoren in de onderwijskunde.”

“Wat het wel inhoudt, is dat studenten de eerste twee jaar van hun studie structuur krijgen op basis van de opleiding die ze hebben gekozen. Dat zijn de basiskennis en vaardigheden van het vak. Wij krijgen hier studenten van zestien, zeventien of achttien jaar en die vinden het al moeilijk genoeg om een opleiding te kiezen. Waarom zouden ze dan ook al meteen veel flexibele keuzes moeten maken op die leeftijd? Wij vinden het belangrijk dat ze een goede en stevige basis krijgen.”

Veel kennis van universiteiten blijft liggen

In het slot van haar betoog gaf Mulder ook aan dat zij de onderzoeksportefeuille wil gaan uitbreiden. “Wij doen al een beetje onderzoek, maar dat gaan wij uitbouwen. Dat doen we omdat we zien dat er grote maatschappelijke uitdagingen zijn op het gebied van gezondheid. Maar ook rondom duurzaamheid zijn er hele grote uitdagingen. We zien nu dat heel veel kennis bij de universiteit blijft liggen en wij denken door juist het praktijkgerichte onderzoek van een hogeschool te vergroten wij kennis veel eerder naar de maatschappij kunnen brengen.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK