Toske Andreoli wint LSVb Scriptieprijs 2018

Nieuws | de redactie
1 maart 2019 | Met haar scriptie over psychisch welzijn en studievoortgang wint Toske Andreoli de LSVb scriptieprijs 2018. Andreoli: "Het gaat erom dat een docent die opmerkt dat een student een paar keer op rij afwezig is aan de student vraagt: 'waar was je?' in plaats van dat deze een minnetje achter zijn of haar naam noteert en het daarbij laat."

Masterstudent Toske Andreoli van de Rijksuniversiteit Groningen is de winnaar van LSVb Scriptieprijs 2018. De prijs werd vanmiddag aan haar uitgereikt tijdens het VVD-LSVb onderwijscafé in de Eerste Kamer door minister van OCW Ingrid van Engelshoven.

De genomineerden voor de Scriptieprijs 2018

In het rapport roemt de jury Andreoli om de scherpte waarmee ze een hedendaags onderwerp aan een grondige analyse heeft onderworpen: “De winnende scriptie van dit jaar heeft de tijdgeest op een werkelijk voortreffelijke wijze weten te vatten. Het geeft een prachtig inzicht in wat er gebeurt wanneer overheid en maatschappij steeds hogere eisen stellen aan rendement en doelmatigheid.”

Beklemde autonomie

Het onderwerp studiestress was een veel voorkomend thema onder de inzendingen voor de scriptieprijs dit jaar. De aanpak van Andreoli, waarin zij een beroep doet op vele (eigentijdse) filosofen, is een prikkelende analyse van de problematiek waar de relatie tussen student en instelling centraal staat.

Andreoli schetst een beeld van de hedendaagse student die aan steeds meer eisen en voorwaarden moet voldoen. Enerzijds wellicht goed voor de studievoortgang, maar niet zonder risico’s. “Studenten moeten zoveel potentieel nare gevolgen af zien te wenden, dat er nauwelijks ruimte is om te handelen in overeenstemming met wie zij zelf willen zijn. Ze moeten voorkomen van de opleiding gestuurd te worden, een hoge studieschuld te krijgen, na het afstuderen geen werk te kunnen vinden.”

Afstandelijke houding

De omgang met studiestress en psychische klachten wordt getypeerd door de individuele benadering vanuit de instellingen – die overigens vaak pas start als het probleem er al is. In plaats van het probleem te zoeken in de context, wordt het individu als probleemgeval gezien.

Andreoli verdedigt in haar scriptie  de stelling dat de verantwoordelijkheid voor het functioneren van studenten – dat wil zeggen hun psychisch welzijn en hun studievoortgang – in grotere mate gedeeld moet worden door de universiteit dan nu het geval is. Daarbij is het van belang dat studievoortgang en welzijn niet ‘los’ van elkaar gezien worden.

Bij de uitreiking van de scriptieprijs in de Eerste Kamer drukte Andreoli haar claim nog eens heel concreet uit. “Het gaat erom dat een docent die opmerkt dat een student een paar keer op rij afwezig is aan de student vraagt: ‘waar was je?’ in plaats van dat deze een minnetje achter zijn of haar naam noteert en het daarbij laat.”

Bindend studieadvies kan beter

Ook minister Van Engelshoven reflecteerde kort op de scriptie. “Wat we nu bij het BSA zien is ook echt zorgelijk. Het gros van de studenten krijgt helemaal geen begeleiding? Deze studenten gaan vaak ook bij een aanverwante opleiding aan de slag. Dat is zo zonde.” Volgens haar is er dan ook reden het bindend studieadvies (bsa) te herzien of in ieder geval beter uit te voeren. “Dat moet beter en we moeten dat talent niet verloren laten gaan.”

Beoogde beleidseffect bindend studieadvies niet behaald

Wat Andreoli betreft is die aanvliegroute alsnog geen oplossing. “Dan presenteer je het bsa alsnog als redding van de student, voortgekomen uit goede bedoelingen. Maar als je die goede bedoelingen echt waar wilt maken dan kan dat natuurlijk ook op een andere manier.” In reactie hierop benadrukte de minister nog maar eens: “Het bsa is een optie waar een opleiding voor kan kiezen – het hoeft niet. Studenten achter de vodden aan zitten mag maar het instrument was bedoeld als begeleiding.”

Net als vorig jaar is de prijswinnende scriptie er een die aanhaakt bij een actueel thema uit het hoger onderwijs. Vorig jaar werd de LSVb scriptieprijs gewonnen door student van de Universiteit Utrecht Yvonne Rouwhorst, wiens onderzoek recentelijk werd bevestigd door onderzoeksbureau ResearchNed.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK