VSNU en VH gaan praten over een nieuw hoger onderwijsstelsel

Nieuws | door Frans van Heest
20 maart 2019 | Gaat het zo gehate en tegelijkertijd geliefde binaire stelsel dan toch op de schop? In goed overleg willen de hoger onderwijskoepels VH en VSNU komen tot een nieuw stelsel voor hoger onderwijs. In het Haagse lijkt er echter weinig animo te zijn voor het opheffen van het binaire stelsel.

Al enige tijd is de AWTI, een van de belangrijkste adviesorganen van de regering, bezig met een advies over hogescholen en universiteiten waarin het binaire stelsel een belangrijke rol gaat spelen. AWTI-voorzitter Uri Rosenthal liet zich onlangs ontglippen in de Kamer dat dit een zwaar en complex advies is en dat daar in het veld met veel belangstelling naar wordt uitgekeken.

Opvallend genoeg vond hij het ook nodig om daarbij te vermelden dat een lid van de commissie, Tim van der Hagen, AWTI-lid en in het dagelijkse leven de voorzitter en rector van de TU Delft, zonder last of ruggespraak deelneemt aan deze commissie. De verwachting is dat dit rapport in de tweede helft van mei verschijnt, nadat publicatie eerder al is uitgesteld.

Herevaluatie van het rapport Veerman

Ondertussen zitten de koepels niet stil, hoort ScienceGuide van ingewijden. Zij komen de de komende maanden in bestuurlijk overleg te spreken over hoe de universiteiten zich verhouden tot hogescholen en vice versa. Belangrijke thema’s in dit overleg zijn onder andere de lerarenopleidingen, onderzoek en ook het binaire stelsel an sich.

De overleggen moeten leiden tot overeenstemming en hier moet uiteindelijk een gezamenlijk advies uitkomen. De uitkomsten worden voor de zomer meegenomen in het strategisch programma van de VH, dat zal worden voorgelegd aan de minister.

Opvallend hierbij is ook dat de commissie Veerman van tien jaar geleden weer bij elkaar is geroepen om een beschouwing te geven op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren in het licht van hun advies uit april 2010. In het algemeen overleg tussen de VSNU en de VH is afgesproken dat dit advies dan meegenomen zal worden.

Politiek staat niet te springen

Sinds een aantal maanden is het debat over het binaire stelsel weer springlevend. Meerdere instellingen uit hbo, wo en ook het Rathenau Instituut roepen op tot herbezinning op de taakverdeling binnen het hoger onderwijs. Deze oproep wordt niet door iedereen gewaardeerd. Ook een grote regeringspartij liet onlangs aan ScienceGuide weten mordicus tegen het opheffen van de scheiding tussen hogescholen en universiteiten te zijn.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK