Cruciale weken voor Horizon Europe

Nieuws | door Tim Cardol
3 april 2019 | In 2021 moet Horizon Europe, de opvolger van Horizon 2020 van start gaan. De komende weken zijn daarvoor cruciaal: vorige week gingen de lidstaten al akkoord en nu is het de beurt aan het Europees Parlement.
Het Europees Parlement

Vorige week werd Horizon Europe al goedgekeurd in Coreper Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Comité des représentants permanents: COREPER) heeft tot taak de werkzaamheden van de Raad van de Europese Unie voor te bereiden, de agenda van deze Raad samen te stellen en de opdrachten die deze Raad aan het Comité verstrekt uit de voeren. Ook ziet het COREPER toe op de werkzaamheden van verschillende werkgroepen die zich bezighouden met het uitwerken van technische kwesties met betrekking tot voorstellen die later in de Raad van de Europese Unie besproken zullen worden. . Dit betekent dat de lidstaten hun goedkeuring hebben verleend aan het programma. Vandaag werd in de commissie Industry, Research and Energy (ITRE) van het Europees Parlement gesproken over het Kaderprogramma. Ook daaruit kwam naar voren dat de commissie instemt met de plannen voor het Kaderprogramma.

De Europese Commissie deed eerder een voorstel voor een budget voor Horizon Europe van €94,1 miljard – ten opzichte van €70, 2 miljard in Horizon 2020. Eind vorig jaar gaf het Europees Parlement aan dat bedrag te willen verhogen tot €120 miljard. Het parlement wil in het programma onder meer prioriteit geven aan emancipatie, het mkb en de deelname van minder presterende EU-landen. Een kentering ten opzichte van het excellentie-gedreven Horizon 2020 programma.

Science divide in Europa groot vraagstuk voor de toekomst

Op 16 april zal er plenair gestemd worden in het EP over het programma. Normaal gesproken betekent een voorstem van de ITRE-commissie ook dat het Parlement zal instemming, maar niet altijd zo bleek onlangs bij de stemming over de herziening van de copyrightrichtlijn. Dat er nu ingestemd gaat worden met het Kaderprogramma is cruciaal, want het is de laatste keer dat de ITRE-commissie bijeenkomt voordat de Europese Verkiezingen gaan plaatsvinden. Een tegenstem zal aanzienlijke vertraging voor Horizon Europe betekenen.

Inhoudelijke invulling nader te bepalen

De steun in de ITRE-commissie is dus goed nieuws voor onderzoekers, constateerde ook rapporteur voor Horizon Europe en Europarlementariër Christian Ehler (EVP). “Het is in het belang van de onderzoekers dat wij hen kunnen verzekeren dat het grootste onderzoeksprogramma er komt en dat het ook spoedig komt.”

De stemming die later deze maand in het Europees Parlement zal plaatsvinden betreft overigens maar een deel van Horizon Europe. In het Kaderprogramma zijn slechts de wettelijke kaders vastgelegd, de inhoudelijke invulling zal nog moeten plaatsvinden, legt Joep Roet van Neth-ER uit.

“De Commissie heeft hier iets nieuws voor bedacht: strategic planning. Het precieze proces zal binnenkort gepresenteerd worden, maar kortgezegd zal de Commissie zoals altijd werkprogramma’s opstellen die door de lidstaten moeten worden goedgekeurd. Nieuw is dat er meer ruimte is voor inspraak vanuit het veld, bijvoorbeeld door publieke consultaties. Ook heel nieuw: de mission boards die missies moeten bepalen om richting te geven aan onderzoek.”

Brexit blijft donkere wolk boven Horizon Europe

De inhoudelijke invulling zal dus nog nader bepaald gaan worden, maar ook over de begroting zal pas later echt duidelijkheid komen. Dat heeft alles te maken met het EU-budget dat nog niet is vastgelegd. Zolang de Brexit als een donkere wolk boven de Europese Unie blijft hangen, kan daar eigenlijk nog niets over gezegd worden, ziet Roet.

“Hoe groot de totale EU-begroting wordt is ook nog niet bekend. Het budget zal lager uitvallen doordat het VK uit de EU treedt. De vraag is hoe daar mee om te gaan. Gaan de lidstaten meer betalen, wordt er bezuinigd, of komen er eigen EU-inkomsten, bijvoorbeeld EU-belastingen? Als blijkt dat de EU-begroting lager uitvalt, en daarmee het budget voor Horizon Europe fors minder wordt, dan zal ook de vraag gesteld gaan worden of het nu bereikte akkoord wel uitgevoerd kan worden.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK