Dit zijn de genomineerden voor Lector van het Jaar ’18|’19

Nieuws | de redactie
10 april 2019 | Vorig jaar werd Gerard Schouten (Fontys) gekroond tot Lector van het Jaar ‘17|’18. Voor dit jaar zijn het Interstedelijk StudentenOverleg en ScienceGuide op zoek naar een waardige opvolger.

Uit een sterk deelnemersveld zijn inmiddels drie lectoren geselecteerd die zich het afgelopen jaar verdienstelijk hebben ingezet rond het thema studentenwelzijn. Dit zijn de drie genomineerden voor de Lector van het Jaar ‘18|19’ waaruit in juni een winnaar gekozen zal worden.

Aminata Caïro (De Haagse Hogeschool)

Toen Aminata Caïro begin 2018 haar inaugurele rede aan de Haagse Hogeschool uitsprak, stelde zij zich specifiek te zullen richten op de hogeschool zelf. “In tegenstelling tot andere lectoraten zijn wij met inclusieve educatie als eerste gericht op onze eigen interne organisatie.” Die belofte maakt zij waar.

De doelstelling van het lectoraat Inclusive Education is het uitbouwen van kennis over dit thema en dat vertalen naar praktische tools en actiepunten, waardoor iedereen op de hogeschool zich welkom, thuis en ondersteund voelt. Dat heeft onder meer in de ontwikkeling van de Inclusivity Toolkit geresulteerd.

De toolkit is een set van activiteiten om docenten en studenten te ondersteunen bij het bespreken van moeilijke thema’s die vaak onbesproken blijven tijdens de studie. Caïro is een betrokken lector die binnen de hele hogeschool en op alle niveaus een bijdrage levert aan inclusief onderwijs. In workshops en programma’s zorgt Caïro ervoor dat studenten en medewerkers met hele verschillende achtergronden zich betrokken voelen bij de opleiding en hogeschool.

Say something

Ondertussen probeert de lector voor al die verschillende groepen studenten in kaart te brengen hoe zij het beste hun opleiding kunnen doorlopen. Zo onderzocht zij met studenten Toegepaste Wiskunde een half jaar lang hoe ondersteuningsnetwerken van studenten er uit zien en hoe deze kunnen bijdragen aan studiesucces. Of het nu familie, vrienden, docenten of medestudenten zijn, allemaal kunnen ze op hun eigen manier bijdragen aan het welzijn van de student.

Studenten zijn lovend over het werk van Caïro binnen de hogeschool en zien de lector als een rolmodel voor hoe zij hun loopbaan zouden willen inrichten. “Ze is een soort van alles in een docent, ieder gesprek brengt je tot nieuwe inzichten,” zegt een student. “Aminata voelt als het voorbeeld waar ik naar zocht als vrouwelijke student in het begin van mijn studieloopbaan. Zij is eigenlijk de persoon die ik als jong meisje wilde zijn, maar waarvan de ik altijd hoorde dat het onmogelijk was om haar te zijn.”

Lies Korevaar (Hanzehogeschool)

Al ruim vijftien jaar is Lies Korevaar als lector Rehabilitatie werkzaam op de Hanzehogeschool. “Nooit over, maar altijd samen met…” is daarbij zijn motto. Uitgangspunt is altijd de vraag van de student en niet over de student. En dat resulteert in hele concrete projecten waarin studentenwelzijn centraal staat.

Zo ontwikkelde Korevaar een instrument om onderwijsprofessionals over hun handelingsverlegenheid in het begeleiden van jongeren heen te helpen. Het is namelijk niet makkelijk om jongeren te stimuleren openheid van zaken te geven over de psychische problemen die hen belemmeren in onderwijs of stage. “Door dit instrument heb ik meer inzicht en controle gekregen,” vertelt een student die via het lectoraat met Korevaar in contact kwam. “Ik kan nu heel bewust keuzes maken over het wel of niet geven van openheid. Dit geeft mij rust, zowel tijdens mij studie als in werk- en privésituaties.”

Korevaar was in 2012 de initiatiefnemer van de aanstelling van zogeheten aandachtsfunctionarissen binnen de Hanzehogeschool. Inmiddels hebben alle opleidingen zo een functionaris. Iedere twee jaar worden aandachtsfunctionarissen ‘studeren met een functiebeperking’ door het lectoraat geschoold in de begeleid van studenten met een functiebeperking.

Een ander project waar het lectoraat van Korevaar recent nog een subsidie van NWO en NRO voor in de wacht sleepte is het Move aHead project. In het project wordt onderzocht hoeveel studenten hinder ondervinden op basis van cognitieve problemen zoals concentratieproblemen of het niet kunnen plannen. Dat onderzoek moet gaan leiden tot een diagnostisch instrument waarmee studieloopbaanbegeleiders op Hanzehogeschool, maar ook bij andere instellingen, gericht aan het werk kunnen met studenten en hun problematiek.

In alles wat Korevaar doet hecht hij grote waarde aan ervaringsdeskundigheid. Daarom werken er in het lectoraat zelf ook veel mensen die zelf kampen met fysieke, psychische of cognitieve problemen. Door de warmte en het altijd kijken naar mogelijkheden is Lies mijns inziens het voorbeeld van iemand bij wie de student in zijn rol centraal staat wat in grote mate een positieve invloed heeft op studentenwelzijn,” zegt een lid van zijn lectoraat.

Janine Stubbe (Codarts)

Studeren op Codarts is in veel gevallen topsport, dat betekent ook dat studenten bovengemiddeld veel bezig zijn met hun fysieke of mentale welzijn. Als lector Performing Arts Medicine heeft Janine Stubbe daarom een hele concrete aanpak om er voor te zorgen dat de studenten van Codarts de topprestaties die van hen gevraagd worden kunnen leveren.

Vorig jaar ontving Stubbe met haar onderzoekstream €1,7 miljoen van Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA voor het oprichten van Performing artist and Athlete Research Lab (PEARL) op te richten. In dit onderzoekscentrum wordt gekeken hoe bij studenten en podiumkunstenaars de gezondheid geoptimaliseerd kan worden en daarmee blessures kunnen worden voorkomen.

Alle studenten van Codarts ontvangen iedere maand een vragenlijst waarmee hun gezondheid wordt gemonitord. Via een dashboard wordt voor iedere student persoonlijk inzichtelijk gemaakt hoe het ervoor staat. Studenten krijgen inzicht in de scores en kunnen die scores ook vergelijken met normwaarden die door het lectoraat ontwikkeld zijn.

Studenten zijn zeer tevreden over de online tool. Dit blijkt uit cijfers over het gebruik. De respons op de maandelijkse vragenlijsten was het afgelopen jaar boven de 90%. Studenten zijn niet verplicht om deel te nemen aan het wetenschappelijke onderzoek, maar toch maakt het overgrote deel van hen gebruik van monitor.

En dat wordt gezien, want niet alleen de studenten van Codarts maken gebruik van het werk van Stubbe, ook het werkveld weet het lectoraat te vinden. Zo zijn er samenwerkingen met onder meer de Feyenoord Academy en het Scapino Ballet. Kunst is topsport, en in het lectoraat van Janine Stubbe vinden beide domeinen elkaar. Zoals een solist van het Nationale Ballet het verwoordt: “Door te monitoren kunnen we gezondere en slimmere keuzes maken en ook nog eens kunst van hogere kwaliteit creëren. Een win-win situatie dus.”


Vorig jaar werd lector Big Data Gerard Schouten (Fontys) lector van het jaar. Luister hier onze podcast met hem terug.

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK