Een derde wo-masters niet toegankelijk voor hbo-gediplomeerden

Nieuws | de redactie
1 april 2019 | Een derde van de wo-masteropleidingen is nog altijd niet toegankelijk voor hbo-gediplomeerden. Dat blijkt uit het Inspectierapport ‘Doorstromen van hbo naar wo’.
Foto: Max Braun

Minister Van Engelshoven heeft de Inspectie van het Onderwijs onderzoek laten doen naar de toegankelijkheid van de universitaire masters. Reden voor dat onderzoek is de wisselende resultaten die een eerdere steekproef van de LSVb in 2018 en onderzoek van ResearchNed in 2017 lieten zien. Vandaag werden de resultaten bekend gemaakt.

In totaal zijn 205 van de 701 universitaire masters niet toegankelijk voor studenten die het hbo hebben afgerond. Dit houdt in dat hbo-gediplomeerden op geen enkele manier toelaatbaar zijn voor deze opleidingen. Als de 110 researchmasters Researchmasters zijn masteropleidingen in de domeinen waar masteropleidingen in de regel een jaar duren. Om een tweejarige master aan te bieden moet de instelling een accreditatie tot researchmaster doorlopen. In het domein van de bètawetenschappen zijn masteropleidingen in de regel tweejarig. Bij tandheelkunde en geneeskunde zijn masteropleidingen driejarig. Hiervoor hoeft geen aparte accreditatie worden aangevraagd. buiten beschouwing worden gelaten is 18% van de opleidingen niet toegankelijk voor afgestudeerden met een hbo-diploma (109 en 591).

Inspectierapport Doorstroom van hbo naar wo (PDF)

De cijfers van Onderwijsinspectie laten zien dat er zelfs een stuk meer masteropleidingen ontoegankelijk zijn, dan de 102 opleidingen die de LSVb in 2018 al aanwees.  LSVb-voorzitter Carline van Breugel ziet in de het Inspectierapport dan ook bevestiging van de zorgen van de studentenbond en noemt het ‘bizar’ dat studenten op deze manier op zoveel plekken niet de kans krijgen om door te studeren.

Van Breugel: “Wanneer er geen schakeltraject aangeboden wordt sluiten universiteiten buiten die voor een andere route gekozen hebben. Dit is oneerlijk en de minister moet erop handhaven dat universiteiten zich aan de wet houden en voorzien in schakeltrajecten.”

Aanpassing van de wet

In de beleidsreactie van OCW op het Inspectierapport laat minister Van Engelshoven weten dat de WHW met betrekking tot schakelprogramma’s geëxpliciteerd zal worden, “zodat duidelijk is voor studenten wat hun rechten zijn en voor instellingen wat hun verplichting is ten overstaan van studenten met betrekking tot het aanbieden van schakelprogramma’s.”

Volgens Van Engelshoven moet de wetgeving bij schakelprogramma’s ervoor zorgen dat de toegankelijkheid vergroot wordt. “Wanneer iemand een masteropleiding wil volgen, maar niet voldoet aan de instroomvereisten van de masteropleiding, dient bekeken te worden of iemand binnen een redelijke termijn zijn deficiënties kan wegwerken.”

Dat betekent volgens de minister overigens niet dat iedereen vanzelfsprekend toegang heeft tot een masteropleidingen. “Alleen wanneer redelijkerwijs kan worden verwacht dat iemand binnen een redelijke termijn zijn deficiënties kan weg kan werken, heeft een instelling de verplichting om een schakelprogramma aan te bieden. Maatwerk staat hierbij dus centraal.”

De LSVb is van mening dat juist de ruimte die er op dit punt in de wet wordt geboden onderdeel van het probleem is. “De ruimte die de wet biedt wordt misbruikt door instellingen waardoor de hbo-bachelor onterecht wordt ondergewaardeerd en deze studenten worden uitgesloten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK