OCW ziet grote rol voor flexibilisering in ho-strategie

Nieuws | door Tim Cardol
15 april 2019 | Flexiblisering zal een belangrijke plek krijgen in de hoger onderwijsstrategie van minister Van Engelshoven. “Toen wij onlangs de startconferentie voor de ho-strategie organiseerden, was leven lang ontwikkelen misschien wel het meest genoemde thema.”
Foto: OCW

Minister Van Engelshoven ging tijdens haar bezoek aan de Hogeschool Rotterdam in op het thema flexibilisering bij de conferentie ‘De nieuwe werknemer studeert’. De minister constateert dat diploma’s nog altijd zeer relevant zijn, maar dat deze meer gezien moeten worden als het startpunt van een professionele carrière. Het moet zeker niet de laatste kwalificatie zijn die een werknemer haalt.

Student moet scherper nadenken over professionele carrière

“Werknemers moeten vanaf het moment dat jonge mensen de organisatie binnenkomen nadenken over hoe ze voortdurend in ontwikkeling blijven.” Volgens de minister hebben overheden, onderwijsinstellingen, werkgevers en studenten zelf een gezamenlijke verantwoordelijkheid als het gaat om leven lang ontwikkelen gaat. “Dit onderwerp vraagt van studenten ook scherper na te denken over wat ze nodig hebben in hun werk.”

Vanuit de zaal werd de vraag gesteld waarom een werkgever eigenlijk verantwoordelijk is voor de scholing van personeel. Die vraag wekte verbazing bij de minister. “Ik vind het eigenlijk best ernstig als je als werkgever die verantwoordelijkheid niet voelt. Je zal altijd moeten investeren in je werknemers.”

Werkgelegenheid stijgt, maar verandert

Paul Smits, de vertrekkend Chief Financial Officer (CFO) van het Havenbedrijf Rotterdam heeft aan den lijve ondervonden wat het van een grote organisatie vraagt om die investering te doen. Met name door digitalisering is het werken in de haven in de voorgaande jaren fundamenteel veranderd. “Het is binnenkort waarschijnlijk al mogelijk om het hele laden en lossen gewoon met een joystick vanuit huis te doen,” voorspelt Smits.

Dat betekent ook dat er hele andere competenties gevraagd worden. “Wij zien dat de werkgelegenheid in de haven al tien jaar lang stijgt, maar de vraag verandert wel, want er is meer behoefte aan mensen met ICT-kennis. Dat betekent ook dat je met de mensen in je organisatie in gesprek moet: wat wil je met je leven, wat zou je willen doen om je verder te ontwikkelen?”

De branche geeft het keurmerk

Volgens Van Engelshoven is het zaak dat bedrijven strategisch personeelsbeleid voeren, maar ze snapt wel dat dit niet voor iedere bedrijfstak even makkelijk is. “Voor het midden- en kleinbedrijf is zoiets natuurlijk moeilijker, maar je kan het ook per bedrijfstak organiseren.”

Op zoek naar middelen bij regionale fondsen

“Niemand kan hier weglopen voor zijn verantwoordelijkheid,” stelt de onderwijsminister die ook toegeeft dat de politiek hier een rol heeft. “Ik ben met minister Koolmees van Sociale Zaken bezig met beleid rond leven lang ontwikkelen. We proberen de vraag- en aanbodkant beter op elkaar te laten aansluiten.”

Van Engelshoven stelde dat daar ook middelen voor beschikbaar komen. Daarnaast wil zij ook gaan kijken hoe reeds aanwezige middelen beter in te zetten zijn. “Volgens onze berekeningen is er in de vele bestaande fondsen in totaal ruim €1,7 miljard beschikbaar. We zullen moeten gaan kijken hoe we ook dat geld op een goede manier kunnen benutten.”

Zoek de rust om te experimenteren met flexibilisering

Zakia Guernina, collegelid van de Hogeschool Rotterdam, ziet hoe er juist op regionaal niveau al heel sterk wordt samengewerkt tussen haar hogeschool en het werkveld. “Er is een hele grote dynamiek in het beroepenveld hier. We hebben een zeer gevarieerd mkb en een hele grote zorgsector waar veel verandert, door digitalisering. Werkgevers zullen dus moeten nadenken over hoe ze leven lang leren kunnen inbrengen in hun organisaties.”

De Hogeschool Rotterdam is een belangrijke partner op het gebied van flexibel onderwijs, maar Guernina benadrukt tegelijkertijd ook dat de hogeschool haar kerntaak niet wil veronachtzamen. “We blijven een diplomagerichte instelling en dat betekent dat de kwaliteit voorop moet staan. Wat experimenten met flexibilisering betreft zeg ik daarom: ‘zoek de ruimte en rust om dat op een gedegen wijze te doen’.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK