Onderwijskoepels willen gezamenlijk kennisinfrastructuur versterken

Nieuws | de redactie
2 april 2019 | Alle onderwijskoepels van primair tot universitair onderwijs hebben de handen ineengeslagen voor een gezamenlijke agenda voor het verbeteren van de kwaliteit en innovatiekracht van het onderwijs. Wat houdt die agenda precies in?
Foto: Steve Riot https://pixabay.com/photos/teacher-property-plant-and-teaching-3765909/

Er wordt al heel veel samengewerkt tussen scholen en kennisinstituten, maar de resultaten daarvan zijn gefragmenteerd. Dat lijkt de aanleiding voor de ontwikkelagenda die de onderwijskoepels hebben laten opstellen. “Met een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs werken we gezamenlijk aan een steeds meer innoverende en lerende cultuur, waarmee het onderwijs kwalitatief hoogwaardig, aantrekkelijk en toekomstbestendig blijft,” staat er in de agenda.

Lerend onderwijs voor een lerend Nederland

De afgelopen maanden heeft de ‘Onderzoeksbende’, met daarin een vertegenwoordiger van elk van de sectoren, input verzameld bij diverse professionals uit het onderwijswerkveld en uit het onderwijsonderzoek. In totaal hebben meer dan 600 mensen in open werkgroepen – bouwsessies genaamd – meegedacht over manieren om kennis uit onderzoek beter te benutten in het onderwijs. Daaruit is de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’.

Uit die agenda blijkt dat er in werkplaatsen onderwijsonderzoek en academische opleidingsscholen al heel veel wordt samengewerkt om onderzoek ten bate van het onderwijs te laten komen. “Op dit moment zijn deze initiatieven over het gehele onderwijs bezien kleinschalig en lokaal of regionaal, maar op dat niveau juist zeer waardevol,” constateert de Onderzoeksbende. Niettemin zou de impact van de initiatieven groter kunnen zijn als er meer structureel verbinding wordt gezocht.

Landelijke werkgroep

Volgens de Onderzoeksbende moet een effectieve kennisinfrastructuur zorgen voor: vraagarticulatie, kenniscreatie, kennisorganisatie, kennisdeling en kennisbenutting. “De echte maatschappelijke impact vindt plaats als leraren en schoolleiders kennis tot zich nemen en gebruiken om hun onderwijs dagelijks te verbeteren, om hier vervolgens weer nieuwe vragen mee te genereren.”

Om tot die effectieve kennisinfrastructuur te komen stellen de vijf sectorraden die initiatief genomen hebben tot de agenda voor om samen met het ministerie van OCW en geadviseerd door NRO, een landelijke werkgroep in te richten. Deze werkgroep geeft verder invulling aan het versterken van de kennisinfrastructuur.

Deze werkgroep moet gaan leiden tot een landelijk kennisnetwerk dat bestaande (regionale) initiatieven kan verbinden, coördineren, en kennisdeling stimuleren. “Zo wordt gewerkt aan een overkoepelende kennisinfrastructuur waarin de vijf functies ervan beter op elkaar worden afgestemd. Andere mogelijke functies van dit kennisnetwerk zijn het bundelen van bestaande en beloftevolle initiatieven en het vraaggestuurd ondersteunen en inhoudelijk voeden van regionale en thematische netwerken,” stelt de Onderzoeksbende.

Andere suggesties in de ontwikkelagenda richten zich onder meer op het professionaliseringsaanbod voor de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van leraren op het terrein van onderzoek. Daarnaast wordt de behoefte aan toegang tot wetenschappelijke publicaties benoemd, hetgeen in lijn is met de ambities op het gebied van Open Science waar de Vereniging Hogescholen en VSNU zich al aan hebben gecommitteerd.

Direct impact in de klas

De hoger onderwijskoepels laten in een reactie op de maandag gepresenteerde agenda weten het belang van samenwerking te onderschrijven. “Door met alle onderwijssectoren samen te werken aan een landelijke kennisinfrastructuur kunnen we wetenschappelijk onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk beter met elkaar verbinden. Zo dragen universiteiten bij aan beter onderwijs op scholen,” stelt VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg.

Fontys-voorzitter Nienke Meijer, die in de VH portefeuillehouder lerarenopleidingen is, benadrukt het belang van het onderzoek dat op hogescholen wordt gedaan. “Ontwikkeling van een nieuwe generatie gaat hand in hand met de ontwikkeling van onderwijsonderzoek. Hogescholen hebben met hun praktijkgerichte onderzoek direct impact in de klas”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK