Postdoc moet plek krijgen in functiehuis hogescholen

Verslag | door Sicco de Knecht
1 april 2019 | Op de masterconferentie georganiseerd op de Haagse Hogeschool wordt ook stilgestaan bij hbo-postdoc. In het hbo zijn steeds vaker postdocs werkzaam tot vreugde van hogescholen, maar onduidelijkheid over aanstellingen is er nog wel.

Nu de eerste postdocs de onderzoeksgroepen in het hbo beginnen te bevolken, wordt langzaam duidelijk hoe dit er op hogescholen uit gaat zien. Dat lijkt de overkoepelende observatie tijdens een door Regieorgaan SIA georganiseerde sessie tijdens de masterconferentie op De Haagse Hogeschool. Lectoren, onderzoekers en beleidsmedewerkers delen daar hun ervaringen met de hbo-postdoc en komen met suggesties hoe die rol nog beter vervuld kan worden.

De positie van postdoc is een zeer gewaardeerde aanvulling op de onderzoeksopdracht van de hogescholen blijkt tijdens de brainstorm. Het geeft lectoraten meer slagkracht en het is van meerwaarde kennis voor de instelling te behouden of verbreden. Verschillen in de invulling zijn er zeker, niet alleen ten aanzien van de universiteit maar ook tussen de hogescholen onderling. Maar moeten die verschillen worden weggenomen om de postdoc nog beter in positie te krijgen?

Juiste salarisschaal ontbreekt

Er zijn maar weinig plekken waar medewerkers een postdoc positie hebben voor de volle 100%. Typisch gezien is het een aanstelling voor 20% – 40%. Daarnaast hebben veel postdocs een vaste aanstelling – kom daar maar eens om op een universiteit. Zonder uitzondering noemen de aanwezigen het voordeel van de persoonlijke ontwikkeling van collega’s als belangrijke meerwaarde van de postdoc.

Hoe de medewerkers ingeschaald moeten worden blijkt nog wel een lastig vraagstuk. In het hbo is er nog geen duidelijke plek in het functiehuis voor postdocs en dat is sommigen een doorn in het oog. Een groep aanwezigen heeft zich tijdens de sessie gebogen over de postdoc vanuit een beleidsperspectief. Belangrijke zorg voor hen is dat op dit moment nog de juiste salarisschaal ontbreekt om medewerkers op aan te stellen.

Over de vraag hoe dit vraagstuk moet worden aangepakt, op lokaal of landelijk niveau, ontstaat tijdens de sessie geen overeenstemming. Waar sommigen de zaak aan de individuele instelling willen laten, pleiten anderen voor een route via de Vereniging Hogescholen en de cao. Die laatste route stuurt ongetwijfeld aan op meer landelijke uniformiteit waarvan aanwezigen zich hardop afvragen wat je daarmee wint.

Een welkome uitbreiding in het hbo

Waar iedereen het wel over eens is, is dat het postdoc-programma van Regieorgaan SIA een welkome uitbreiding op het palet van ontwikkelmogelijkheden is. Het is een gunstige regeling met vrij veel vrijheid om zelf een invulling te geven aan de functie stelt een aanwezige lector, die daarin wordt bevestigd door collega’s. Het heeft op een aantal plaatsen geholpen de slagkracht van het lectoraat te verhogen.

Versterking voor het lectoraat, de hbo-postdoc

Het feit dat er wordt geïnvesteerd in postdocs is mooi, maar de beperkte omvang heeft nog niet iedereen overtuigd van de inzet. €2 miljoen is een hoop geld maar uitgesmeerd over bijna vijftig instellingen zet het nog weinig zoden aan de dijk. Een aantal van de aanwezigen heeft de Wetenschapsbrief van Ingrid van Engelshoven goed gelezen en geconstateerd dat daarin wordt aangestuurd op het mogelijk maken van promoveren in het hbo.

Die ‘derde cyclus’, zoals het promoveren wordt genoemd, moet het hbo volgens de aanwezigen in een stroomversnelling brengen waarmee het praktijkgericht onderzoek volwassen kan worden. Daarvoor zijn dus nog wel de nodige investeringen nodig. “Ik hoop maar dat de VH dit onderwerp heeft meegenomen in de lobby richting de commissie Van Rijn,” verzucht een van de aanwezige lectoren.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK