Van Engelshoven betreurt het vertrek van het hbo uit NSE

Nieuws | door Frans van Heest
23 april 2019 | Minister Van Engelshoven laat in een reactie op Kamervragen van de VVD weten dat zij teleurgesteld is dat het hbo zich heeft teruggetrokken uit de Nationale Studenten Enquête.
Foto: Mohamed Hassan

ScienceGuide meldde op 26 maart dat de Vereniging Hogescholen zich net voor het sluiten van de Nationale Studenten Enquête had teruggetrokken. De Vereniging Hogescholen bleek namelijk grote zorgen te hebben over de betrouwbaarheid van de data. Dit betrof een combinatie van technische fouten en de nieuwe AVG. Hierdoor was niet meer exact te achterhalen of een student die de NSE invulde ook daadwerkelijk aan die opleiding studeerde. In de praktijk betekent dit dat de aankomende studiekeuzegids moet werken deels met verouderde data uit 2018.

Weloverwogen studiekeuze

Het terugtrekken van de hogescholen heeft de teleurstelling gewekt van Judith Tielen (VVD), zij wilde van de minister weten of zij ook vond dat de uitkomsten van de NSE van belangrijke waarde is voor toekomstige studenten die een studie moeten kiezen. De minister is dat met haar eens en stelt dat het een belangrijk instrument is om “toekomstige studenten te ondersteunen om een weloverwogen studiekeuze te maken.”

Volgens Tielen is de NSE ook een belangrijk instrument om de kwaliteit van opleidingen inzichtelijk te maken en waar nodig deze te verbeteren. De minister is dat met Thielen eens. “De uitkomsten van de NSE dragen inderdaad bij aan de kwaliteitszorg van instellingen. De studentenoordelen geven opleidingen op verschillende thema’s inzicht in de studenttevredenheid. Dit geeft opleidingen informatie over waar nog punten liggen voor verbetering in hun kwaliteitszorg en aanknopingspunten om hierover het gesprek binnen de instelling te voeren.”

Daarnaast wilde Thielen ook weten of de minister hogescholen kon bewegen om vooral door te gaan met de NSE en om de problemen rondom privacy op te lossen. Volgens Ingrid van Engelshoven is dat nog geen gemakkelijk opgave. “Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming zagen hogescholen en universiteiten zich dit jaar genoodzaakt minder informatie dan voorheen aan te leveren bij Studiekeuze123 voor de uitvoering van de NSE.”

Participatie hogescholen NSE ‘18|’19 niet haalbaar

Hierdoor moest Studiekeuze123 de student deze informatie zelf laten invullen in de enquête, waarvoor extra vragen in de enquête zijn geprogrammeerd. Echter, dit bleek foutgevoelig te zijn, zowel wat betreft het programmeren als het laten invullen door studenten.” Uit de beantwoording van de minister blijkt dat er bovendien een reeks aan technische en privacy gerelateerde oorzaken zijn van het direct stoppen met de NSE door de Vereniging Hogescholen.

Het Centraal Bureau van de Statistiek is gevraagd door Studiekeuze123 gevraagd om te kijken of er nog herstelwerkzaamheden nodig zijn en wat er in de toekomst nodig is om dit soort problemen te voorkomen. De uitkomsten van dit onderzoek worden nog voor de zomer verwacht. De VSNU en de NRTO (de koepel voor private aanbieders) wachten de resultaten van dit onderzoek af en besluiten dan wat zij met de NSE zullen doen voor dit jaar.

De minister laat ook weten dat zij tot die tijd niet veel kan doen. “Ik betreur het zeer dat de hogescholen zich voor dit jaar genoodzaakt zien te stoppen met de NSE.” Van Engelshoven voegt daar wel aan toe dat zij nu niet veel kan doen. “Op korte termijn zie ik geen mogelijkheden vanuit OCW om de problemen die zijn ontstaan naar aanleiding van de AVG te verhelpen. De enige mogelijkheid die ik zelf in de hand heb, is het creëren van een juridische basis voor de gegevensuitwisseling ten behoeve van de NSE. Deze zou echter te laat komen voor de NSE van dit jaar. Ik wacht in eerste instantie nu het onderzoek van het CBS af om te bezien welke de reparatiemogelijkheden er eventueel nog zijn.”

Deskundigenpanel dat toeziet op de kwaliteit

Om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen overweegt de minister om een deskundigenpanel in het leven te roepen. “Een mogelijkheid die ik zie is het instellen van een apart deskundigenpanel die toeziet op de kwaliteit van de gegevens. Daarnaast ben ik in gesprek met de VH, VSNU en studentenbonden over tot op welk detailniveau instellingen gegevens terug geleverd kunnen krijgen van studenten binnen de kaders van de AVG.”

Tielen wilde ook van de minister weten of zij hoger onderwijsinstellingen niet wettelijk kan verplichten om deel te nemen aan de NSE. De minister kijkt met enige scepsis naar een wettelijke verankering. “Zowel studenten, instellingen als OCW hechten belang aan de gegevens uit de NSE en zetten zich in voor het vinden van een oplossing. Ik zie dan ook geen reden nu om instellingen wettelijk te verplichten met de NSE mee te doen. Wel verken ik op dit moment de mogelijkheden voor het regelen van een wettelijke basis dat het instellingen mogelijk maakt meer gegevens aan te leveren voor de NSE.”

Onlangs is er in de Kamer ook een debat aangevraagd met de minister naar aanleiding van het stoppen met de NSE door de hogescholen. De minister wil dit debat voeren als ook het onderzoek van het CBS is afgerond.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK