Lies Korevaar is Lector van het Jaar 2019

Psychische problematiek onder studenten groot thema bij verkiezing lector van het jaar

Nieuws | de redactie
20 juni 2019 | Lector Rehabilitatie van de Hanzehogeschool, Lies Korevaar, is verkozen tot Lector van het Jaar 2019. “Lies Korevaar is met zijn expertise en betrokkenheid van grote waarde voor de bewustwording en integrale aanpak van het welzijn van studenten met psychische problematiek,” zegt Judith Jansen, directeur van Handicap+Studie.
Winnaar Lies Korevaar (tweede van links) met jury (v.l.n.r.) Tim Cardol (ScienceGuide), Kees Gillesse (ISO) en Judith Jansen (Handicap+Studie)

Drie lectoren die zich ieder op eigen wijze en met eigen accenten inzetten voor het welzijn van studenten op de eigen instelling en daarbuiten. Het was voor de jury van de Lector van het Jaarverkiezing in 2019 geen sinecure om uit deze drie kandidaten een uiteindelijke winnaar geven. Uiteindelijk werd er tijdens het Netwerk Studentenwelzijn in Utrecht gekozen voor een lector die zich al bezighield met het thema studentenwelzijn nog voordat het ook politiek en maatschappelijk een veelbewogen thema werd.

De Lector van het Jaar 2019 is Lies Korevaar!

Om te komen tot een besluit voor deze verkiezing zijn we uitgegaan van een model waarop de Universiteit van Bristol haar strategie rond de bevordering van mentaal welbevinden van studenten baseert. Daarin worden acht aspecten onderscheiden: leiderschap, overgangen, preventie, vroege interventie, begeleiding, medewerkers, extern netwerk en dataverzameling en onderzoek.

Zelf heeft de jury daar nog een tweetal criteria aan toegevoegd, te weten studentbetrokkenheid bij het lectoraat en maatschappelijke impact. Met de door ons vastgestelde criteria in de hand zijn we vervolgens door de voordrachten heen gegaan en constateren wij dat Korevaar in de afgelopen jaren het meest complete palet aan activiteiten heeft ontplooid en impact heeft gemaakt op de Hanzehogeschool en ver daarbuiten.

Dat is niet gek, gezien het feit dat Korevaar al twintig jaar met het thema bezig is in binnen- en buitenland. In zekere zin is dit dus een oeuvreprijs, want waar Korevaar het thema studentenwelzijn in brede zin op de kaart heeft gezet, daar weten Aminata Caïro en Janine Stubbe daar beiden een nieuwe dimensie aan toe te voegen.

Divers en inclusief

Als lector Inclusive Education voegt Aminata Caïro een nieuwe dimensie toe aan het thema studentenwelzijn. “Inclusief onderwijs gaat namelijk om het creëren van een inclusief speelveld en een gemeenschap, waarin iedereen het beste uit zichzelf naar boven kan halen.”

Juist in de Randstad met een hele diverse studentenpopulatie is deze benadering van belang. Caïro slaagt er met specifieke programma’s gericht op mbo-doorstromers en studenten uit buurten die wel wat extra hulp kunnen gebruiken in om het studiesucces op de Haagse Hogeschool te bevorderen. Bovendien weet zij bij het onderzoek zelf ook heel veel studenten te betrekken.

Studeren is topsport

De benadering van lector Performing Arts & Medicine Janine Stubbe richt zich dan weer op iets heel anders. Codarts is een hogeschool die studenten opleidt voor een carrière in de podiumkunsten. En voor veel podiumkunstenaars is dat topsport. Stubbe richt zich dus in onderzoek en concrete interventies op de begeleiding van potentiele topsporters.

Dat resulteert in hele concrete hulpmiddelen waarop studenten en professionals hun eigen fysieke en mentale welzijn kunnen monitoren en op basis daarvan gericht hun gedrag kunnen aanpassen. Op die manier zorgt zij ervoor dat studenten met respect voor het eigen welzijn in staat zijn tot topprestaties en die aanpak vindt inmiddels zelfs zijn weg buiten de eigen hogeschool.

En dan de winnaar!

Lies Korevaar is als gezegd al twintig jaar bezig met het thema studentenwelzijn. Ruim voor dat onder invloed van onder meer het leenstelsel de druk op studenten toenam, maakte Korevaar en zijn team zich al druk om een positieve benadering van studenten. Daar moest in het onderwijs nogal wat gebeuren.

"Collega’s uit binnen- en buitenland weten de weg naar het lectoraat van Korevaar dan ook regelmatig te vinden."
Jury Lector van het Jaar prijs

“Was het in de arbeidsrehabilitatie heel gangbaar om rollen te scheiden, in het onderwijs moest er nog een lans gebroken worden voor dit concept. Zowel studenten als zorgprofessionals, onderwijs- en beleidsmakers hadden hier veel in te leren.” In dat proces heeft Korevaar op heel veel manieren binnen de Hanzehogeschool maar ook daarbuiten een cruciale rol gespeeld.

Het leiderschap van Korevaar manifesteert zich onder meer in zijn rol als voorzitter van de Permanente Adviescommissie met studenten en medewerkers die direct advies uitbrengt aan het College van Bestuur. Daarnaast is hij de grondlegger voor de aanwezigheid en scholing van aandachtsfunctionarissen voor studenten met een functiebeperking binnen de Hanzehogeschool.

Ook op het gebied van preventie heeft Korevaar inmiddels een heel arsenaal aan instrumenten weten te implementeren om studenten en docenten mee uit te rusten. Op die manier wordt het welzijn van heel veel studenten op de hogeschool bevorderd. De aanpak werkt dus en dat wordt ook elders in het (hoger) onderwijs gezien. Collega’s uit binnen- en buitenland weten de weg naar het lectoraat van Korevaar dan ook regelmatig te vinden.

“Korevaar heeft met zijn kennis en kunde enorm veel betekend voor de praktische inlijsting van het thema studentenwelzijn.”
Tom van den Brink - Voorzitter ISO

In al het werk dat Korevaar doet, spelen studenten een centrale rol. Dat betekent ook dat de studenten actief betrokken zijn bij het onderzoek naar studentenwelzijn in het lectoraat Rehabilitatie. Voor studenten met een interesse op dit vlak is vrijwel altijd een mogelijkheid om deel te nemen in een van de projecten.

Een alumna van de studie Toegepaste Psychologie verwoordt de samenwerking met Korevaar als volgt. “Tijdens mijn afstudeeropdracht aan het lectoraat Rehabilitatie heb ik van Lies Korevaar niet alleen geleerd op welke manier een goed onderzoek tot stand wordt gebracht, maar ook dat iedereen evenveel recht heeft op een kwalitatief leven waarbij een individu meer is dan diens beperkingen. Je dient te kijken naar iemands kwaliteiten en vermogen waarbij beperkingen zo goed mogelijk opgevangen worden. Dit uitgangspunt pas ik nog steeds toe tijdens mijn huidige werk.”

Een mooi voorbeeld van de directe impact die de Hanze-lector heeft op studenten én op de eigen professie. Het is ons dan ook een eer en genoeg Lies Korevaar uit te roepen tot Lector van het Jaar 2019. “Korevaar heeft met zijn kennis en kunde enorm veel betekend voor de praktische inlijsting van het thema studentenwelzijn,” zegt ISO-voorzitter Tom van den Brink.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK