Minister trekt renteverhoging in

Nieuws | de redactie
3 juni 2019 | Minister Van Engelshoven heeft zojuist het wetsvoorstel om de renteverhoging op studieschulden ingetrokken.
Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) bij Troonrede – Bron: Debatgemist.nl

Vorige week was al duidelijk dat het voorstel voor de renteverhoging aan een zijden draadje hing en dat de minister geen meerderheid bleek te hebben in de Eerste Kamer om het wetsvoorstel tot een succes te maken. In een hevig debat was de voltallige oppositie, maar ook haar eigen partij D66, uitermate kritisch op het wetsvoorstel. De minister constateerde dat zij waarschijnlijk geen meerderheid zou krijgen voor dit wetsvoorstel en besloot terug te gaan naar het kabinet. Toen was nog niet helemaal zeker of het ook tot een stemming zou komen morgen.

Inmiddels heeft de minister een brief aan de Kamer gestuurd met de korte boodschap dat zij het wetsvoorstel intrekt. “Op dit moment is bij uw Kamer het bovengenoemde wetsvoorstel in behandeling. In de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel heb ik geconstateerd dat hiervoor onvoldoende draagvlak is. De ministerraad heeft daarom besloten om de Koning te verzoeken om mij te machtigen tot intrekking van het bovengenoemde wetsvoorstel.”

Enorme overwinning voor studenten

De renteverhoging op de studieschuld was bedoeld om de houdbaarheid van het leenstelsel te vergroten. Momenteel lenen studenten tegen een vijfjaarsrente op staatsleningen deze zou verhoogd worden naar de tienjaarsrente. Deze verhoging moest een besparing opleveren van €236 mln. structureel in 2060 en was ook bedoeld om de overheidsfinanciën op orde te houden.

Het was juist deze argumentatie die op weinig draagvlak kon rekenen in de Kamer. De rentelasten werden verhoogd zonder dat er extra geld zou gaan naar de kwaliteit van het hoger onderwijs. Wanneer deze renteverhoging doorgang zou vinden dan zouden aankomende studenten met een gemiddelde studieschuld van €21.000 al snel €5000 aan rentelasten moeten betalen.

Studentenbond ISO dat maandenlang gestreden heeft tegen deze renteverhoging is blij dat het wetsvoorstel is ingetrokken. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’Bijna een jaar lang gaven we forse kritiek en deze is gehoord. Dit is een enorme overwinning voor studenten en de toegang tot onderwijs.’’


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK