Nuffic moet activiteiten flink afbouwen

Ministerie OCW trekt per 2021 groot deel van subsidie in.

Nieuws | door Sicco de Knecht
17 juli 2019 | Het ministerie van OCW heeft kenbaar gemaakt de subsidie van internationaliseringsorganisatie Nuffic met ingang van 2021 fors te verlagen. Dat meldt de organisatie vandaag op zijn eigen website. De klap zal naar eigen zeggen hard aankomen en ‘raakt de reputatie van Nederland als internationaal georiënteerde kenniseconomie.’
Amsterdamse grachten in Madurodam – Foto: Ladycliff (CC BY 2.0)

De Auditdienst Rijk, een interne auditor van de overheid, uitte begin 2018 stevige kritiek op het handelen van de uitvoeringsorganisatie. In hun rapport stelden ze dat er een gebrek aan sturing was vanuit OCW, en dat Nuffic te veel een eigen koers voer als het ging om internationalisering. “Met een dergelijke focus hoeft niets mis te zijn, zolang OCW deze onderschrijft en deze in lijn ligt met de hoofddoelstellingen van OCW. Momenteel ontbreekt expliciete afstemming hierover.”

Activiteiten staan ter discussie

Het ministerie heeft naar aanleiding van het onderzoek van de Auditdienst contouren geschetst voor de verhoudingen met Nuffic in de toekomst. De minister kiest ervoor om het takenpakket en het bestaan van Nuffic wettelijk vast te leggen, iets dat sinds de oprichting in de jaren ’50 nog niet is gedaan. Het gaat hierbij om taken in het teken van diplomawaardering en het beheer van beurzen- en subsidieprogramma’s.

Tegelijkertijd vervalt ook een groot aantal taken voor Nuffic, waardoor het totale pakket aan activiteiten in zal moeten krimpen. In zijn totaliteit omspannen deze het hele onderwijsveld van primair onderwijs tot aan het mbo en hoger onderwijs. Duidelijk de grootste slachtoffers van de bezuiniging zijn de zogenaamde Neso-kantoren, de vestigingen van Nuffic in het buitenland, maar ook het Holland Alumni Netwerk en andere activiteiten staan ter discussie.

Het besluit van OCW is nog niet officieel bekend gemaakt, maar Nuffic kon niet langer wachten met de bekendmaking ervan vertelt directeur Freddy Weima. “Dit heeft forse personele gevolgen. Die wilde ik niet langer achterhouden voor mijn mensen.” Hij zegt dat de aankomende weken in kaart zal worden gebracht wat de precieze gevolgen zullen zijn.

Alhoewel een deel van de activiteiten van Nuffic wordt uitgevoerd in opdracht van OCW is de Hoftoren niet de enige opdrachtgever. Vanuit OCW gaat er jaarlijks rond de €20 miljoen aan subsidie richting Nuffic, maar een ander deel van de middelen komt van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Commissie. Dit is op basis van onder andere subsidies en trainingen, het is dus geen geld dat direct op de bankrekening van Nuffic wordt gestort.

Voorgenomen besluit

“Het is niet alsof hiermee wordt gestopt met internationalisering,” benadrukt woordvoerder van de minister Michiel Hendrikx tegenover ScienceGuide. “Het gaat er echt om het takenpakket van Nuffic wettelijk vast te leggen en internationalisering anders te organiseren.” Hij voegt daaraan toe dat de openstelling van een aantal subsidies ook betekent dat Nuffic daar alsnog aanspraak op kan maken in de toekomst. Weima ziet zeker mogelijkheden, met name voor de activiteiten van Nuffic in het primair en voortgezet onderwijs. “Wij hadden alleen liever gezien dat die wettelijke taak breder zou zijn dan deze nu is.”

Het besluit van OCW is een voorgenomen besluit wat inhoudt dat de minister de voornemens en het bijbehorende wetsvoorstel om de taak van Nuffic wettelijk te verankeren nog de goedkeuring moet krijgen van beide Kamers. Wanneer dit proces gepland staat is nog niet duidelijk maar het ligt voor de hand dat hierbij wordt gewacht tot ook het aangekondigde Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Internationalisering is afgerond.

Naar het IBO Internationalisering, dat eigenlijk op 30 april 2019 klaar had moeten zijn, wordt al enige maanden met hoge verwachting uitgekeken. Alhoewel de onderzoeksopdracht van het IBO niet specifiek gericht is op de taken van Nuffic heeft het IBO wel betrekking op het beleid dat instellingen voeren aangaande internationalisering, beleid dat vaak samenhangt met het beleid van Nuffic. Weima: “Mijn boodschap is steeds geweest dat internationalisering iets is dat je samen doet met instellingen en de ministeries, Nuffic kan daar heel goed dienstbaar aan zijn en dat zullen we ook blijven.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK