Laatste lijmpoging ministerie voor Nationale Studenten Enquête mislukt

Nieuws | door Sicco de Knecht
1 juli 2019 | Bij gebrek aan consensus onder de universiteiten lijkt het erop dat er in 2020 geen Nationale Studenten Enquête komt. Het laatste voorstel voor consensus vanuit OCW blijkt onvoldoende om de Vereniging Hogescholen en de VSNU te overtuigen. Naar verluidt is het bij de universiteiten vooral de Universiteit Utrecht die dwarsligt.

Wie voor het collegejaar ‘20|’21 de Keuzegids of de Elsevier openslaat voor zijn of haar studiekeuze zal het hoogst waarschijnlijk moeten doen zonder de resultaten uit de Nationale Studenten Enquête. Dat melden het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) vanochtend in een gezamenlijk persbericht. “Het ISO en de LSVb betreuren dat er onder de instellingen onvoldoende draagvlak is voor het huidige voorstel,” schrijft voorzitter Kees Gillesse (ISO).

De jaarlijkse enquête onder studenten is een belangrijke bron voor het samenstellen van de voorlichtingsgidsen voor studiekiezers, maar lijkt in de toekomst een stuk minder input te krijgen dan nu het geval is. Voorzitter Alex Tess Rutten (LSVb): “Om ook in 2020 studenten weer volledig en onafhankelijk te kunnen ondersteunen bij hun studiekeuze, moet er snel een besluit genomen worden. De VSNU en de VH riskeren met deze move het voortbestaan van de NSE.”

Ingewijde bronnen vertellen ScienceGuide dat de onderhandelingen tussen koepels, bonden en het ministerie afgelopen week stukliepen. In een laatste poging om consensus te bereiken had OCW een laatste voorstel gedaan aan de bonden en koepels. Hierin werd naar verluidt rekening gehouden met de eerder aangedragen bezwaren rond de betrouwbaarheid en de gegevensbescherming van de NSE.

Het voorstel vanuit OCW is dus onvoldoende gebleken om alle universiteiten te overtuigen. ScienceGuide hoort van meerdere bronnen dat het de Universiteit Utrecht is die in deze zaak de kont tegen de krib heeft gegooid. In 2018 dreigde die instelling al met het verlaten van de NSE, en kreeg daarbij bijval van de Universiteit van Amsterdam. Na aanpassingen vanuit Studiekeuze 123 – de stichting die de NSE uitvoert – en met de belofte dat er bij de volgende NSE goed gekeken zou worden naar bezwaren van de instelling uit de Domstad, werd de crisis tijdelijk bezworen.

Ook kritiek vanuit hogescholen

Nu lijkt het er dus op dat er voor het collegejaar ‘20|’21 geen goedgevulde Keuzegids zal liggen. De NSE wordt jaarlijks afgenomen in de periode januari – maart, en daarvoor moet voor de zomervakantie een besluit genomen worden. Nu de lijmpoging met de universiteiten is mislukt, is het ook maar de vraag of de hogescholen nog genegen zijn om in de toekomst door te praten over een verbeterde versie van de NSE.

In maart dit jaar maakten de hogescholen bekend dat ze in 2019 niet mee zullen werken aan de NSE. De publieke uitleg van de Vereniging Hogescholen hierbij was dat zij niet overtuigd waren dat de NSE de privacy van studenten volledig kon garanderen. Meerdere bronnen bevestigen aan ScienceGuide dat het werkelijke punt van discussie was dat de VH de uitkomsten van de enquête wil koppelen aan het individuele studiesucces van de student – iets waar de bonden en het ministerie mordicus tegen zijn.

Het besluit van de VH leidde dit voorjaar tot flinke commotie. Studiekeuze123, de stichting die de jaarlijkse enquête onder studenten afneemt, noemde de boycot van de hogescholen ‘voorbarig’, en ook Kamerleden uitten zich uiterst kritisch over het besluit en kregen daarbij bijval van de minister van OCW – de opdrachtgever achter de NSE.


Update: In een reactie op hun website laat de VSNU weten inderdaad niet overtuigd te zijn van het voorstel van OCW om toch tot een vergelijk te komen inzake de NSE. “De belangrijkste reden hiervoor is dat het akkoord leidt tot een NSE die onvoldoende bruikbaar is voor de kwaliteitszorg. Daarnaast is het nog onzeker of er tijdig een wettelijk grond is geregeld voor levering van de studentgegevens en is het zeer de vraag of de benodigde inhoudelijke verbetering van de enquête tijdig tot stand komt. Daarnaast willen instellingen een inhoudelijk verbeterde enquête. De instellingen komen binnen enkele weken met een aangepast voorstel en gaan daarover graag het gesprek aan met de andere betrokken partijen.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK