Ook zij-instroom voor de pabo moet selectief blijven

Interview | door Sicco de Knecht
1 juli 2019 | “Zij-instromers in het onderwijs komen vaak uit een goedbetaalde baan en geven een zekere mate van zekerheid op voor een nieuwe carrière,” volgens coördinator Emilie Holthuis van het Assessmentcentrum van Inholland is het dan ook belangrijk om gegadigden een betrouwbare inschatting te geven over hun geschiktheid voor de pabo-opleiding.

Sinds 2018 nam Inholland meer dan 200 van deze assesments af, vertelt Emilie Holthuis, algemeen coördinator zij-instroom van Inholland pabo Inholland heeft vijf pabo’s in totaal, in Dordrecht, Rotterdam, Den Haag, Alkmaar en Haarlem. . Kortgeleden ging het Assessmentcentrum succesvol op voor het keurmerk Assessmentcentra van Hobéon. De ambitie is om een breder kenniscentrum op te richten om ervaringen met assessment te delen. “We zien nu in heel Nederland de aandacht voor de zij-instromer aantrekken, daar willen we een steentje aan bijdragen door onze kennis te delen.”

Het afnemen van assessments is leuk werk, vertelt Holthuis. “De kandidaten maar ook de assessoren leren hier veel van, ook over zichzelf.” Het gaat dan ook om een bijzondere groep cursisten bij de zij-instroom. “Zij-instromers in het onderwijs komen vaak uit een goedbetaalde baan en geven een zekere mate van zekerheid op voor een nieuwe carrière, dat maakt het heel belangrijk en ook spannend om de inschatting met hen te maken of ze geschikt zijn voor een baan in het onderwijs.”

Het kan dan ook zeker gebeuren dat een assessment uitdraait op een negatief advies voor de geïnteresseerde. De afgelopen twee jaar lag het uitvalpercentage rond de 20 procent. “Dit percentage daalt, omdat we steeds beter ‘de aansluiting kunnen vinden tussen de selectieprocedure van het werkveld en ons assessment. Het is niet ons streven om dit percentage te laten dalen tot 0 procent.”

“Het assessment moet een selectief instrument blijven. Op deze manier selecteren we geschikte kandidaten die in staat zijn om dit zware traject binnen twee jaar af te ronden.” Wat betreft de uitval in de opleiding zelf is het nog afwachten hoe de groep uit 2018 het uiteindelijk zal doen, “maar er zijn er pas twee uitgevallen tot nu toe.”

Omdat veel hogescholen de zij-instroomvariant hebben stopgezet toen er geen lerarentekort was, bleef er in de Randstad een relatief klein aantal hogescholen deze variant aanbieden zoals Hogeschool Leiden en de Marnix Academie Utrecht. “Deze route is heel conjunctuurgevoelig,” vertelt Holthuis die daarbij vertelt dat ook Inholland de zij-instroom enige tijd heeft stopgezet in het verleden. “Nu is er weer heel veel vraag naar docenten vanwege het lerarentekort en is er dus veel vraag naar deze route.”

In feite een commercieel traject

Kandidaten voor de pabo komen bij het Assessmentcentrum terecht via de school waar ze in dienst treden, vertelt Holthuis. “Dat zijn over het algemeen historisch gegroeide samenwerkingen tussen schoolbesturen en de hogeschool.” Zelfs de verzuiling uit het verleden kan daarin meespelen, zo weet ze te vertellen. “Dat weerhoudt aanstaande docenten er overigens niet van zelf te kiezen waar ze hun zij-instroom opleiding doen.”

Aangezien het gaat om een post-initiële opleiding, voor mensen met hbo- of wo-diploma, is de pabo voor zij-instromers een commercieel traject dat in dit geval vanuit de Inholland Academy wordt georganiseerd. Omdat de kosten voor het hele opleidingstraject een fikse drempel zou kunnen zijn kan een schoolbestuur een subsidie aanvragen. “Voor elke persoon die geschikt is verklaard, kan 20.000 euro aangevraagd worden.”

Een aanzienlijk deel, zo’n 15.000 euro, van dat bedrag gaat op aan de scholingskosten die Inholland in rekening brengt. “Dat is soms wel eens een punt van gesprek, omdat men de gebruikelijke collegegelden gewend is, en er uiteindelijk maar 5000 euro overblijft voor de begeleiding op de school.” Toch is het volgens haar zeker geen hoge prijs voor een in feite commercieel nascholingstraject dat leidt tot de lesbevoegdheid, waarmee je in heel Nederland in het primair onderwijs les kan geven.

Geschiktheidsverklaring

Het feit dat de geschiktheidsverklaring die komt met het succesvol doorlopen van de assessment maar twee jaar geldig is wel een uitdaging volgens Holthuis. “Het betekent in de praktische zin dat studenten een opleiding, waar gemiddeld anderhalf jaar voor staat, echt binnen twee jaar af moeten maken. Ik snap dat de overheid een prikkel aan wil brengen om niet al te lang te doen over deze opleiding, maar twee jaar is wel echt aan de korte kant.”

Gelukkig zijn er wel uitzonderingen voor persoonlijke omstandigheden vertelt ze. “In een doelgroep van dertigjarigen is het bijvoorbeeld geen gekke gedachte dat er eens iemand vader of moeder wordt, daar wordt gelukkig wel rekening mee gehouden. Maar het zou ook voor gevallen waar mensen het gewoon rustiger aan willen doen, of andere omstandigheden tegenkomen, beter zijn als er iets meer speelruimte was.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK