Op weg naar een echt Europees diploma

Nieuws | door Tim Cardol
5 juli 2019 | In navolging van een voorstel van de Franse president Emmanuel Macron heeft de Europese Commissie zeventien ‘Europese Universiteiten’ geselecteerd. Het gaat om allianties van universiteiten die gezamenlijk de kwaliteit van Europese hoger onderwijs een impuls moeten geven. Onder hen bevinden zich vier Nederlandse universiteiten.

De Universiteit Utrecht, UTwente, Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Maastricht zijn ieder onderdeel van een ander consortium dat door de Commissie is aangewezen. In totaal zijn 114 hoger onderwijsinstellingen uit 24 lidstaten betrokken bij de geselecteerde allianties. “Ik ben blij met de ambitie van de 17 Europese universiteiten die als rolmodellen zullen optreden voor anderen in de EU,” stelt Eurocommissaris Tibor Navracsics.

Het plan voor de Europese universiteiten komt uit de koker van Emmanuel Macron. De Franse president stuurde in 2017 een memo naar de EU-lidstaten waarin hij opriep tot het bouwen van netwerken van Europese universiteiten. In Nederland kon het plan van Macron aanvankelijk op weinig sympathie rekenen in de Tweede Kamer. Minister Van Engelshoven haastte zich zelfs te stellen niets te zien in een fysieke Europese universiteit, maar wel voorstander te zijn van bevordering van internationale samenwerking.

De kritiek in de Kamer ten spijt, in het hoger onderwijs zelf is men enthousiast. Liefst 54 allianties meldden zich voor de eerste pilot van het plan. Uiteindelijk werden er zeventien gehonoreerd waar vier Nederlandse instellingen deel van uitmaken. Onder hen zijn er vooralsnog geen hogescholen.

Veel animo voor eerste call netwerk Europese universiteiten

Het vormen van de allianties van Europese universiteiten moet een impuls geven aan de internationale mobiliteit van studenten en staf van de universiteiten die in de consortia actief zijn. Alle consortia krijgen zo’n vijf miljoen euro om de komende drie jaar hun plannen uit te werken. Zo zullen ze onder meer gezamenlijke curricula ontwikkelen en studenten de kans bieden zelf te kiezen waar ze welk deel van hun studie willen volgen.

Breed en internationaal georiënteerd

Een voorbeeld van zo’n consortium is Charm-EU waarin een vijftal onderzoeksintensieve universiteiten zich heeft verenigd. Onder hen is de Universiteit Utrecht. We willen studenten breed en internationaal georiënteerd onderwijs bieden waarmee ze klaar zijn voor de arbeidsmarkt,” zegt rector magnificus Henk Kummeling. “Ik zie deze nieuwe Europese alliantie als een manier om dat te versterken.” Naast Utrecht, zijn Universiteit Barcelona, Trinity College Dublin (Ierland), Universiteit van Montpellier (Frankrijk) en Eötvös Loránd Universiteit (Hongarije) actief in Charm-EU.

De Universiteit Maastricht (UM) is initiatiefnemer en coördinator van de YUFE-alliantie, waarin acht jonge universiteiten zich verenigd hebben. Toekomstige studenten van de YUFE European University mogen hun eigen studie samenstellen, waarbij ze kunnen kiezen uit het opleidingsaanbod van elk van de acht YUFE-universiteiten. Om toegang te hebben tot alle systemen en voorzieningen van deze universiteiten ontwikkelt de alliantie een speciale YUFE-studentenkaart, geldig bij alle deelnemende universiteiten.

“Dat laatste is natuurlijk een ambitieus project,” erkent beleidsadviseur internationalisering Jan Hupkens die samen met UM-collega Dr. Daniela Trani de YUFE alliantie coördineert. “We willen toe naar een systeem waarin op basis van zowel fysiek als blended onderwijs iedereen toegang heeft tot Europees onderwijs via de YUFE. Dus niet alleen de traditionele Erasmus-student.”

Actief deelnemen aan Europa

Een speciale studentenkaart kan ervoor zorgen dat dat een stap dichterbij komt. “Er zijn natuurlijk al joint degrees, maar wat we eigenlijk willen is dat er een Europees diploma komt, waarin naast studiepunten voor vakken ook punten gehaald kunnen worden voor maatschappelijke projecten, het leren van talen en het opdoen van werkervaring ,” zegt Hupkens.

“Onze alliantie zal de eerste Europese Universiteit van de toekomst bouwen die voor iedereen toegankelijk is. De hoge mate van vertrouwen tussen de YUFE-partners is een goede basis om onze ambitie om één YUFE Europese Universiteit met acht campussen en een gezamenlijke strategie, mogelijk te maken. YUFE zal studenten, medewerkers en burgers inspireren om actief deel te nemen aan Europese academische, maatschappelijke en professionele ontwikkelingsmogelijkheden en zal de aantrekkelijkheid van de YUFE-steden en regio’s als bestemmingen om te wonen en te werken versterken.” zegt Martin Paul, collegevoorzitter van de Universiteit Maastricht en voorzitter van de YUFE-alliantie.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK